Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

» Thiết Bị Đào Tạo Dạy Nghề

HỖ TRỢ ONLINE
Hotline: 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết Bị Đào Tạo Dạy Nghề

» Module thiết bị phụ trợ


Bàn điều khiển của giáo viên
Bàn điều khiển của giáo viên
Mã hàng : Bàn điều khiển của giáo viên
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bàn thực hành điện công nghiệp
Bàn thực hành điện công nghiệp
Mã hàng : Bàn thực hành điện công nghiệp
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bàn thực hành điện tử
Bàn thực hành điện tử
Mã hàng : Bàn thực hành điện tử
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bàn học lý thuyết
Bàn học lý thuyết
Mã hàng : Bàn học lý thuyết
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bàn máy tính di động
Bàn máy tính di động
Mã hàng : Bàn máy tính di động
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bảng từ tính
Bảng từ tính
Mã hàng : Bảng từ tính
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tủ đựng thiết bị thực hành chuẩn Module A4 cửa kính
Tủ đựng thiết bị thực hành chuẩn Module A4 cửa kính
Mã hàng : Tủ đựng thiết bị thực hành chuẩn Module A4 cửa kính
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Giá treo dây thí nghiệm
Giá treo dây thí nghiệm
Mã hàng : Giá treo dây thí nghiệm
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Ghế băng học viên
Ghế băng học viên
Mã hàng : Ghế băng học viên
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panel gá thiết bị khí nén
Panel gá thiết bị khí nén
Mã hàng : Panel gá thiết bị khí nén
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Panel thực hành lắp đặt điện
Panel thực hành lắp đặt điện
Mã hàng : Panel thực hành lắp đặt điện
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khung gá 2 tầng
Khung gá 2 tầng
Mã hàng : Khung gá 2 tầng
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ kỹ hiệu từ tính
Bộ kỹ hiệu từ tính
Mã hàng : Bộ kỹ hiệu từ tính
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cabin thực hành lắp đặt điện công nghiệp và dân dụng
Cabin thực hành lắp đặt điện công nghiệp và dân dụng
Mã hàng : Cabin thực hành lắp đặt điện công nghiệp và dân dụng
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bàn gia công nguội
Bàn gia công nguội
Mã hàng : Bàn gia công nguội
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Giá để vật tư di động
Giá để vật tư di động
Mã hàng : Giá để vật tư di động
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thiết bị thực hành lắp mạch máy công cụ TP.MCC
Bộ thiết bị thực hành lắp mạch máy công cụ TP.MCC
Mã hàng : TP.MCC
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác