Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết bị công nghiệp

» Máy ép bùn trong hệ thống xử lý nước thải


Máy ép bùn khung bản VP-BFY5/500-30P
Máy ép bùn khung bản VP-BFY5/500-30P
Mã hàng : Model:VP-BFY5/500-30P
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy ép bùn khung bản VP-BFY8/500-30P
Máy ép bùn khung bản VP-BFY8/500-30P
Mã hàng : Model:VP-BFY8/500-30P
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác