Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» THiết Bị Cơ Khí

» MÁY HÀN


Mặt nạ hàn cao cấp LCD tự điều chỉnh ánh sáng hãng Telwin 802658
Mặt nạ hàn cao cấp LCD tự điều chỉnh ánh sáng hãng Telwin 802658
Mã hàng : 802658
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mặt nạ hàn thông dụng hãng Telwin 802612
Mặt nạ hàn thông dụng hãng Telwin 802612
Mã hàng : 802612
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn bấm cầm tay 6300A hãng Telwin DIGITAL MODULAR 230
Máy hàn bấm cầm tay 6300A  hãng Telwin DIGITAL MODULAR 230
Mã hàng : DIGITAL MODULAR 230
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn bấm cầm tay 3800A hãng Telwin MODULAR 20
Máy hàn bấm cầm tay 3800A hãng Telwin MODULAR 20
Mã hàng : MODULAR 20
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy cắt plasma 40A hãng Telwin TECHNOLOGY PLASMA 54
Máy cắt plasma 40A hãng Telwin TECHNOLOGY PLASMA 54
Mã hàng : TECHNOLOGY PLASMA 54
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn Tig 250A hãng Telwin SUPERTIG 280/1
Máy hàn Tig 250A hãng Telwin SUPERTIG 280/1
Mã hàng : SUPERTIG 280/1
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn Tig 170A hãng Telwin TECNICA TIG 190
Máy hàn Tig 170A hãng Telwin TECNICA TIG 190
Mã hàng : TECNICA TIG 190
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn Mig-Mag 220A hãng Telwin DIGITAL MIG 220
Máy hàn Mig-Mag 220A hãng Telwin DIGITAL MIG 220
Mã hàng : DIGITAL MIG 220
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn Mig-Mag 300A hãng Telwin MASTERMIG 300
Máy hàn Mig-Mag 300A hãng Telwin MASTERMIG 300
Mã hàng : MASTERMIG 300
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn Mig-Mag 260A hãng Telwin TELMIG 250/2
Máy hàn Mig-Mag 260A hãng Telwin TELMIG 250/2
Mã hàng : TELMIG 250/2
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn Mig-Mag 145A hãng Telwin BIMAX 152
Máy hàn Mig-Mag 145A hãng Telwin BIMAX 152
Mã hàng : BIMAX 152
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn que 320A hãng Telwin LINEAR 340
Máy hàn que 320A hãng Telwin LINEAR 340
Mã hàng : LINEAR 340
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn que 220A hãng Telwin NORDICA 4.280
Máy hàn que 220A hãng Telwin NORDICA 4.280
Mã hàng : NORDICA 4.280
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn que Inverter 180A hãng Telwin Technology 216 HD
Máy hàn que Inverter 180A hãng Telwin Technology 216 HD
Mã hàng : Technology 216 HD
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn que Inverter 180A hãng Telwin TECNICA 211/S
Máy hàn que Inverter 180A hãng Telwin TECNICA 211/S
Mã hàng : TECNICA 211/S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác