Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết bị công nghiệp

» Hệ thống thu hồi khí xả trung tâm hãng Filcar

» Quạt hút trung tâm hãng Filcar


Quạt thu hồi khí thải di động TROTTER-100
Quạt thu hồi khí thải di động TROTTER-100
Mã hàng : Model:TROTTER-100
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Quạt thu hồi khí thải di động TROTTER-50
Quạt thu hồi khí thải di động TROTTER-50
Mã hàng : Model:TROTTER-50
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Quạt hút chân không cho 3 khoang hoạt động đồng thời AL-300/C
Quạt hút chân không cho 3 khoang hoạt động đồng thời AL-300/C
Mã hàng : Model:AL-300/C
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Quạt hút trung tâm cho 5 khoang hoạt động đồng thời AL-400/C
Quạt hút trung tâm cho 5 khoang hoạt động đồng thời AL-400/C
Mã hàng : Model:AL-400/C
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác