Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

» Thiết Bị Đào Tạo Dạy Nghề

HỖ TRỢ ONLINE
Hotline: 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết Bị Đào Tạo Dạy Nghề

» Thiết bị cơ điện tử


Mô hình Rô bốt công nghiệp TPAD.M1104
Mô hình Rô bốt công nghiệp TPAD.M1104
Mã hàng : TPAD.M1104
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình phân loại sản phẩm theo màu TPAD.M0101
Mô hình phân loại sản phẩm theo màu TPAD.M0101
Mã hàng : TPAD.M0101
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình thiết bị đóng chai TPAD.M0201
Mô hình thiết bị đóng chai TPAD.M0201
Mã hàng : TPAD.M0201
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình thực hành lắp đặt, vận hành hệ thống đường ống áp lực TPAD.M0126
Mô hình thực hành lắp đặt, vận hành hệ thống đường ống áp lực TPAD.M0126
Mã hàng : TPAD.M0126
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình dây truyền sản xuất mạch in TPAD.M5415
Mô hình dây truyền sản xuất mạch in TPAD.M5415
Mã hàng : TPAD.M5415
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình thực hành lắp đặt các loại cảm biến TPAD.M0301
Mô hình thực hành lắp đặt các loại cảm biến TPAD.M0301
Mã hàng : TPAD.M0301
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình phân loại sản phẩm theo mã vạch TPAD.M0102
Mô hình phân loại sản phẩm theo mã vạch TPAD.M0102
Mã hàng : TPAD.M0102
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình thực hành ứng dụng camera xử lý ảnh TPAD.M5501
Mô hình thực hành ứng dụng camera xử lý ảnh TPAD.M5501
Mã hàng : TPAD.M5501
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình điều khiển trộn liệu, gia nhiệt, áp suất TPAD.M0502
Mô hình điều khiển trộn liệu, gia nhiệt, áp suất TPAD.M0502
Mã hàng : TPAD.M0502
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình điều khiển lưu lượng - mức TPAD.M0124
Mô hình điều khiển lưu lượng - mức TPAD.M0124
Mã hàng : TPAD.M0124
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình thang máy TPAD.M0142
Mô hình thang máy TPAD.M0142
Mã hàng : TPAD.M0142
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình dây truyền sản xuất mạch thành phẩm TPAD.M5412
Mô hình dây truyền sản xuất mạch thành phẩm TPAD.M5412
Mã hàng : TPAD.M5412
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình tay gắp, băng tải và hệ thống khoan TPAD.M8110
Mô hình tay gắp, băng tải và hệ thống khoan TPAD.M8110
Mã hàng : TPAD.M8110
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Phòng thực hành lắp đặt- bảo trì hệ thống cơ điện tử - MPS
Phòng thực hành lắp đặt- bảo trì hệ thống cơ điện tử - MPS
Mã hàng : MPS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình đào tạo cấp phôi tự động TPAD.M4611
Mô hình đào tạo cấp phôi tự động TPAD.M4611
Mã hàng : TPAD.M4611
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình đào tạo kiểm tra sản phẩm tự động TPAD.M4621
Mô hình đào tạo kiểm tra sản phẩm tự động TPAD.M4621
Mã hàng : TPAD.M4621
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình đào tạo gia công sản phẩm tự động
Mô hình đào tạo gia công sản phẩm tự động
Mã hàng : TPAD.M4631
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình đào tạo tay gắp sản phẩm tự động TPAD.M4641
Mô hình đào tạo tay gắp sản phẩm tự động TPAD.M4641
Mã hàng : TPAD.M4641
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình trạm băng tải trung gian TPAD.M4651
Mô hình trạm băng tải trung gian TPAD.M4651
Mã hàng : TPAD.M4651
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình đào tạo robot lắp ráp sản phẩm tự động TPAD.M2601
Mô hình đào tạo robot lắp ráp sản phẩm tự động TPAD.M2601
Mã hàng : TPAD.M2601
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình đào tạo lắp ráp sản phẩm tự động TPAD.M2701
Mô hình đào tạo lắp ráp sản phẩm tự động TPAD.M2701
Mã hàng : TPAD.M2701
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình đào tạo gia công thủy lực tự động TPAD.M2801
Mô hình đào tạo gia công thủy lực tự động TPAD.M2801
Mã hàng : TPAD.M2801
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình trạm cấp nguồn thủy lực TPAD.M3001
Mô hình trạm cấp nguồn thủy lực TPAD.M3001
Mã hàng : TPAD.M3001
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình trạm ghép nắp sản phẩm TPAD.M3101
Mô hình trạm ghép nắp sản phẩm TPAD.M3101
Mã hàng : TPAD.M3101
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình trạm chia TPAD.M3301
Mô hình trạm chia TPAD.M3301
Mã hàng : TPAD.M3301
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình trạm sắp xếp và lưu kho sản phẩm TPAD.M3401
Mô hình trạm sắp xếp và lưu kho sản phẩm TPAD.M3401
Mã hàng : TPAD.M3401
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình trạm kiểm tra bằng xử lý hình ảnh TPAD.M3801
Mô hình trạm kiểm tra bằng xử lý hình ảnh TPAD.M3801
Mã hàng : TPAD.M3801
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình trạm băng tải vận chuyển trung tâm TPAD.M4761
Mô hình trạm băng tải vận chuyển trung tâm TPAD.M4761
Mã hàng : TPAD.M4761
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình trạm robot cấp đế TPAD.M9021
Mô hình trạm robot cấp đế TPAD.M9021
Mã hàng : TPAD.M9021
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình trạm robot cấp mạch TPAD.M9022
Mô hình trạm robot cấp mạch TPAD.M9022
Mã hàng : TPAD.M9022
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình trạm robot bắt vít TPAD.M9023
Mô hình trạm robot bắt vít TPAD.M9023
Mã hàng : TPAD.M9023
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình trạm robot cấp nắp TPAD.M9024
Mô hình trạm robot cấp nắp TPAD.M9024
Mã hàng : TPAD.M9024
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình trạm robot đóng gói phân loại TPAD.M9015
Mô hình trạm robot đóng gói phân loại TPAD.M9015
Mã hàng : TPAD.M9015
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình hệ thống bàn xoay xử lý trung tâm TPAD.M9025
Mô hình hệ thống bàn xoay xử lý trung tâm TPAD.M9025
Mã hàng : TPAD.M9025
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác