Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết bị công nghiệp

» Thiết bị hãng IPC ytalia

» Máy hút bụi khô ướt IPC


MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ ƯỚT GP 2/62 W&D
MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ ƯỚT GP 2/62 W&D
Mã hàng : GP 2/62 W&D
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ ƯỚT GP 1/35 W&D
MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ ƯỚT GP 1/35 W&D
Mã hàng : GP 1/35 W&D
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY HÚT BỤI KHÔ ƯỚT GS 3/78 W&D
MÁY HÚT BỤI KHÔ ƯỚT GS 3/78 W&D
Mã hàng : GS 3/78 W&D
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ ƯỚT GS 3/62 W&D
MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ ƯỚT GS 3/62 W&D
Mã hàng : GS 3/62 W&D
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY HÚT BỤI KHÔ ƯỚT GS 2/62 W&D
MÁY HÚT BỤI KHÔ ƯỚT GS 2/62 W&D
Mã hàng : GS 2/62 W&D
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ ƯỚT GS 1/41 W&D
MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ ƯỚT GS 1/41 W&D
Mã hàng : GS 1/41 W&D
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ ƯỚT GS 1/33 W&D
MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ ƯỚT GS 1/33 W&D
Mã hàng : GS 1/33 W&D
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY HÚT BỤI CHO PHÒNG SẠCH GS 1/33 HEPA
 MÁY HÚT BỤI CHO PHÒNG SẠCH GS 1/33 HEPA
Mã hàng : GS 1/33 HEPA
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ ƯỚT GS 1/18 W&D
MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ ƯỚT GS 1/18 W&D
Mã hàng : GS 1/18 W&D
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hút bụi khô dùng cho phòng sạch ECOSPITAL
Máy hút bụi khô dùng cho phòng sạch ECOSPITAL
Mã hàng : ASDO05042
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hút bụi khô ướt YESPLAY 515
Máy hút bụi khô ướt YESPLAY 515
Mã hàng : YESPLAY 515
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hút bụi khô LEO-MAXI Leo Maxi Code: ASDO07803
Máy hút bụi khô LEO-MAXI  Leo Maxi Code: ASDO07803
Mã hàng : Leo Maxi Code: ASDO07803
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác