Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» THiết Bị Cơ Khí

» Thiết Bị Hồng Ký

» Motor Hồng Ký


HỘP SỐ GIẢM TỐC
HỘP SỐ GIẢM TỐC
Mã hàng : Model:BLT-GTD1P11
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Motor 20HP - 3pha - 1450
Motor 20HP - 3pha - 1450
Mã hàng : Model:HKM2034VN
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Motor 15HP - 3pha - 1450
Motor 15HP - 3pha - 1450
Mã hàng : Model:HKM1534VN
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Motor 10HP - 3pha - 1450
 Motor 10HP - 3pha - 1450
Mã hàng : Model:HKM1034VN
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Motor 7.5HP - 3pha - 1450
Motor 7.5HP - 3pha - 1450
Mã hàng : Model:HKM7.534VN
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Motor 5HP - 3pha - 2800
Motor 5HP - 3pha - 2800
Mã hàng : Model:HKM532
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Motor 5HP - 3pha - 1450
Motor 5HP - 3pha - 1450
Mã hàng : Model:HKM534
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Motor 3HP - 3pha - 2800
Motor 3HP - 3pha - 2800
Mã hàng : Model:HKM332
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Motor 3HP - 3pha - 1450
Motor 3HP - 3pha - 1450
Mã hàng : Model:HKM334
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Motor 2HP - 3pha - 1450
Motor 2HP - 3pha - 1450
Mã hàng : Model:HKM234
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Motor 1HP - 3pha - 2800
Motor 1HP - 3pha - 2800
Mã hàng : Model:HKM132
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Motor 1HP - 3pha - 1450
Motor 1HP - 3pha - 1450
Mã hàng : Model:HKM134
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Motor 3HP - 1pha - 2800
 Motor 3HP - 1pha - 2800
Mã hàng : Model:HKM312
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Motor 3HP - 1pha - 1450
 Motor 3HP - 1pha - 1450
Mã hàng : Model:HKM314MDY
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Motor 2HP - 1pha - 2800
 Motor 2HP - 1pha - 2800
Mã hàng : Model:HKM212
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Motor 2HP - 1pha - 1450
 Motor 2HP - 1pha - 1450
Mã hàng : Model:HKM214L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Motor 1.5HP - 1pha - 1450
 Motor 1.5HP - 1pha - 1450
Mã hàng : Model:HKM1.514
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Motor 1HP - 1pha - 2800
Motor 1HP - 1pha - 2800
Mã hàng : Model:HKM112
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Motor 1HP - 1pha - 1450
Motor 1HP - 1pha - 1450
Mã hàng : Model:HKM114D
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Motor 1/2HP - 1pha - 1450
 Motor 1/2HP - 1pha - 1450
Mã hàng : Model:HKM1/214D
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Motor 4HP - 1pha - 1450
Motor 4HP - 1pha - 1450
Mã hàng : Model:HKM414MDY
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Motor 3HP - 1pha - 1450
Motor 3HP - 1pha - 1450
Mã hàng : Model:HKM314MDY
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Motor 2HP - 1pha - 1450
 Motor 2HP - 1pha - 1450
Mã hàng : Model:HKM214MDY
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Motor 1.5HP - 1pha - 1450
Motor 1.5HP - 1pha - 1450
Mã hàng : Model:HKM1.514MDY
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Motor 1HP - 1pha - 1450
Motor 1HP - 1pha - 1450
Mã hàng : Model:HKM1.114MDY
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Motor 0.5HP - 1pha - 1450
Motor 0.5HP - 1pha - 1450
Mã hàng : Model:HKM0.514MDY
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác