Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

» Thiết Bị Đào Tạo Dạy Nghề

HỖ TRỢ ONLINE
Hotline: 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết Bị Đào Tạo Dạy Nghề

» Module điện tử cơ bản


Bộ thí nghiệm cơ bản về mạch điện DC - TPAD.Q021X
Bộ thí nghiệm cơ bản về mạch điện DC - TPAD.Q021X
Mã hàng : TPAD.Q021X
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thí nghiệm các định lý về mạng DC( Lý thuyế mạch) - TPAD.Q031X
Bộ thí nghiệm các định lý về mạng DC( Lý thuyế mạch) - TPAD.Q031X
Mã hàng : TPAD.Q031X
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thí nghiệm cơ bản mạch AC - 1 - TPAD.Q041X
Bộ thí nghiệm cơ bản mạch AC - 1 - TPAD.Q041X
Mã hàng : TPAD.Q041X
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
​Bộ thí nghiệm linh kiện bán dẫn - TPAD.Q061X
​Bộ thí nghiệm linh kiện bán dẫn - TPAD.Q061X
Mã hàng : TPAD.Q061X
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thí nghiệm mạch khuếch đại Transistor - TPAD.Q071X
Bộ thí nghiệm mạch khuếch đại Transistor - TPAD.Q071X
Mã hàng : TPAD.Q071X
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thí nghiệm khuếch đại công suất Transistor - TPAD.Q081X
Bộ thí nghiệm khuếch đại công suất Transistor - TPAD.Q081X
Mã hàng : TPAD.Q081X
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thí nghiệm mạch phản hồi Trinsistor - TPAD.Q091X
Bộ thí nghiệm mạch phản hồi Trinsistor - TPAD.Q091X
Mã hàng : TPAD.Q091X
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thí nghiệm điều khiển công suất và Thyristor- TPAD.Q111X
Bộ thí nghiệm điều khiển công suất và Thyristor- TPAD.Q111X
Mã hàng : TPAD.Q111X
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thí nghiệm cơ bản về khuếch đại thuật toán - TPAD.Q121X
Bộ thí nghiệm cơ bản về khuếch đại thuật toán - TPAD.Q121X
Mã hàng : TPAD.Q121X
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thí nghiệm các ứng dụng của khuếch đại thuật toán- TPAD.Q131X
Bộ thí nghiệm các ứng dụng của khuếch đại thuật toán- TPAD.Q131X
Mã hàng : TPAD.Q131X
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thí nghiệm cơ bản về transistor fet - TPAD.Q171X
Bộ thí nghiệm cơ bản về transistor fet - TPAD.Q171X
Mã hàng : TPAD.Q171X
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành kỹ thuật xung- TPAD.Q181X
Bộ thực hành kỹ thuật xung- TPAD.Q181X
Mã hàng : TPAD.Q181X
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thí nghiệm mạch điều chỉnh nguồn công suất- TPAD.Q101X
Bộ thí nghiệm mạch điều chỉnh nguồn công suất- TPAD.Q101X
Mã hàng : TPAD.Q101X
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thí nghiệm cơ bản về mạch Logic số- TPAD.Q141X
Bộ thí nghiệm cơ bản về mạch Logic số- TPAD.Q141X
Mã hàng : TPAD.Q141X
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thí nghiệm cơ bản về mạch số- TPAD.Q151X
Bộ thí nghiệm cơ bản về mạch số- TPAD.Q151X
Mã hàng : TPAD.Q151X
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thí nghiệm kỹ năng về bộ nhớ- TPAD.Q191X
Bộ thí nghiệm kỹ năng về bộ nhớ- TPAD.Q191X
Mã hàng : TPAD.Q191X
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thí nghiệm chính điện tử cơ bản- TPAD.Q0111
Bộ thí nghiệm chính điện tử cơ bản- TPAD.Q0111
Mã hàng : TPAD.Q0111
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thí nghiệm chính điện tử cơ bản giao tiếp máy tính- TPAD.Q0112
Bộ thí nghiệm chính điện tử cơ bản giao tiếp máy tính- TPAD.Q0112
Mã hàng : TPAD.Q0112
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác