Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết bị công nghiệp

» thiết bị hãng Hiclean

» Máy chà sàn Hiclean


Máy chà sàn công nghiệp HICLEAN-HC 88
Máy chà sàn công nghiệp HICLEAN-HC 88
Mã hàng : HICLEAN-HC 88
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy chà sàn công nghiệp HICLEAN-HC 154A
Máy chà sàn công nghiệp HICLEAN-HC 154A
Mã hàng : HICLEAN-HC 154A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy chà sàn công nghiệp HICLEAN-HC 522A
Máy chà sàn công nghiệp HICLEAN-HC 522A
Mã hàng : HICLEAN-HC 522A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy chà sàn công nghiệp HICLEAN-HC 175A
Máy chà sàn công nghiệp HICLEAN-HC 175A
Mã hàng : HICLEAN-HC 175A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy chà sàn – thảm công nghiệp HICLEAN-HC 522
Máy chà sàn – thảm công nghiệp HICLEAN-HC 522
Mã hàng : HICLEAN-HC 522
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy chà sàn tạ HICLEAN-HC 17
Máy chà sàn tạ HICLEAN-HC 17
Mã hàng : HICLEAN-HC 17
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy chà sàn – thảm công nghiệp HICLEAN-HC 154
Máy chà sàn – thảm công nghiệp HICLEAN-HC 154
Mã hàng : HICLEAN-HC 154
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy chà sàn – thảm công nghiệp HICLEAN-HC 175
Máy chà sàn – thảm công nghiệp HICLEAN-HC 175
Mã hàng : HICLEAN-HC 175
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác