Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» THiết Bị Cơ Khí


Mặt nạ hàn cao cấp LCD tự điều chỉnh ánh sáng hãng Telwin 802658
Mặt nạ hàn cao cấp LCD tự điều chỉnh ánh sáng hãng Telwin 802658
Mã hàng : 802658
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mặt nạ hàn thông dụng hãng Telwin 802612
Mặt nạ hàn thông dụng hãng Telwin 802612
Mã hàng : 802612
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn bấm cầm tay 6300A hãng Telwin DIGITAL MODULAR 230
Máy hàn bấm cầm tay 6300A hãng Telwin DIGITAL MODULAR 230
Mã hàng : DIGITAL MODULAR 230
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn bấm cầm tay 3800A hãng Telwin MODULAR 20
Máy hàn bấm cầm tay 3800A hãng Telwin MODULAR 20
Mã hàng : MODULAR 20
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy cắt plasma 40A hãng Telwin TECHNOLOGY PLASMA 54
Máy cắt plasma 40A hãng Telwin TECHNOLOGY PLASMA 54
Mã hàng : TECHNOLOGY PLASMA 54
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn Tig 250A hãng Telwin SUPERTIG 280/1
Máy hàn Tig 250A hãng Telwin SUPERTIG 280/1
Mã hàng : SUPERTIG 280/1
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn Tig 170A hãng Telwin TECNICA TIG 190
Máy hàn Tig 170A hãng Telwin TECNICA TIG 190
Mã hàng : TECNICA TIG 190
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn Mig-Mag 220A hãng Telwin DIGITAL MIG 220
Máy hàn Mig-Mag 220A hãng Telwin DIGITAL MIG 220
Mã hàng : DIGITAL MIG 220
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn Mig-Mag 300A hãng Telwin MASTERMIG 300
Máy hàn Mig-Mag 300A hãng Telwin MASTERMIG 300
Mã hàng : MASTERMIG 300
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn Mig-Mag 260A hãng Telwin TELMIG 250/2
Máy hàn Mig-Mag 260A hãng Telwin TELMIG 250/2
Mã hàng : TELMIG 250/2
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn Mig-Mag 145A hãng Telwin BIMAX 152
Máy hàn Mig-Mag 145A hãng Telwin BIMAX 152
Mã hàng : BIMAX 152
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn que 320A hãng Telwin LINEAR 340
Máy hàn que 320A hãng Telwin LINEAR 340
Mã hàng : LINEAR 340
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn que 220A hãng Telwin NORDICA 4.280
Máy hàn que 220A hãng Telwin NORDICA 4.280
Mã hàng : NORDICA 4.280
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn que Inverter 180A hãng Telwin Technology 216 HD
Máy hàn que Inverter 180A hãng Telwin Technology 216 HD
Mã hàng : Technology 216 HD
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn que Inverter 180A hãng Telwin TECNICA 211/S
Máy hàn que Inverter 180A hãng Telwin TECNICA 211/S
Mã hàng : TECNICA 211/S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY CẮT SẮT HITACHI CC14ST 355mm 2200W
MÁY CẮT SẮT HITACHI CC14ST 355mm 2200W
Mã hàng : CC14ST
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy mài góc Hitachi PDA100K 705W
Máy mài góc Hitachi PDA100K 705W
Mã hàng : PDA100K
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY MÀI GÓC HITACHI G10SS 100mm 580W
MÁY MÀI GÓC HITACHI G10SS 100mm 580W
Mã hàng : G10SS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy khoan bê tông Hitachi DH24PB3
Máy khoan bê tông Hitachi DH24PB3
Mã hàng : DH24PB3
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY KHOAN BÚA HITACHI DV13VSS 13mm 550W
MÁY KHOAN BÚA HITACHI DV13VSS 13mm 550W
Mã hàng : DV13VSS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY KHOAN BÚA HITACHI FDV16VB2 16mm 550W
MÁY KHOAN BÚA HITACHI FDV16VB2 16mm 550W
Mã hàng : FDV16VB2
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy mài 2 đá LuxMachine LUX-BG8
Máy mài 2 đá LuxMachine LUX-BG8
Mã hàng : LUX-BG8
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy khoan bàn 16mm, định vị bằng tia lazer Luxmachine LUX- WTZ16J
Máy khoan bàn 16mm, định vị bằng tia lazer Luxmachine LUX- WTZ16J
Mã hàng : LUX- WTZ16J
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY TIỆN CNC
MÁY TIỆN CNC
Mã hàng : Model:HK-TCNC800
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
HỘP SỐ GIẢM TỐC
HỘP SỐ GIẢM TỐC
Mã hàng : Model:BLT-GTD1P11
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Motor 20HP - 3pha - 1450
Motor 20HP - 3pha - 1450
Mã hàng : Model:HKM2034VN
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Motor 15HP - 3pha - 1450
Motor 15HP - 3pha - 1450
Mã hàng : Model:HKM1534VN
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Motor 10HP - 3pha - 1450
 Motor 10HP - 3pha - 1450
Mã hàng : Model:HKM1034VN
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Motor 7.5HP - 3pha - 1450
Motor 7.5HP - 3pha - 1450
Mã hàng : Model:HKM7.534VN
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Motor 5HP - 3pha - 2800
Motor 5HP - 3pha - 2800
Mã hàng : Model:HKM532
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Motor 5HP - 3pha - 1450
Motor 5HP - 3pha - 1450
Mã hàng : Model:HKM534
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Motor 3HP - 3pha - 2800
Motor 3HP - 3pha - 2800
Mã hàng : Model:HKM332
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Motor 3HP - 3pha - 1450
Motor 3HP - 3pha - 1450
Mã hàng : Model:HKM334
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Motor 2HP - 3pha - 1450
Motor 2HP - 3pha - 1450
Mã hàng : Model:HKM234
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Motor 1HP - 3pha - 2800
Motor 1HP - 3pha - 2800
Mã hàng : Model:HKM132
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Motor 1HP - 3pha - 1450
Motor 1HP - 3pha - 1450
Mã hàng : Model:HKM134
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Motor 3HP - 1pha - 2800
 Motor 3HP - 1pha - 2800
Mã hàng : Model:HKM312
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Motor 3HP - 1pha - 1450
 Motor 3HP - 1pha - 1450
Mã hàng : Model:HKM314MDY
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Motor 2HP - 1pha - 2800
 Motor 2HP - 1pha - 2800
Mã hàng : Model:HKM212
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Motor 2HP - 1pha - 1450
 Motor 2HP - 1pha - 1450
Mã hàng : Model:HKM214L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Motor 1.5HP - 1pha - 1450
 Motor 1.5HP - 1pha - 1450
Mã hàng : Model:HKM1.514
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Motor 1HP - 1pha - 2800
Motor 1HP - 1pha - 2800
Mã hàng : Model:HKM112
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Motor 1HP - 1pha - 1450
Motor 1HP - 1pha - 1450
Mã hàng : Model:HKM114D
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Motor 1/2HP - 1pha - 1450
 Motor 1/2HP - 1pha - 1450
Mã hàng : Model:HKM1/214D
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Motor 4HP - 1pha - 1450
Motor 4HP - 1pha - 1450
Mã hàng : Model:HKM414MDY
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Motor 3HP - 1pha - 1450
Motor 3HP - 1pha - 1450
Mã hàng : Model:HKM314MDY
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Motor 2HP - 1pha - 1450
 Motor 2HP - 1pha - 1450
Mã hàng : Model:HKM214MDY
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Motor 1.5HP - 1pha - 1450
Motor 1.5HP - 1pha - 1450
Mã hàng : Model:HKM1.514MDY
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Motor 1HP - 1pha - 1450
Motor 1HP - 1pha - 1450
Mã hàng : Model:HKM1.114MDY
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Motor 0.5HP - 1pha - 1450
Motor 0.5HP - 1pha - 1450
Mã hàng : Model:HKM0.514MDY
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mài bàn 2HP - 220V cốt dài
Mài bàn 2HP - 220V cốt dài
Mã hàng : Model:MB2HP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mài bàn 1.5HP - 220V cốt dài
Mài bàn 1.5HP - 220V cốt dài
Mã hàng : Model:MB1.5HP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mài bàn 1HP - 220V cốt dài
Mài bàn 1HP - 220V cốt dài
Mã hàng : Model:MB1HP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mài bàn 1/2HP - 220V
Mài bàn 1/2HP - 220V
Mã hàng : Model:MB1/2HP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mài bàn 2 đá 1.5HP - 380V - 200mm
Mài bàn 2 đá 1.5HP - 380V - 200mm
Mã hàng : Model:MB2D1.532-200
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mài bàn 2 đá 1.5HP - 220V - 200mm
Mài bàn 2 đá 1.5HP - 220V - 200mm
Mã hàng : Model:MB2D1.512-200
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mài bàn 2 đá 1HP - 380V - 200mm
Mài bàn 2 đá 1HP - 380V - 200mm
Mã hàng : Model:MB2D132-200
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mài bàn 2 đá 1HP - 220V - 200mm
Mài bàn 2 đá 1HP - 220V - 200mm
Mã hàng : Model:MB2D112-200
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy duỗi sắt 1.5HP - 220V
Máy duỗi sắt 1.5HP - 220V
Mã hàng : Model:HKDSM1.514
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy duỗi motor 1HP - 220V
Máy duỗi motor 1HP - 220V
Mã hàng : Model:HKDSM114
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy duỗi sắt không motor
Máy duỗi sắt không motor
Mã hàng : Model:HKDS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy cắt 5HP - 380V
Máy cắt 5HP - 380V
Mã hàng : Model:HKCF532
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy cắt 3HP - 380V
Máy cắt 3HP - 380V
Mã hàng : Model:HKCF332
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy cắt 3HP - 220V
Máy cắt 3HP - 220V
Mã hàng : Model:HKCF312
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy cắt 2HP - 220V
Máy cắt 2HP - 220V
Mã hàng : Model:HKCF212
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy cắt không motor
Máy cắt không motor
Mã hàng : Model:HKCF
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy khoan Taro (Xuất khẩu đi Nhật)
Máy khoan Taro (Xuất khẩu đi Nhật)
Mã hàng : Model:HK-KT340
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy khoan Taro tự động chuyên dụng (xuất khẩu)
Máy khoan Taro tự động chuyên dụng (xuất khẩu)
Mã hàng : Model:HK-KC12T
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy khoan bàn 1m5 - 1HP côn 3 buly - tay phay
Máy khoan bàn 1m5 - 1HP côn 3 buly - tay phay
Mã hàng : Model:HK-KCP15
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy khoan bàn 1m4 - 1/2HP côn 3 buly
Máy khoan bàn 1m4 - 1/2HP côn 3 buly
Mã hàng : Model:HK-KC14
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy khoan bàn 1m2 - 1/2HP côn 3 buly
Máy khoan bàn 1m2 - 1/2HP côn 3 buly
Mã hàng : Model:HK-KT14
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy khoan bàn 1m2 - 1/2HP côn 3 buly
Máy khoan bàn 1m2 - 1/2HP côn 3 buly
Mã hàng : Model:HK-KC12
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy khoan bàn 1m2 - 1/2HP thường 2 buly
Máy khoan bàn 1m2 - 1/2HP thường 2 buly
Mã hàng : Model:HK-KT12
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy khoan bàn 1m - 1/2HP côn 3 buly (MỚI)
Máy khoan bàn 1m - 1/2HP côn 3 buly (MỚI)
Mã hàng : Model:HK-KC10
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy khoan bàn 1m - 1/2HP (có thùng xốp)
Máy khoan bàn 1m - 1/2HP (có thùng xốp)
Mã hàng : Model:HK-KT10
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy khoan bàn 800mm côn 3 buly (Công nghệ Đức)
Máy khoan bàn 800mm côn 3 buly (Công nghệ Đức)
Mã hàng : Model:KDC800
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy khoan bàn 800mm (Công nghệ Đức)
Máy khoan bàn 800mm (Công nghệ Đức)
Mã hàng : Model:KD800
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy khoan bàn 600mm (Công nghệ Đức)
Máy khoan bàn 600mm (Công nghệ Đức)
Mã hàng : Model:KD600
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn bấm 15KVA
Máy hàn bấm 15KVA
Mã hàng : Model:HK-HB15KB
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn bấm 10KVA
Máy hàn bấm 10KVA
Mã hàng : Model:HK-HB10KB
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn bấm 4KVA
Máy hàn bấm 4KVA
Mã hàng : Model:HK-HB04KB
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn 500 Amper đồng (220V / 380V)
Máy hàn 500 Amper đồng (220V / 380V)
Mã hàng : Model:HK-H500D
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn 500 Amper nhôm (220V / 380V)
Máy hàn 500 Amper nhôm (220V / 380V)
Mã hàng : Model:HK-H500N
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn 400 Amper đồng (220V / 380V)
Máy hàn 400 Amper đồng (220V / 380V)
Mã hàng : Model:HK-H400D
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn 400 Amper nhôm (220V / 380V)
Máy hàn 400 Amper nhôm (220V / 380V)
Mã hàng : Model:HK-H400N
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn 350 Amper đồng (220V / 380V)
Máy hàn 350 Amper đồng (220V / 380V)
Mã hàng : Model:HK-H350D
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn 350 Amper nhôm (220V / 380V)
Máy hàn 350 Amper nhôm (220V / 380V)
Mã hàng : Model:HK-H350N
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn 300 Amper đồng (220V / 380V)
Máy hàn 300 Amper đồng (220V / 380V)
Mã hàng : Model:HK-H300D2P-380V
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn 300 Amper nhôm (220V / 380V)
Máy hàn 300 Amper nhôm (220V / 380V)
Mã hàng : Model:HK-H300N2P-380V
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn 300 Amper đồng (220V)
Máy hàn 300 Amper đồng (220V)
Mã hàng : Model:HK-H300D
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn 300 Amper nhôm (220V)
Máy hàn 300 Amper nhôm (220V)
Mã hàng : Model:HK-H300N
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn 250 Amper đồng (220V / 380V)
Máy hàn 250 Amper đồng (220V / 380V)
Mã hàng : Model:HK-H250D2P-380V
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn 250 Amper nhôm (220V / 380V)
Máy hàn 250 Amper nhôm (220V / 380V)
Mã hàng : Model:HK-H250N2P-380V
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn 250 Amper đồng (220V)
Máy hàn 250 Amper đồng (220V)
Mã hàng : Model:HK-H250D
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn 250 Amper đồng (220V)
Máy hàn 250 Amper đồng (220V)
Mã hàng : Model:HK-H250D
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn 250 Amper nhôm (220V)
Máy hàn 250 Amper nhôm (220V)
Mã hàng : Model:HK-H250N
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn 200 Amper đồng (220V)
Máy hàn 200 Amper đồng (220V)
Mã hàng : Model:HK-H200D
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn 180 Amper đồng (220V)
 Máy hàn 180 Amper đồng (220V)
Mã hàng : Model:HK-H180D
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn MIG Inverter 500 Ampe - 380V
Máy hàn MIG Inverter 500 Ampe - 380V
Mã hàng : Model:HKMIG500I-IGBT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn MIG Inverter 350 Ampe - 380V
Máy hàn MIG Inverter 350 Ampe - 380V
Mã hàng : Model:HKMIG350I-IGBT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn MIG Inverter 250 Ampe - 380V
Máy hàn MIG Inverter 250 Ampe - 380V
Mã hàng : Model:HKMIG250-INV
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn MIG Inverter 200 Ampe - 220V
Máy hàn MIG Inverter 200 Ampe - 220V
Mã hàng : Model:HKMIG200Y-INV
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn que - Tig - Cắt plasma Inverter- 220V
Máy hàn que - Tig - Cắt plasma Inverter- 220V
Mã hàng : Model:HK416-220V
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy cắt Plasma Inverter 100 Ampe - 380V (Cắt dày 20mm)
Máy cắt Plasma Inverter 100 Ampe - 380V (Cắt dày 20mm)
Mã hàng : Model:HK100IGBTPLA SMA-380V
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy cắt Plasma Inverter 70 Ampe - 220V (Cắt dày 17mm)
Máy cắt Plasma Inverter 70 Ampe - 220V (Cắt dày 17mm)
Mã hàng : Model:HK70PLASMA-220V
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy cắt Plasma Inverter 70 Ampe - 380V (Cắt dày 17mm)
Máy cắt Plasma Inverter 70 Ampe - 380V (Cắt dày 17mm)
Mã hàng : Model:HK70PLASMA-380V
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy cắt Plasma Inverter 40 Ampe - 220V (Cắt dày 8mm)
Máy cắt Plasma Inverter 40 Ampe - 220V (Cắt dày 8mm)
Mã hàng : Model:HK40PLASMA-220V
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn Tig + que Inverter 315 Ampe - 380V (AC/DC)
Máy hàn Tig + que Inverter 315 Ampe - 380V (AC/DC)
Mã hàng : Model:HKTIG315ACDC-380V
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn Tig + que Inverter 250 Ampe - 220V (AC/DC)
Máy hàn Tig + que Inverter 250 Ampe - 220V (AC/DC)
Mã hàng : Model:HKTIG250ACDC-220V
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn Tig + que Inverter 200 Ampe - 220V (AC/DC)
Máy hàn Tig + que Inverter 200 Ampe - 220V (AC/DC)
Mã hàng : Model:HKTIG200ACDC-220V
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn Tig + que Inverter 315 Ampe - 220V
Máy hàn Tig + que Inverter 315 Ampe - 220V
Mã hàng : Model:HKTIG315I-380V
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn Tig + que INVERTER 250 Ampe - 220V
Máy hàn Tig + que INVERTER 250 Ampe - 220V
Mã hàng : Model:HK250TIG220V
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn Tig + que INVERTER 250 Ampe - 220V
Máy hàn Tig + que INVERTER 250 Ampe - 220V
Mã hàng : Model:HK250TIG220V
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn Tig + que Inverter 200 Ampe - 220V
Máy hàn Tig + que Inverter 200 Ampe - 220V
Mã hàng : Model:HKTIG200E
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn Tig + que Inverter 200 Ampe - 220V
Máy hàn Tig + que Inverter 200 Ampe - 220V
Mã hàng : Model:HKTIG200-220V-PK
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn que Inverter 400 Ampe - 380V
Máy hàn que Inverter 400 Ampe - 380V
Mã hàng : Model:HK400I-3P380V
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn que Inverter 315 Ampe - 380V
Máy hàn que Inverter 315 Ampe - 380V
Mã hàng : Model:HK315I-3P380V
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn que Inverter 315 Ampe - 380V
Máy hàn que Inverter 315 Ampe - 380V
Mã hàng : Model:HK315-3P380V
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn que Inverter 250 Ampe - 220V /380V
Máy hàn que Inverter 250 Ampe - 220V /380V
Mã hàng : Model:HK250TP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn que Inverter 250 Ampe - 220V
Máy hàn que Inverter 250 Ampe - 220V
Mã hàng : Model:HK250T
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn que Inverter 250 Ampe - 220V
Máy hàn que Inverter 250 Ampe - 220V
Mã hàng : Model:HK250E
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn que Inverter 200 Ampe - 220V
Máy hàn que Inverter 200 Ampe - 220V
Mã hàng : Model:HK200A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn que Inverter 200 Ampe - 220V
Máy hàn que Inverter 200 Ampe - 220V
Mã hàng : Model:HK200E
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn que Inverter 200 Ampe - 220V
Máy hàn que Inverter 200 Ampe - 220V
Mã hàng : Model:HK200Z
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

  Đối tác