Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết Bị Đào Tạo Dạy Nghề

» Sản phẩm Thibivina- VietNam

» Mô hình động cơ dạy nghề ôtô


Mô hình động cơ phun xăng đa điểm Toyota 4A-FE
Mô hình động cơ phun xăng đa điểm Toyota 4A-FE
Mã hàng : TBVN-G009
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình động cơ xăng sử dụng bộ chế hoà khí
Mô hình động cơ xăng sử dụng bộ chế hoà khí
Mã hàng : TBVN-G008
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình động cơ phun xăng trực tiếp Toyota 3S-FSE hoặc 2AZ-FSE
Mô hình động cơ phun xăng trực tiếp Toyota 3S-FSE hoặc 2AZ-FSE
Mã hàng : TBVN-G007
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình động cơ phun xăng đa điểm Honda
Mô hình động cơ phun xăng đa điểm Honda
Mã hàng : TBVN-G006
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình động cơ phun xăng đa điểm, 6 xyalnh, đánh lửa trực tiếp bobin đôi
Mô hình động cơ phun xăng đa điểm, 6 xyalnh, đánh lửa trực tiếp bobin đôi
Mã hàng : TBVN-G005
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình động cơ phun xăng đa điểm Nissan
Mô hình động cơ phun xăng đa điểm Nissan
Mã hàng : TBVN-G004
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình động cơ phun xăng điện tử điều khiển đa năng Toyota Camry V6 3VZ-FE
 Mô hình động cơ phun xăng điện tử điều khiển đa năng Toyota Camry V6 3VZ-FE
Mã hàng : TBVN-G003
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình động cơ phun xăng đa điểm Toyota 5S-FE
Mô hình động cơ phun xăng đa điểm Toyota 5S-FE
Mã hàng : TBVN-G002
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Động cơ Vykino
Động cơ Vykino
Mã hàng : RV-SERIES
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Động cơ diesel 4 kỳ 6 xilanh dùng kim phun Caterpilla
Động cơ diesel 4 kỳ 6 xilanh dùng kim phun Caterpilla
Mã hàng : TBVN-D004
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình động cơ phun dầu điện tử 3C-TE
Mô hình động cơ phun dầu điện tử 3C-TE
Mã hàng : TBVN-D003
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình động cơ diesel Mercedes 5 xylanh
Mô hình động cơ diesel Mercedes 5 xylanh
Mã hàng : TBVN-D002
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình động cơ Diesel Toyota Common Rail Diesel điều khiển điện tử. (1KD-FTV hoặc 2KD-FTV)
Mô hình động cơ Diesel Toyota Common Rail Diesel điều khiển điện tử. (1KD-FTV hoặc 2KD-FTV)
Mã hàng : TBVN-D001
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình động cơ Hybrid
Mô hình động cơ Hybrid
Mã hàng : TBVN-A06001
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác