Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết bị công nghiệp

» Hệ thống thu hồi khí xả trung tâm hãng Filcar

» Phụ kiện của hệ thống hút bụi matit filcar


Dây hút chân không AC/81
Dây hút chân không AC/81
Mã hàng : Model:AC/81
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dây hút chân không kết hợp dây khí
Dây hút chân không kết hợp dây khí
Mã hàng : Model:AC/83
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Ống kết nối cứng với đầu công tác TSC-TUBO-A.1.5
Ống kết nối cứng với đầu công tác TSC-TUBO-A.1.5
Mã hàng : Model:TSC-TUBO-A.1.5
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Ống kết nối mềm với đầu công tác
Ống kết nối mềm với đầu công tác
Mã hàng : Model:CVL- TSCM-207BBA
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu nối ống mềm TSC-GIUNTO
Đầu nối ống mềm TSC-GIUNTO
Mã hàng : Model:TSC-GIUNTO
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Hộp kết nối TSC-CARTER
Hộp kết nối TSC-CARTER
Mã hàng : Model:TSC-CARTER
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ đầu công tác kết hợp tay quay di động BP-5000/C-220
Bộ đầu công tác kết hợp tay quay di động BP-5000/C-220
Mã hàng : Model:BP-5000/C-220
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bảng mạch điều khiển TELECONTROL.TSC
Bảng mạch điều khiển TELECONTROL.TSC
Mã hàng : Model:TELECONTROL.TSC
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu công tác đơn treo tường TMSM-103ABA
Đầu công tác đơn treo tường TMSM-103ABA
Mã hàng : Model:TMSM-103ABA
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu công tác đôi treo tường TSCM-207BBA
Đầu công tác đôi treo tường TSCM-207BBA
Mã hàng : Model:TSCM-207BBA
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác