Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

» Thiết Bị Đào Tạo Dạy Nghề

HỖ TRỢ ONLINE
Hotline: 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết Bị Đào Tạo Dạy Nghề


Thiết bị đào tao máy tiện CNC với hệ thống điều khiển Fmate TA Gamma GM-2170
Thiết bị đào tao máy tiện CNC với hệ thống điều khiển Fmate TA Gamma GM-2170
Mã hàng : GM-2170
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị đào tạo máy tiện CNC Gamma GM-556
Thiết bị đào tạo máy tiện CNC Gamma GM-556
Mã hàng : GM-556
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị đào tạo bàn trượt ngang trên máy CNC Gamma GM-552A
Thiết bị đào tạo bàn trượt ngang trên máy CNC Gamma GM-552A
Mã hàng : GM-552A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị đào tạo bộ bàn trượt kết hợp 3 trục Gamma GM-553
Thiết bị đào tạo bộ bàn trượt kết hợp 3 trục Gamma GM-553
Mã hàng : GM-553
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị đào tạo bàn trượt kép trên máy phay CNC Gamma GM-552
Thiết bị đào tạo bàn trượt kép trên máy phay CNC Gamma GM-552
Mã hàng : GM-552
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị đào tạo máy tiện CNC theo hệ thống điều khiển 0i mate TD Gamma Model - 559
Thiết bị đào tạo máy tiện CNC theo hệ thống điều khiển 0i mate TD Gamma Model - 559
Mã hàng : Model - 559
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị đào tạo máy phay CNC với hệ thống điều khiển 0i mate MD Gamma GM-558
Thiết bị đào tạo máy phay CNC với hệ thống điều khiển 0i mate MD Gamma GM-558
Mã hàng : GM-558
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình đào tạo hệ thống điều khiển tự động (8 trạm) Gamma GM-101
Mô hình đào tạo hệ thống điều khiển tự động (8 trạm) Gamma GM-101
Mã hàng : GM-101
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Hệ thống điều khiển tự động ( 6 trạm) Gamma GM-1122
Hệ thống điều khiển tự động ( 6 trạm) Gamma GM-1122
Mã hàng : GM-1122
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình đào tạo điều khiển thủy lực bằng PLC Gamma 539
Mô hình đào tạo điều khiển thủy lực bằng PLC Gamma 539
Mã hàng : 539
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình đào tạo biến tần và PLC Gamma GM-110
Mô hình đào tạo biến tần và PLC Gamma GM-110
Mã hàng : GM-110
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị đào tạo điều khiển thủy lực bằng PLC Gamma GM-102-I
Thiết bị đào tạo điều khiển thủy lực bằng PLC Gamma GM-102-I
Mã hàng : GM-102-I
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình dào tạo PLC Gamma GM-MIPLC-I
Mô hình dào tạo PLC Gamma GM-MIPLC-I
Mã hàng : GM-MIPLC-I
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình đào tạo hệ thống ổn định áp lực nước Gamma GM-216
Mô hình đào tạo hệ thống ổn định áp lực nước Gamma GM-216
Mã hàng : GM-216
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình đào tạo phân phối nguyên liệu Gamma GM-219- I
Mô hình đào tạo phân phối nguyên liệu Gamma GM-219- I
Mã hàng : GM-219- I
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình đào tạo về hệ thống kho hàng thẳng đứng Gamma GM-208
Mô hình đào tạo về hệ thống kho hàng thẳng đứng Gamma GM-208
Mã hàng : GM-208
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình đào tạo điều khiển tự động băng tải tuần hoàn Gamma GM-258
Mô hình đào tạo điều khiển tự động băng tải tuần hoàn Gamma GM-258
Mã hàng : GM-258
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình đào tạo cảm biến tự động Gamma GM-252
Mô hình đào tạo cảm biến tự động Gamma GM-252
Mã hàng : GM-252
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình đào tạo hệ thống tự động công nghiệp Gamma GM-222
Mô hình đào tạo hệ thống tự động công nghiệp Gamma GM-222
Mã hàng : GM-222
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình đào tạo cơ điện tử Gamma GM-235A
Mô hình đào tạo cơ điện tử Gamma GM-235A
Mã hàng : GM-235A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị đào tạo dây chuyền lắp ráp tự động Gamma GM-335B
Thiết bị đào tạo dây chuyền lắp ráp tự động Gamma GM-335B
Mã hàng : GM-335B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị đào tạo điều khiển Logic Gamma GM-360
Thiết bị đào tạo điều khiển Logic Gamma GM-360
Mã hàng : GM-360
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình dây chuyền sản xuất tự động Gamma GM-239C
Mô hình dây chuyền sản xuất tự động Gamma GM-239C
Mã hàng : GM-239C
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình thí nghiệm điện tử đa năng Gamma GM-2013
Mô hình thí nghiệm điện tử đa năng Gamma GM-2013
Mã hàng : GM-2013
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình thí nghiệm điện tử số Gamma GM-1913
Mô hình thí nghiệm điện tử số Gamma GM-1913
Mã hàng : GM-1913
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình thực hành điều áp một chiều Gamma GM-1813
Mô hình thực hành điều áp một chiều Gamma GM-1813
Mã hàng : GM-1813
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình thực hành điều áp xoay chiều Gamma GM-1713
Mô hình thực hành điều áp xoay chiều Gamma GM-1713
Mã hàng : GM-1713
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình thực hành điện gia dụng Gamma GM-0913
Mô hình thực hành điện gia dụng Gamma GM-0913
Mã hàng : GM-0913
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình hệ thống lắp đặt hệ thống an toàn điện Gamma GM-1013
Mô hình hệ thống lắp đặt hệ thống an toàn điện Gamma GM-1013
Mã hàng : GM-1013
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình dàn trải bình nóng lạnh Gamma GM-1113
Mô hình dàn trải bình nóng lạnh Gamma GM-1113
Mã hàng : GM-1113
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình giàn trải ti vi màu Gamma GM-1213
Mô hình giàn trải ti vi màu Gamma GM-1213
Mã hàng : GM-1213
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình giàn trải bếp từ Gamma GM-1313
Mô hình giàn trải bếp từ Gamma GM-1313
Mã hàng : GM-1313
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình giàn trải máy giặt hoạt động được Gamma GM-1413
Mô hình giàn trải máy giặt hoạt động được Gamma GM-1413
Mã hàng : GM-1413
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình giàn trải nồi cơm điện hoạt động được Gamma GM-1513
Mô hình giàn trải nồi cơm điện hoạt động được Gamma GM-1513
Mã hàng : GM-1513
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình lắp đặt điện chìm trong nhà Gamma GM-1613
Mô hình lắp đặt điện chìm trong nhà Gamma GM-1613
Mã hàng : GM-1613
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình thực hành điện tổng hợp Gamma GM-0113
Mô hình thực hành điện tổng hợp Gamma GM-0113
Mã hàng : GM-0113
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình modul điều khiển tuần tự cơ bản Gamma GM-0313
Mô hình modul điều khiển tuần tự cơ bản Gamma GM-0313
Mã hàng : GM-0313
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình modul điều khiển tốc độ động cơ Gamma GM-0413
Mô hình modul điều khiển tốc độ động cơ  Gamma GM-0413
Mã hàng : GM-0413
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình thực hành khí cụ điện cơ bản Gamma GM0513
Mô hình thực hành khí cụ điện cơ bản Gamma GM0513
Mã hàng : GM0513
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình thực hành máy phát điện 3 pha Gamma GM-0613
Mô hình thực hành máy phát điện 3 pha Gamma GM-0613
Mã hàng : GM-0613
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình dàn trải động cơ 3 pha 2 tốc độ Gamma GM-0713
Mô hình dàn trải động cơ 3 pha 2 tốc độ  Gamma GM-0713
Mã hàng : GM-0713
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình hệ thống phân phối điện kết nối máy tính Gamma GM-0813
Mô hình hệ thống phân phối điện kết nối máy tính Gamma GM-0813
Mã hàng : GM-0813
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ Bàn Thí Nghiệm Cảm Biến TPPBCB-4200
Bộ Bàn Thí Nghiệm Cảm Biến TPPBCB-4200
Mã hàng : TPPBCB-4200
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô Hình Thí Nghiệm Cảm Biến Chất Lỏng – Áp Suất TPPCB-4211
Mô Hình Thí Nghiệm Cảm Biến Chất Lỏng – Áp Suất TPPCB-4211
Mã hàng : TPPCB-4211
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô Hình Thí Nghiệm Cảm Biến Điện Cảm TPPCB-4207
Mô Hình Thí Nghiệm Cảm Biến Điện Cảm TPPCB-4207
Mã hàng : TPPCB-4207
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô Hình Thí Nghiệm Cảm Biến Điện Dụng TPPCB-4206
Mô Hình Thí Nghiệm Cảm Biến Điện Dụng TPPCB-4206
Mã hàng : TPPCB-4206
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô Hình Thí Nghiệm Cảm Biến Độ Ẩm TPPCB-4212
Mô Hình Thí Nghiệm Cảm Biến Độ Ẩm TPPCB-4212
Mã hàng : TPPCB-4212
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô Hình Thí Nghiệm Cảm Biến Hồng Ngoại TPPCB-4214
Mô Hình Thí Nghiệm Cảm Biến Hồng Ngoại TPPCB-4214
Mã hàng : TPPCB-4214
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô Hình Thí Nghiệm Cảm Biến Khối Lượng TPPCB-4209
Mô Hình Thí Nghiệm Cảm Biến Khối Lượng TPPCB-4209
Mã hàng : TPPCB-4209
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô Hình Động Cơ Commonrail Huyndai Santafe Hãng THIBIVINA MH-CHS
Mô Hình Động Cơ Commonrail Huyndai Santafe Hãng THIBIVINA MH-CHS
Mã hàng : MH-CHS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô Hình Động Cơ Phun Xăng Điện Tử MH-PXDT
Mô Hình Động Cơ Phun Xăng Điện Tử MH-PXDT
Mã hàng : MH-PXDT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô Hình Hệ Thống Điều Hòa Không Khí Ô Tô MH-DHKK
Mô Hình Hệ Thống Điều Hòa Không Khí Ô Tô MH-DHKK
Mã hàng : MH-DHKK
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô Hình Động Cơ Truyền Dẫn Bằng Dầu Diesel YESA-1200
Mô Hình Động Cơ Truyền Dẫn Bằng Dầu Diesel YESA-1200
Mã hàng : YESA-1200
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô Hình Mô Tơ Động Cơ Bằng Dầu Diesel YESA-1201
Mô Hình Mô Tơ Động Cơ Bằng Dầu Diesel YESA-1201
Mã hàng : YESA-1201
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô Hình Động Cơ Ô Tô Dầu Diesel 4 Kỳ 4 Xy Lanh Điện Tử 3Cte TPPMH-D4
Mô Hình Động Cơ Ô Tô Dầu Diesel 4 Kỳ 4 Xy Lanh Điện Tử 3Cte TPPMH-D4
Mã hàng : TPPMH-D4
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô Hình Hệ Thống Điện Lạnh Ô Tô Dàn Trải TPPDL-104
Mô Hình Hệ Thống Điện Lạnh Ô Tô Dàn Trải TPPDL-104
Mã hàng : TPPDL-104
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô Hình Hệ Thống Phanh Khí Nén Ô Tô TPPKN-02
Mô Hình Hệ Thống Phanh Khí Nén Ô Tô TPPKN-02
Mã hàng : TPPKN-02
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô Hình Hộp Số Tự Động Ô Tô TPPHS-03
Mô Hình Hộp Số Tự Động Ô Tô TPPHS-03
Mã hàng : TPPHS-03
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô Hình Hệ Thống Điều Hoà Trên Ô Tô TPPSB-01
Mô Hình Hệ Thống Điều Hoà Trên Ô Tô TPPSB-01
Mã hàng : TPPSB-01
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy khoan cần frejoth RF-35
Máy khoan cần frejoth RF-35
Mã hàng : Model:RF-35
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy khoan cần FREJOTH TPR-2000H
Máy khoan cần FREJOTH TPR-2000H
Mã hàng : Model:TPR-2000H
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy phay đứng vạn năng frejoth FVHM-GS300A
Máy phay đứng vạn năng frejoth FVHM-GS300A
Mã hàng : Model: FVHM-GS300A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy phay ngang vạn năng frejoth FU-2
Máy phay ngang vạn năng frejoth FU-2
Mã hàng : Model:FU-2
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy tiện vạn năng FHL-2400
Máy tiện vạn năng FHL-2400
Mã hàng : Model:FHL-2400
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy tiện vạn năng FHL-1730
Máy tiện vạn năng FHL-1730
Mã hàng : Model:FHL-1730
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị kiểm tra máy phát máy đề ô tô BANCHETTO PLUS
Thiết bị kiểm tra máy phát máy đề ô tô BANCHETTO PLUS
Mã hàng : Model:BANCHETTO PLUS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị kiểm tra máy phát máy đề ô tô D TRUCK EVO
Thiết bị kiểm tra máy phát máy đề ô tô D TRUCK EVO
Mã hàng : Model:D TRUCK EVO
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị Kiểm tra Máy phát Máy đề BANCHETTO JUNIOR INVERTER
Thiết bị Kiểm tra Máy phát Máy đề BANCHETTO JUNIOR INVERTER
Mã hàng : Model:BANCHETTO JUNIOR
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thước nhọn 1-15mm, L150mm-62600 62600
Thước nhọn 1-15mm, L150mm-62600 62600
Mã hàng : Model: 62600
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ kiểm tra điện KEK-32-16S
Đồng hồ kiểm tra điện KEK-32-16S
Mã hàng : Model: KEK-32-16S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ đo tốc độ cầm chừng (động cơ 2 kỳ và 4 kỳ) PET-1010
Đồng hồ đo tốc độ cầm chừng (động cơ 2 kỳ và 4 kỳ) PET-1010
Mã hàng : Model:PET-1010
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình dây chuyền sản xuất tự động
Mô hình dây chuyền sản xuất tự động
Mã hàng : TBVN-239C
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị đào tạo điều khiển Logic
Thiết bị đào tạo điều khiển Logic
Mã hàng : TBVN-360
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị đào tạo dây chuyền lắp ráp tự động
Thiết bị đào tạo dây chuyền lắp ráp tự động
Mã hàng : TBVN-335B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình đào tạo cơ điện tử
Mô hình đào tạo cơ điện tử
Mã hàng : TBVN-235A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình đào tạo hệ thống tự động công nghiệp
Mô hình đào tạo hệ thống tự động công nghiệp
Mã hàng : TBVN-222
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình đào tạo cảm biến tự động
Mô hình đào tạo cảm biến tự động
Mã hàng : TBVN-252
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình đào tạo điều khiển tự động băng tải tuần hoàn
Mô hình đào tạo điều khiển tự động băng tải tuần hoàn
Mã hàng : TBVN-258
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình đào tạo về hệ thống kho hàng thẳng đứng
Mô hình đào tạo về hệ thống kho hàng thẳng đứng
Mã hàng : TBVN-208
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình đào tạo phân phối nguyên liệu
Mô hình đào tạo phân phối nguyên liệu
Mã hàng : TBVN-219-1
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình đào tạo hệ thống ổn định áp lực nước
Mô hình đào tạo hệ thống ổn định áp lực nước
Mã hàng : TBVN-216
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình đào tạo PLC
Mô hình đào tạo PLC
Mã hàng : TBVN_MIPLC_I
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị đào tạo điều khiển thủy lực bằng PLC
Thiết bị đào tạo điều khiển thủy lực bằng PLC
Mã hàng : TBVN_102_I
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình đào tạo biến tần và PLC
Mô hình đào tạo biến tần và PLC
Mã hàng : TBVN-110
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình đào tạo điều khiển thủy lực bằng PLC
Mô hình đào tạo điều khiển thủy lực bằng PLC
Mã hàng : TBVN-218-2
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Hệ thống điều khiển tự động ( 6 trạm)
Hệ thống điều khiển tự động ( 6 trạm)
Mã hàng : TBVN_1122
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình đào tạo hệ thống điều khiển tự động (8 trạm)
Mô hình đào tạo hệ thống điều khiển tự động (8 trạm)
Mã hàng : TBVN_101
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị đào tao máy tiện CNC với hệ thống điều khiển Fmate TA
Thiết bị đào tao máy tiện CNC với hệ thống điều khiển Fmate TA
Mã hàng : TBVN-2170
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị đào tạo máy phay CNC thông minh với hệ thống điều khiển Fmate MB
Thiết bị đào tạo máy phay CNC thông minh với hệ thống điều khiển Fmate MB
Mã hàng : TBVN-572
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị đào tạo máy tiện CNC
Thiết bị đào tạo máy tiện CNC
Mã hàng : TBVN-556
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị đào tạo bàn trượt ngang trên máy CNC
Thiết bị đào tạo bàn trượt ngang trên máy CNC
Mã hàng : TBVN-552A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị đào tạo bộ bàn trượt kết hợp 3 trục
Thiết bị đào tạo bộ bàn trượt kết hợp 3 trục
Mã hàng : TBVN-553
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị đào tạo bàn trượt kép trên máy phay CNC
Thiết bị đào tạo bàn trượt kép trên máy phay CNC
Mã hàng : TBVN-552
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị đào tạo hệ thống điều khiển thông minh F0i MD trên máy phay CNC
Thiết bị đào tạo hệ thống điều khiển thông minh F0i MD trên máy phay CNC
Mã hàng : TBVN-2180
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị đào tạo máy tiện CNC theo hệ thống điều khiển 0i mate TD
Thiết bị đào tạo máy tiện CNC theo hệ thống điều khiển 0i mate TD
Mã hàng : TBVN_559
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị đào tạo máy phay CNC với hệ thống điều khiển 0i mate MD
Thiết bị đào tạo máy phay CNC với hệ thống điều khiển 0i mate MD
Mã hàng : TBVN-558
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình thí nghiệm điện tử đa năng
Mô hình thí nghiệm điện tử đa năng
Mã hàng : TBVN-2013
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình thí nghiệm điện tử số
Mô hình thí nghiệm điện tử số
Mã hàng : TBVN-1913
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình thực hành điều áp một chiều
Mô hình thực hành điều áp một chiều
Mã hàng : TBVN-1813
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình thực hành điều áp xoay chiều
Mô hình thực hành điều áp xoay chiều
Mã hàng : TBVN-1713
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình thực hành điện gia dụng
Mô hình thực hành điện gia dụng
Mã hàng : TBVN-0913
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình hệ thống lắp đặt hệ thống an toàn điện
Mô hình hệ thống lắp đặt hệ thống an toàn điện
Mã hàng : TBVN-1013
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình dàn trải bình nóng lạnh
Mô hình dàn trải bình nóng lạnh
Mã hàng : TBVN-1113
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình giàn trải ti vi màu
Mô hình giàn trải ti vi màu
Mã hàng : TBVN-1213
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình giàn trải bếp từ
Mô hình giàn trải bếp từ
Mã hàng : TBVN-1313
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình giàn trải máy giặt hoạt động được
Mô hình giàn trải máy giặt hoạt động được
Mã hàng : TBVN-1413
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình giàn trải nồi cơm điện hoạt động được
Mô hình giàn trải nồi cơm điện hoạt động được
Mã hàng : TBVN-1513
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình lắp đặt điện chìm trong nhà
Mô hình lắp đặt điện chìm trong nhà
Mã hàng : TBVN-1613
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình thực hành điện tổng hợp
Mô hình thực hành điện tổng hợp
Mã hàng : TBVN-0113
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình thực hành điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha sử dụng biến tần OMRON
Mô hình thực hành điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha sử dụng biến tần OMRON
Mã hàng : TBVN-0213
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình modul điều khiển tuần tự cơ bản
Mô hình modul điều khiển tuần tự cơ bản
Mã hàng : TBVN-0313
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình modul điều khiển tốc độ động cơ
Mô hình modul điều khiển tốc độ động cơ
Mã hàng : TBVN-0413
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình thực hành khí cụ điện cơ bản
Mô hình thực hành khí cụ điện cơ bản
Mã hàng : TBVN-0513
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình thực hành máy phát điện 3 pha
Mô hình thực hành máy phát điện 3 pha
Mã hàng : TBVN-0613
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình dàn trải động cơ 3 pha 2 tốc độ
Mô hình dàn trải động cơ 3 pha 2 tốc độ
Mã hàng : TBVN-0713
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình hệ thống phân phối điện kết nối máy tính
Mô hình hệ thống phân phối điện kết nối máy tính
Mã hàng : TBVN-0813
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cảm Biến Cân 30kg
Cảm Biến Cân 30kg
Mã hàng : TBVN-30KG
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy Hút Chân Không 2 Cấp Value VE-245
Máy Hút Chân Không 2 Cấp Value VE-245
Mã hàng : VE-245
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy Nén Lạnh R134A Thailan ( Đã qua sử dụng )
Máy Nén Lạnh R134A Thailan ( Đã qua sử dụng )
Mã hàng : R134A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ Đồng Hồ Áp Suất Cao - Thấp Cho Máy Sạc Gas HR-371 ( Đã Qua Sử Dụng )
Bộ Đồng Hồ Áp Suất Cao - Thấp Cho Máy Sạc Gas HR-371 ( Đã Qua Sử Dụng )
Mã hàng : HR-371
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cảm Biến Cân BCA-75L ( Đã qua sử dụng )
Cảm Biến Cân BCA-75L ( Đã qua sử dụng )
Mã hàng : BCA-75L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy Hút Bụi Khô và Nước P1600-30 ( Đã qua sử dụng )
Máy Hút Bụi Khô và Nước P1600-30 ( Đã qua sử dụng )
Mã hàng : P1600-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cuộn Reel Hơi Puma ( Đã qua sử dụng )
Cuộn Reel Hơi Puma ( Đã qua sử dụng )
Mã hàng : PUMA-234
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy Rửa Xe Áp Lực Cao P55-1720 ( Đã qua sử dụng )
Máy Rửa Xe Áp Lực Cao P55-1720 ( Đã qua sử dụng )
Mã hàng : P55-1720
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ Mở Lọc Nhớt 28 Chi Tiết Yato ( Đã qua sử dụng )
Bộ Mở Lọc Nhớt 28 Chi Tiết Yato ( Đã qua sử dụng )
Mã hàng : YT-235
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy Rửa Xe Nóng Lạnh Áp Lực Cao MR-30VM Nhật Bản ( Đã qua sử dụng )
Máy Rửa Xe Nóng Lạnh Áp Lực Cao MR-30VM Nhật Bản ( Đã qua sử dụng )
Mã hàng : MR-30VM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đèn Sấy Sơn 3 Bóng ( Đã qua sử dụng )
Đèn Sấy Sơn 3 Bóng ( Đã qua sử dụng )
Mã hàng : 3-BONG
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy Nén Khí 10HP ( Đã qua sử dụng )
Máy Nén Khí 10HP ( Đã qua sử dụng )
Mã hàng : 10HP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình tổng thành động cơ Vios
Mô hình tổng thành động cơ Vios
Mã hàng : TBVN-G001
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình hệ thống phanh chống bó cứng ABS
Mô hình hệ thống phanh chống bó cứng ABS
Mã hàng : TBVN-B014
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình hệ thống phanh trợ lực khí nén
Mô hình hệ thống phanh trợ lực khí nén
Mã hàng : TBVN-B013
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình hệ thống phanh thuỷ lực trợ lực chân không
 Mô hình hệ thống phanh thuỷ lực trợ lực chân không
Mã hàng : TBVN-B012
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình hệ thống treo phụ thuộc
Mô hình hệ thống treo phụ thuộc
Mã hàng : TBVN-S016
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình hệ thống treo độc lập
Mô hình hệ thống treo độc lập
Mã hàng : TBVN-S015
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình hệ thống lái kiểu trục vít - con lăn
Mô hình hệ thống lái kiểu trục vít - con lăn
Mã hàng : TBVN-S014
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình hệ thống lái kiểu trục vít - cung răng
Mô hình hệ thống lái kiểu trục vít - cung răng
Mã hàng : TBVN-S013
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình hệ thống lái kiểu trục vít - bánh vít
Mô hình hệ thống lái kiểu trục vít - bánh vít
Mã hàng : TBVN-S012
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình hệ thống lái kiểu bánh răng - thanh răng
 Mô hình hệ thống lái kiểu bánh răng - thanh răng
Mã hàng : TBVN-S011
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình hệ thống lái thuỷ lực và hệ thống treo
Mô hình hệ thống lái thuỷ lực và hệ thống treo
Mã hàng : TBVN-S010
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình hệ thống chiếu sáng trên ôtô
Mô hình hệ thống chiếu sáng trên ôtô
Mã hàng : TBVN-E003
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình phun xăng điện tử - đánh lửa trực tiếp
Mô hình phun xăng điện tử - đánh lửa trực tiếp
Mã hàng : TBVN-E002
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình hệ thống đánh lửa dùng cảm biến Hall
Mô hình hệ thống đánh lửa dùng cảm biến Hall
Mã hàng : TBVN-E001
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình động cơ phun xăng đa điểm Toyota 4A-FE
Mô hình động cơ phun xăng đa điểm Toyota 4A-FE
Mã hàng : TBVN-G009
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình động cơ xăng sử dụng bộ chế hoà khí
Mô hình động cơ xăng sử dụng bộ chế hoà khí
Mã hàng : TBVN-G008
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình động cơ phun xăng trực tiếp Toyota 3S-FSE hoặc 2AZ-FSE
Mô hình động cơ phun xăng trực tiếp Toyota 3S-FSE hoặc 2AZ-FSE
Mã hàng : TBVN-G007
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình động cơ phun xăng đa điểm Honda
Mô hình động cơ phun xăng đa điểm Honda
Mã hàng : TBVN-G006
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình động cơ phun xăng đa điểm, 6 xyalnh, đánh lửa trực tiếp bobin đôi
Mô hình động cơ phun xăng đa điểm, 6 xyalnh, đánh lửa trực tiếp bobin đôi
Mã hàng : TBVN-G005
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình động cơ phun xăng đa điểm Nissan
Mô hình động cơ phun xăng đa điểm Nissan
Mã hàng : TBVN-G004
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình động cơ phun xăng điện tử điều khiển đa năng Toyota Camry V6 3VZ-FE
 Mô hình động cơ phun xăng điện tử điều khiển đa năng Toyota Camry V6 3VZ-FE
Mã hàng : TBVN-G003
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337