Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết Bị Đào Tạo Dạy Nghề

» Sản phẩm Thibivina- VietNam

» Mô hình cắt bổ dạy nghề ôtô


Đồng hồ đo tốc độ cầm chừng (động cơ 2 kỳ và 4 kỳ) PET-1010
Đồng hồ đo tốc độ cầm chừng (động cơ 2 kỳ và 4 kỳ) PET-1010
Mã hàng : Model:PET-1010
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình hệ thống lái trợ lực cắt bổ
Mô hình hệ thống lái trợ lực cắt bổ
Mã hàng : TBVN-B034
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình cấu tạo phanh đĩa và phanh tay
Mô hình cấu tạo phanh đĩa và phanh tay
Mã hàng : TBVN-B001
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình bầu phanh trợ lực chân không cắt bổ
Mô hình bầu phanh trợ lực chân không cắt bổ
Mã hàng : TBVN-C031
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình hộp số tự động cắt bổ
Mô hình hộp số tự động cắt bổ
Mã hàng : TBVN-C030
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình hộp số cơ khí xe tải cắt bổ
Mô hình hộp số cơ khí xe tải cắt bổ
Mã hàng : TBVN-C029
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình hộp số cơ khí 2 cầu chủ động cắt bổ
Mô hình hộp số cơ khí 2 cầu chủ động cắt bổ
Mã hàng : TBVN-C028
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình hộp số cơ khí cắt bổ
Mô hình hộp số cơ khí cắt bổ
Mã hàng : TBVN-C027
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình bộ biến mô cắt bổ
Mô hình bộ biến mô cắt bổ
Mã hàng : TBVN-C026
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình xylanh chính - xylanh con - ly hợp cắt bổ
Mô hình xylanh chính - xylanh con - ly hợp cắt bổ
Mã hàng : TBVN-C025
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình ly hợp cắt bổ
Mô hình ly hợp cắt bổ
Mã hàng : TBVN-C024
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình cơ cấu phanh guốc cắt bổ
Mô hình cơ cấu phanh guốc cắt bổ
Mã hàng : TBVN-C022
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình xylanh chính - bộ trợ lực chân không cắt bổ
Mô hình xylanh chính - bộ trợ lực chân không cắt bổ
Mã hàng : TBVN-C021
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình cơ cấu phanh đĩa cắt bổ
Mô hình cơ cấu phanh đĩa cắt bổ
Mã hàng : TBVN-C020
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình xylanh con cắt bổ
Mô hình xylanh con cắt bổ
Mã hàng : TBVN-C019
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình xylanh chính cắt bổ
Mô hình xylanh chính cắt bổ
Mã hàng : TBVN-C018
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình hệ thống phun đơn điểm cắt bổ
Mô hình hệ thống phun đơn điểm cắt bổ
Mã hàng : TBVN-C017
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình máy khởi động cắt bổ
Mô hình máy khởi động cắt bổ
Mã hàng : TBVN-C016
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình bình điện cắt bổ
Mô hình bình điện cắt bổ
Mã hàng : TBVN-C015
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình máy phát điện cắt bổ
Mô hình máy phát điện cắt bổ
Mã hàng : TBVN-C014
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình kim phun diesel cắt bổ
Mô hình kim phun diesel cắt bổ
Mã hàng : TBVN-C013
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình hệ thống nhiên liệu Common Rail cắt bổ
Mô hình hệ thống nhiên liệu Common Rail cắt bổ
Mã hàng : TBVN-C012
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình bơm cao áp VE cắt bổ
Mô hình bơm cao áp VE cắt bổ
Mã hàng : TBVN-C011
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình bơm cao áp PE - Bộ điều tốc áp thấp cắt bổ
Mô hình bơm cao áp PE - Bộ điều tốc áp thấp cắt bổ
Mã hàng : TBVN-C010
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình bơm cao áp PE - bộ điều tốc cơ khí cắt bổ
Mô hình bơm cao áp PE - bộ điều tốc cơ khí cắt bổ
Mã hàng : TBVN-C009
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình động cơ diesel Common Rail - Ly hợp - Hộp số cắt bổ
Mô hình động cơ diesel Common Rail - Ly hợp - Hộp số cắt bổ
Mã hàng : TBVN-C008
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình động cơ diesel Common Rail cắt bổ
Mô hình động cơ diesel Common Rail cắt bổ
Mã hàng : TBVN-C007
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình động cơ diesel 4 kỳ, 6 xylanh cắt bổ
Mô hình động cơ diesel 4 kỳ, 6 xylanh cắt bổ
Mã hàng : TBVN-C006
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình động cơ diesel 1 xylanh cắt bổ
Mô hình động cơ diesel 1 xylanh cắt bổ
Mã hàng : TBVN-C005
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình động cơ xăng - OHC cắt bổ
Mô hình động cơ xăng - OHC cắt bổ
Mã hàng : TBVN-C004
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình động cơ phun xăng điện tử - ly hợp - hộp số cắt bổ
Mô hình động cơ phun xăng điện tử - ly hợp - hộp số cắt bổ
Mã hàng : TBVN-C003
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình động cơ phun xăng điện tử cắt bổ
Mô hình động cơ phun xăng điện tử cắt bổ
Mã hàng : TBVN-C002
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình động cơ dùng bộ chế hoà khí cắt bổ
Mô hình động cơ dùng bộ chế hoà khí cắt bổ
Mã hàng : TBVN-C001
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác