Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết bị công nghiệp

» Bơm màng hãng godo

» Máy bơm màng,phun sơn và phụ kiện


Màng PTFE 125/150: 382mm
 Màng PTFE  125/150: 382mm
Mã hàng : 125/150: 382mm
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Màng PTFE 80/100: 277mm
Màng PTFE 80/100: 277mm
Mã hàng : 80/100: 277mm
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Màng PTFE 50/65: 228mm
 Màng PTFE 50/65: 228mm
Mã hàng : 50/65: 228mm
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Màng PTFE 32/40: 168mm
Màng PTFE  32/40: 168mm
Mã hàng : 32/40: 168mm
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Màng PTFE 20/25: 127mm
Màng PTFE 20/25: 127mm
Mã hàng : 20/25: 127mm
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Màng PTFE 10/15: 140mm
Màng PTFE 10/15: 140mm
Mã hàng : 10/15: 140mm
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Màng cao su màu xanh 80/100: 270mm
Màng cao su màu xanh 80/100: 270mm
Mã hàng : 80/100: 270mm
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Màng cao su màu xanh 50/65: 220mm
Màng cao su màu xanh 50/65: 220mm
Mã hàng : 50/65: 220mm
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Màng cao su màu xanh 32/40: 168mm
Màng cao su màu xanh  32/40: 168mm
Mã hàng : 32/40: 168mm
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Màng cao su màu xanh 20/25: 120mm
Màng cao su màu xanh 20/25: 120mm
Mã hàng : 20/25: 120mm
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Màng 80/100: 277mm
Màng 80/100: 277mm
Mã hàng : 80/100: 277mm
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Màng 50/65: 220mm
Màng 50/65: 220mm
Mã hàng : 50/65: 220mm
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Màng NBR 32/40: 168mm
Màng NBR 32/40: 168mm
Mã hàng : 32/40: 168mm
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bi 32/40: 37mm
Bi 32/40: 37mm
Mã hàng : 32/40: 37mm
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bi 125: 84mm
Bi 125: 84mm
Mã hàng : 125: 84mm
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bi 80/100: 57mm
Bi 80/100: 57mm
Mã hàng : 80/100: 57mm
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bi 50/65: 45mm
 Bi 50/65: 45mm
Mã hàng : 50/65: 45mm
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bi 20/25: 25mm
Bi 20/25: 25mm
Mã hàng : 20/25: 25mm
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bi 80/100: 57mm
Bi 80/100: 57mm
Mã hàng : 80/100: 57mm
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bi 50/65: 45mm
Bi 50/65: 45mm
Mã hàng : 50/65: 45mm
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bi 32/40: 37mm
Bi 32/40: 37mm
Mã hàng : Bi 32/40: 37mm
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm Bột GODO QBF3-40 INOX
Bơm Bột GODO QBF3-40 INOX
Mã hàng : QBF3-40 INOX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm Bột GODO QBF3-40 GANG
Bơm Bột GODO QBF3-40 GANG
Mã hàng : QBF3-40 GANG
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác