Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết Bị Đào Tạo Dạy Nghề

» Sản phẩm Thibivina- VietNam

» Nghề cơ khí chế tạo


Thiết bị đào tao máy tiện CNC với hệ thống điều khiển Fmate TA
Thiết bị đào tao máy tiện CNC với hệ thống điều khiển Fmate TA
Mã hàng : TBVN-2170
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị đào tạo máy phay CNC thông minh với hệ thống điều khiển Fmate MB
Thiết bị đào tạo máy phay CNC thông minh với hệ thống điều khiển Fmate MB
Mã hàng : TBVN-572
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị đào tạo máy tiện CNC
Thiết bị đào tạo máy tiện CNC
Mã hàng : TBVN-556
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị đào tạo bàn trượt ngang trên máy CNC
Thiết bị đào tạo bàn trượt ngang trên máy CNC
Mã hàng : TBVN-552A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị đào tạo bộ bàn trượt kết hợp 3 trục
Thiết bị đào tạo bộ bàn trượt kết hợp 3 trục
Mã hàng : TBVN-553
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị đào tạo bàn trượt kép trên máy phay CNC
Thiết bị đào tạo bàn trượt kép trên máy phay CNC
Mã hàng : TBVN-552
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị đào tạo hệ thống điều khiển thông minh F0i MD trên máy phay CNC
Thiết bị đào tạo hệ thống điều khiển thông minh F0i MD trên máy phay CNC
Mã hàng : TBVN-2180
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị đào tạo máy tiện CNC theo hệ thống điều khiển 0i mate TD
Thiết bị đào tạo máy tiện CNC theo hệ thống điều khiển 0i mate TD
Mã hàng : TBVN_559
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị đào tạo máy phay CNC với hệ thống điều khiển 0i mate MD
Thiết bị đào tạo máy phay CNC với hệ thống điều khiển 0i mate MD
Mã hàng : TBVN-558
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác