Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết bị công nghiệp

» Thiết bị hãng IPC ytalia

» MÁY RỬA ÁP SUẤT IPC


MÁY RỬA HƠI NƯỚC NÓNG IPC SG 45 SG-45 5010M
MÁY RỬA HƠI NƯỚC NÓNG IPC SG 45 SG-45 5010M
Mã hàng : SG-45 5010M
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY RỬA HƠI NƯỚC NÓNG IPC SG 30P SG 30P 5510M
MÁY RỬA HƠI NƯỚC NÓNG IPC  SG 30P SG 30P 5510M
Mã hàng : SG 30P 5510M
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy chà sàn đơn IPC SD43 HD
Máy chà sàn đơn IPC SD43 HD
Mã hàng : SD43 HD
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy chà sàn liên hợp IPC CT40 B 50
Máy chà sàn liên hợp IPC CT40 B 50
Mã hàng : CT40 B 50
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy chà sàn liên hợp IPC CT15 C 35 LPTE00517
Máy chà sàn liên hợp IPC CT15 C 35  LPTE00517
Mã hàng : LPTE00517
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rửa áp lực cao nước nóng PW-H80 PW-H80 D151P T
Máy rửa áp lực cao nước nóng PW-H80 PW-H80 D151P T
Mã hàng : PW-H80 D151P T
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rửa áp lực cao nước nóng H50/4 PW-H50/4 D2017P4 T
Máy rửa áp lực cao nước nóng H50/4 PW-H50/4 D2017P4 T
Mã hàng : PW-H50/4 D2017P4 T
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY RỬA ÁP SUẤT CAO NÓNG/LẠNH ELITE2840T
MÁY RỬA ÁP SUẤT CAO NÓNG/LẠNH ELITE2840T
Mã hàng : ELITE2840T
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY RỬA ÁP SUẤT CAO NÓNG/LẠNH DS2210T
MÁY RỬA ÁP SUẤT CAO NÓNG/LẠNH DS2210T
Mã hàng : DS2210T
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rửa áp lực cao nước lạnh PW-C25 PW-C25 D1509P M
Máy rửa  áp lực cao nước lạnh PW-C25 PW-C25 D1509P M
Mã hàng : PW-C25 D1509P M
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy phun rửa áp lực cao nước lạnh PW-C40 (3 pha PW-C40 D1813P4T
Máy phun rửa áp lực cao nước lạnh PW-C40 (3 pha  PW-C40 D1813P4T
Mã hàng : PW-C40 D1813P4T
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy phun rửa áp lực cao nước lạnh PW-C40 (1pha) PW-C40 I1310PM
Máy phun rửa áp lực cao nước lạnh PW-C40 (1pha) PW-C40 I1310PM
Mã hàng : PW-C40 I1310PM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy phun rửa áp lực cao nước lạnh PW-C50
Máy phun rửa áp lực cao nước lạnh PW-C50
Mã hàng : PW-C50
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác