Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết bị công nghiệp

» Hệ thống thu hồi khí xả trung tâm hãng Filcar

» Hệ thống hút bụi matit trung tâm filcar


Quạt hút trung tâm cho 6 khoang hoạt động đồng thời
Quạt hút trung tâm cho 6 khoang hoạt động đồng thời
Mã hàng : Model:ASPIRCAR-1000
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Quạt hút trung tâm cho 4 khoang hoạt động đông thời
Quạt hút trung tâm cho 4 khoang hoạt động đông thời
Mã hàng : Model:ASPIRCAR-750
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Quạt hút trung tâm cho 4 khoang hoạt động đồng thời
Quạt hút trung tâm cho 4 khoang hoạt động đồng thời
Mã hàng : Model:ASPIRCAR-550
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Quạt hút trung tâm cho 3 khoang hoạt động đồng thời
Quạt hút trung tâm cho 3 khoang hoạt động đồng thời
Mã hàng : Model:ASPIRCAR-400
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác