Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» THiết Bị Cơ Khí

» Thiết Bị Hồng Ký

» Máy Hàn Hồng Ký


Máy hàn bấm 15KVA
Máy hàn bấm 15KVA
Mã hàng : Model:HK-HB15KB
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn bấm 10KVA
Máy hàn bấm 10KVA
Mã hàng : Model:HK-HB10KB
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn bấm 4KVA
Máy hàn bấm 4KVA
Mã hàng : Model:HK-HB04KB
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn 500 Amper đồng (220V / 380V)
Máy hàn 500 Amper đồng (220V / 380V)
Mã hàng : Model:HK-H500D
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn 500 Amper nhôm (220V / 380V)
Máy hàn 500 Amper nhôm (220V / 380V)
Mã hàng : Model:HK-H500N
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn 400 Amper đồng (220V / 380V)
Máy hàn 400 Amper đồng (220V / 380V)
Mã hàng : Model:HK-H400D
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn 400 Amper nhôm (220V / 380V)
Máy hàn 400 Amper nhôm (220V / 380V)
Mã hàng : Model:HK-H400N
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn 350 Amper đồng (220V / 380V)
Máy hàn 350 Amper đồng (220V / 380V)
Mã hàng : Model:HK-H350D
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn 350 Amper nhôm (220V / 380V)
Máy hàn 350 Amper nhôm (220V / 380V)
Mã hàng : Model:HK-H350N
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn 300 Amper đồng (220V / 380V)
Máy hàn 300 Amper đồng (220V / 380V)
Mã hàng : Model:HK-H300D2P-380V
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn 300 Amper nhôm (220V / 380V)
Máy hàn 300 Amper nhôm (220V / 380V)
Mã hàng : Model:HK-H300N2P-380V
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn 300 Amper đồng (220V)
Máy hàn 300 Amper đồng (220V)
Mã hàng : Model:HK-H300D
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn 300 Amper nhôm (220V)
Máy hàn 300 Amper nhôm (220V)
Mã hàng : Model:HK-H300N
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn 250 Amper đồng (220V / 380V)
Máy hàn 250 Amper đồng (220V / 380V)
Mã hàng : Model:HK-H250D2P-380V
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn 250 Amper nhôm (220V / 380V)
Máy hàn 250 Amper nhôm (220V / 380V)
Mã hàng : Model:HK-H250N2P-380V
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn 250 Amper nhôm (220V)
Máy hàn 250 Amper nhôm (220V)
Mã hàng : Model:HK-H250N
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn MIG Inverter 500 Ampe - 380V
Máy hàn MIG Inverter 500 Ampe - 380V
Mã hàng : Model:HKMIG500I-IGBT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn MIG Inverter 350 Ampe - 380V
Máy hàn MIG Inverter 350 Ampe - 380V
Mã hàng : Model:HKMIG350I-IGBT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn MIG Inverter 250 Ampe - 380V
Máy hàn MIG Inverter 250 Ampe - 380V
Mã hàng : Model:HKMIG250-INV
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn MIG Inverter 200 Ampe - 220V
Máy hàn MIG Inverter 200 Ampe - 220V
Mã hàng : Model:HKMIG200Y-INV
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn que - Tig - Cắt plasma Inverter- 220V
Máy hàn que - Tig - Cắt plasma Inverter- 220V
Mã hàng : Model:HK416-220V
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn Tig + que Inverter 315 Ampe - 380V (AC/DC)
Máy hàn Tig + que Inverter 315 Ampe - 380V  (AC/DC)
Mã hàng : Model:HKTIG315ACDC-380V
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn Tig + que Inverter 250 Ampe - 220V (AC/DC)
Máy hàn Tig + que Inverter 250 Ampe - 220V  (AC/DC)
Mã hàng : Model:HKTIG250ACDC-220V
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn Tig + que Inverter 200 Ampe - 220V (AC/DC)
Máy hàn Tig + que Inverter 200 Ampe - 220V  (AC/DC)
Mã hàng : Model:HKTIG200ACDC-220V
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn Tig + que Inverter 315 Ampe - 220V
Máy hàn Tig + que Inverter 315 Ampe - 220V
Mã hàng : Model:HKTIG315I-380V
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn Tig + que INVERTER 250 Ampe - 220V
Máy hàn Tig + que INVERTER 250 Ampe - 220V
Mã hàng : Model:HK250TIG220V
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn Tig + que INVERTER 250 Ampe - 220V
Máy hàn Tig + que INVERTER 250 Ampe - 220V
Mã hàng : Model:HK250TIG220V
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn Tig + que Inverter 200 Ampe - 220V
Máy hàn Tig + que Inverter 200 Ampe - 220V
Mã hàng : Model:HKTIG200E
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn Tig + que Inverter 200 Ampe - 220V
Máy hàn Tig + que Inverter 200 Ampe - 220V
Mã hàng : Model:HKTIG200-220V-PK
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn que Inverter 400 Ampe - 380V
Máy hàn que Inverter 400 Ampe - 380V
Mã hàng : Model:HK400I-3P380V
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn que Inverter 315 Ampe - 380V
Máy hàn que Inverter 315 Ampe - 380V
Mã hàng : Model:HK315I-3P380V
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn que Inverter 315 Ampe - 380V
Máy hàn que Inverter 315 Ampe - 380V
Mã hàng : Model:HK315-3P380V
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn que Inverter 250 Ampe - 220V /380V
Máy hàn que Inverter 250 Ampe - 220V /380V
Mã hàng : Model:HK250TP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn que Inverter 250 Ampe - 220V
Máy hàn que Inverter 250 Ampe - 220V
Mã hàng : Model:HK250T
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn que Inverter 250 Ampe - 220V
Máy hàn que Inverter 250 Ampe - 220V
Mã hàng : Model:HK250E
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn que Inverter 200 Ampe - 220V
Máy hàn que Inverter 200 Ampe - 220V
Mã hàng : Model:HK200A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn que Inverter 200 Ampe - 220V
Máy hàn que Inverter 200 Ampe - 220V
Mã hàng : Model:HK200E
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hàn que Inverter 200 Ampe - 220V
Máy hàn que Inverter 200 Ampe - 220V
Mã hàng : Model:HK200Z
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác