Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết bị công nghiệp

» Hệ thống thu hồi khí xả trung tâm hãng Filcar

» Phụ kiện của máy hút bụi matit filcar


Tay chà hoạt động khí nén
Tay chà hoạt động khí nén
Mã hàng : Model:LEVIGAT.PNEU
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dây hút chân không
Dây hút chân không
Mã hàng : Model:AC/86
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dây hút kết hợp dây điện 230V
Dây hút kết hợp dây điện 230V
Mã hàng : Model:AC/90
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dây hút kết hợp dây khí
Dây hút kết hợp dây khí
Mã hàng : Model:AC/90
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu chuyển chữ Y cho 2 tay chà
Đầu chuyển chữ Y cho 2 tay chà
Mã hàng : Model:SOT-1679
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dây hút kết hợp dây khí AC/83-S
Dây hút kết hợp dây khí AC/83-S
Mã hàng : Model: AC/83-S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dây hút kết hợp dây điện 230V
Dây hút kết hợp dây điện 230V
Mã hàng : Model:AC/87-R
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác