Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

» Thiết Bị Đào Tạo Dạy Nghề

HỖ TRỢ ONLINE
Hotline: 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết Bị Đào Tạo Dạy Nghề

» Thiết bị đại học


Bộ thực hành lập trình điều khiển Logic( PLC)
Bộ thực hành lập trình điều khiển Logic( PLC)
Mã hàng : Bộ thực hành lập trình điều khiển Logic( PLC)
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành điều khiển quy tắc bằng PLC
Bộ thực hành điều khiển quy tắc bằng PLC
Mã hàng : Bộ thực hành điều khiển quy tắc bằng PLC
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực tập điều khiển tiến trình
Bộ thực tập điều khiển tiến trình
Mã hàng : Bộ thực tập điều khiển tiến trình
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành quy trình áp lực
Bộ thực hành quy trình áp lực
Mã hàng : Bộ thực hành quy trình áp lực
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành quy trình dòng chảy
Bộ thực hành quy trình dòng chảy
Mã hàng : Bộ thực hành quy trình dòng chảy
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành quy trình mức
Bộ thực hành quy trình mức
Mã hàng : Bộ thực hành quy trình mức
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành quy trình nhiệt
Bộ thực hành quy trình nhiệt
Mã hàng : Bộ thực hành quy trình nhiệt
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Phần mềm điều khiển tiến trình
Phần mềm điều khiển tiến trình
Mã hàng : Phần mềm điều khiển tiến trình
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Trạm nghiên cứu điều khiển tiến trình
Trạm nghiên cứu điều khiển tiến trình
Mã hàng : Trạm nghiên cứu điều khiển tiến trình
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Phần mềm điều khiển phân tán DCS
Phần mềm điều khiển phân tán DCS
Mã hàng : Phần mềm điều khiển phân tán DCS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thí nghiệm dòng khí
Module thí nghiệm dòng khí
Mã hàng : Module thí nghiệm dòng khí
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Phương trình Bernoulli
Phương trình Bernoulli
Mã hàng : Phương trình Bernoulli
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị đo lực đẩy
Thiết bị đo lực đẩy
Mã hàng : Thiết bị đo lực đẩy
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Ống thổi dòng rối
Ống thổi dòng rối
Mã hàng : Ống thổi dòng rối
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module nghiên cứu lớp biên
Module nghiên cứu lớp biên
Mã hàng : Module nghiên cứu lớp biên
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dòng chảy qua khúc cong
Dòng chảy qua khúc cong
Mã hàng : Dòng chảy qua khúc cong
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Hiệu ứng Coandă và dòng phun
Hiệu ứng Coandă và dòng phun
Mã hàng : Hiệu ứng Coandă và dòng phun
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Quan sát dòng trực quan
Quan sát dòng trực quan
Mã hàng : Quan sát dòng trực quan
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cánh máy bay có gắn đầu đo
Cánh máy bay có gắn đầu đo
Mã hàng : Cánh máy bay có gắn đầu đo
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Áp kế nhiều ống
Áp kế nhiều ống
Mã hàng : Áp kế nhiều ống
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Ống khí động để bàn
Ống khí động để bàn
Mã hàng : Ống khí động để bàn
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Ống khí động trên âm liên tục
Ống khí động trên âm liên tục
Mã hàng : Ống khí động trên âm liên tục
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị Schlieren dùng cho ống khí động trên âm
Thiết bị Schlieren dùng cho ống khí động trên âm
Mã hàng : Thiết bị Schlieren dùng cho ống khí động trên âm
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Ống khí động trên âm gián đoạn
Ống khí động trên âm gián đoạn
Mã hàng : Ống khí động trên âm gián đoạn
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị vòi phun Laval
Thiết bị vòi phun Laval
Mã hàng : Thiết bị vòi phun Laval
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Ống dẫn khí động quan sát trực quan
Ống dẫn khí động quan sát trực quan
Mã hàng : Ống dẫn khí động quan sát trực quan
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Ống khí động nghiên cứu quá trình bay
Ống khí động nghiên cứu quá trình bay
Mã hàng : Ống khí động nghiên cứu quá trình bay
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Ống khí động dưới âm
Ống khí động dưới âm
Mã hàng : Ống khí động dưới âm
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Các thiết bị phụ trợ cho ống khí động dưới âm
Các thiết bị phụ trợ cho ống khí động dưới âm
Mã hàng : Các thiết bị phụ trợ cho ống khí động dưới âm
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị tạo khói
Thiết bị tạo khói
Mã hàng : Thiết bị tạo khói
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị đo lực nâng, đẩy cơ bản
Thiết bị đo lực nâng, đẩy cơ bản
Mã hàng : Thiết bị đo lực nâng, đẩy cơ bản
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cân 3 bậc tự do
Cân 3 bậc tự do
Mã hàng : Cân 3 bậc tự do
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị đo góc hồi chuyển
Thiết bị đo góc hồi chuyển
Mã hàng : Thiết bị đo góc hồi chuyển
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị đo chênh áp
Thiết bị đo chênh áp
Mã hàng : Thiết bị đo chênh áp
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị đo áp suất 32 kênh số
Thiết bị đo áp suất 32 kênh số
Mã hàng : Thiết bị đo áp suất 32 kênh số
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bảng làm việc
Bảng làm việc
Mã hàng : Bảng làm việc
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị thực hành về lực
Thiết bị thực hành về lực
Mã hàng : Thiết bị thực hành về lực
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị thực hành về moment
Thiết bị thực hành về moment
Mã hàng : Thiết bị thực hành về moment
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Sự biến dạng của dầm và dầm công-xon
Sự biến dạng của dầm và dầm công-xon
Mã hàng : Sự biến dạng của dầm và dầm công-xon
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Sự xoắn của các tiết diện tròn
Sự xoắn của các tiết diện tròn
Mã hàng : Sự xoắn của các tiết diện tròn
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thiết bị kiểm tra sức căng
Bộ thiết bị kiểm tra sức căng
Mã hàng : Bộ thiết bị kiểm tra sức căng
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Chuyển động điều hòa đơn giản
Chuyển động điều hòa đơn giản
Mã hàng : Chuyển động điều hòa đơn giản
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Sự ma sát và mặt phẳng nghiêng
Sự ma sát và mặt phẳng nghiêng
Mã hàng : Sự ma sát và mặt phẳng nghiêng
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành động năng và thế năng
Bộ thực hành động năng và thế năng
Mã hàng : Bộ thực hành động năng và thế năng
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị thực hành ròng rọc
Thiết bị thực hành ròng rọc
Mã hàng : Thiết bị thực hành ròng rọc
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành các hệ thống truyền động
Bộ thực hành các hệ thống truyền động
Mã hàng : Bộ thực hành các hệ thống truyền động
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành cam, tay quay và trục khuỷu
Bộ thực hành cam, tay quay và trục khuỷu
Mã hàng : Bộ thực hành cam, tay quay và trục khuỷu
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị thực hành về bánh răng
Thiết bị thực hành về bánh răng
Mã hàng : Thiết bị thực hành về bánh răng
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành các cơ cấu đơn giản
Bộ thực hành các cơ cấu đơn giản
Mã hàng : Bộ thực hành các cơ cấu đơn giản
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành liên kết thanh
Bộ thực hành liên kết thanh
Mã hàng : Bộ thực hành liên kết thanh
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành về lực ly tâm
Bộ thực hành về lực ly tâm
Mã hàng : Bộ thực hành về lực ly tâm
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành ma sát quay
Bộ thực hành ma sát quay
Mã hàng : Bộ thực hành ma sát quay
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành các cơ cấu bổ sung
Bộ thực hành các cơ cấu bổ sung
Mã hàng : Bộ thực hành các cơ cấu bổ sung
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành kiểm tra lò xo
Bộ thực hành kiểm tra lò xo
Mã hàng : Bộ thực hành kiểm tra lò xo
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Trọn bộ thiết bị khoa học kỹ thuật
Trọn bộ thiết bị khoa học kỹ thuật
Mã hàng : Trọn bộ thiết bị khoa học kỹ thuật
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Xe chứa đồ
Xe chứa đồ
Mã hàng : Xe chứa đồ
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Các thiết bị phụ trợ
Các thiết bị phụ trợ
Mã hàng : Các thiết bị phụ trợ
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Phầm mềm điều khiển
Phầm mềm điều khiển
Mã hàng : Phầm mềm điều khiển
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ điều khiển
Bộ điều khiển
Mã hàng : Bộ điều khiển
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Giao diện số
Giao diện số
Mã hàng : Giao diện số
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị điều khiển quá trình nhiệt
Thiết bị điều khiển quá trình nhiệt
Mã hàng : Thiết bị điều khiển quá trình nhiệt
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị bóng và thanh
Thiết bị bóng và thanh
Mã hàng : Thiết bị bóng và thanh
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị điều khiển tốc độ động cơ CE107
Thiết bị điều khiển tốc độ động cơ CE107
Mã hàng : CE107
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị điều khiển kép CE108
Thiết bị điều khiển kép CE108
Mã hàng : CE108
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị bóng và đai
Thiết bị bóng và đai
Mã hàng : CE109
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị thực hành Servo
Thiết bị thực hành Servo
Mã hàng : Thiết bị thực hành Servo
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị hai thùng chứa
Thiết bị hai thùng chứa
Mã hàng : Thiết bị hai thùng chứa
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình trực thăng
Mô hình trực thăng
Mã hàng : Mô hình trực thăng
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị bóng và đĩa
Thiết bị bóng và đĩa
Mã hàng : Thiết bị bóng và đĩa
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị nâng từ tính
Thiết bị nâng từ tính
Mã hàng : Thiết bị nâng từ tính
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bàn thủy lực điều khiển số
Bàn thủy lực điều khiển số
Mã hàng : Bàn thủy lực điều khiển số
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Căn chỉnh áp kế buốc-đông
Căn chỉnh áp kế buốc-đông
Mã hàng : Căn chỉnh áp kế buốc-đông
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành sự thoát nước qua một vết khía
Bộ thực hành sự thoát nước qua một vết khía
Mã hàng : Bộ thực hành sự thoát nước qua một vết khía
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Định luật Béc-nu-li
Định luật Béc-nu-li
Mã hàng : Định luật Béc-nu-li
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Các phương pháp đo đạc dòng chảy
Các phương pháp đo đạc dòng chảy
Mã hàng : Các phương pháp đo đạc dòng chảy
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bàn đo áp suất
Bàn đo áp suất
Mã hàng : Bàn đo áp suất
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành căn chỉnh năng lượng kế
Bộ thực hành căn chỉnh năng lượng kế
Mã hàng : Bộ thực hành căn chỉnh năng lượng kế
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Ống Pi-tốt
Ống Pi-tốt
Mã hàng : Ống Pi-tốt
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Lưu lượng kế Ven-tu-ri
Lưu lượng kế Ven-tu-ri
Mã hàng : Lưu lượng kế Ven-tu-ri
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Lưu lượng kế lỗ cữ
Lưu lượng kế lỗ cữ
Mã hàng : Lưu lượng kế lỗ cữ
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành tổn thất do ma sát trong một ống dẫn
Bộ thực hành tổn thất do ma sát trong một ống dẫn
Mã hàng : Bộ thực hành tổn thất do ma sát trong một ống dẫn
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành những tổn thất năng lượng trong mạng lưới ống dẫn
Bộ thực hành những tổn thất năng lượng trong mạng lưới ống dẫn
Mã hàng : Bộ thực hành những tổn thất năng lượng trong mạng lưới ống dẫn
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị thí nghiệm về ma sát chất lỏng
Thiết bị thí nghiệm về ma sát chất lỏng
Mã hàng : Thiết bị thí nghiệm về ma sát chất lỏng
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị thí nghiệm Osborne-reynolds
Thiết bị thí nghiệm Osborne-reynolds
Mã hàng : Thiết bị thí nghiệm Osborne-reynolds
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dòng chảy đi qua một lỗ hổng
Dòng chảy đi qua một lỗ hổng
Mã hàng : Dòng chảy đi qua một lỗ hổng
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành sự va chạm của một tia nước
Bộ thực hành sự va chạm của một tia nước
Mã hàng : Bộ thực hành sự va chạm của một tia nước
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị thí nghiệm về sự xoáy
Thiết bị thí nghiệm về sự xoáy
Mã hàng : Thiết bị thí nghiệm về sự xoáy
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành quỹ đạo tia nước và dòng chảy đi qua lỗ hổng
Bộ thực hành quỹ đạo tia nước và dòng chảy đi qua lỗ hổng
Mã hàng : Bộ thực hành quỹ đạo tia nước và dòng chảy đi qua lỗ hổng
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành khoang rỗng trong một ống Ven-tu-ri
Bộ thực hành khoang rỗng trong một ống Ven-tu-ri
Mã hàng : Bộ thực hành khoang rỗng trong một ống Ven-tu-ri
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị mô tả dòng chảy Hele-shaw
Thiết bị mô tả dòng chảy Hele-shaw
Mã hàng : Thiết bị mô tả dòng chảy Hele-shaw
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành sự dâng áp và sốc thủy lực
Bộ thực hành sự dâng áp và sốc thủy lực
Mã hàng : Bộ thực hành sự dâng áp và sốc thủy lực
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị thí nghiệm về sốc thủy lực
Thiết bị thí nghiệm về sốc thủy lực
Mã hàng : Thiết bị thí nghiệm về sốc thủy lực
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành 2.5m
Bộ thực hành 2.5m
Mã hàng : Bộ thực hành 2.5m
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành tâm áp suất
Bộ thực hành tâm áp suất
Mã hàng : Bộ thực hành tâm áp suất
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thủy tĩnh học và các đặc trưng của chất lỏng
Thủy tĩnh học và các đặc trưng của chất lỏng
Mã hàng : Thủy tĩnh học và các đặc trưng của chất lỏng
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Độ nhớt và lực cản của hạt
Độ nhớt và lực cản của hạt
Mã hàng : Độ nhớt và lực cản của hạt
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị thí nghiệm sự lắng cặn trong chất lỏng
Thiết bị thí nghiệm sự lắng cặn trong chất lỏng
Mã hàng : Thiết bị thí nghiệm sự lắng cặn trong chất lỏng
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Sự thẩm thấu, dòng thấm và định luật Darcy
Sự thẩm thấu, dòng thấm và định luật Darcy
Mã hàng : Darcy
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị thí nghiệm về thủy văn và lượng mưa
Thiết bị thí nghiệm về thủy văn và lượng mưa
Mã hàng : Thiết bị thí nghiệm về thủy văn và lượng mưa
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tua-bin Francis
Tua-bin Francis
Mã hàng : Tua-bin Francis
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tua-bin Pelton
Tua-bin Pelton
Mã hàng : Tua-bin Pelton
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm ram thủy lực
Bơm ram thủy lực
Mã hàng : Bơm ram thủy lực
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thí nghiệm bơm ly tâm
Bộ thí nghiệm bơm ly tâm
Mã hàng : Bộ thí nghiệm bơm ly tâm
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm 2 kỳ( nối tiếp và song song)
Bơm 2 kỳ( nối tiếp và song song)
Mã hàng : Bơm 2 kỳ( nối tiếp và song song)
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô-đun bơm dòng hướng trục
Mô-đun bơm dòng hướng trục
Mã hàng : Mô-đun bơm dòng hướng trục
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô-đun bơm chuyển dịch dương
Mô-đun bơm chuyển dịch dương
Mã hàng : Mô-đun bơm chuyển dịch dương
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm Pít-tông
Bơm Pít-tông
Mã hàng : Bơm Pít-tông
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm bánh răng
Bơm bánh răng
Mã hàng : Bơm bánh răng
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm cánh quạt
Bơm cánh quạt
Mã hàng : Bơm cánh quạt
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm đĩa nghiêng
Bơm đĩa nghiêng
Mã hàng : Bơm đĩa nghiêng
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô-đun máy nén pít-tông
Mô-đun máy nén pít-tông
Mã hàng : Mô-đun máy nén pít-tông
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô-đun máy nén ly tâm
Mô-đun máy nén ly tâm
Mã hàng : Mô-đun máy nén ly tâm
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô-đun quạt ly tâm
Mô-đun quạt ly tâm
Mã hàng : Mô-đun quạt ly tâm
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thiết bị dòng chảy trong ống và vòi phun
Bộ thiết bị dòng chảy trong ống và vòi phun
Mã hàng : Bộ thiết bị dòng chảy trong ống và vòi phun
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô-đun quạt hướng trục
Mô-đun quạt hướng trục
Mã hàng : Mô-đun quạt hướng trục
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Ống đo Pi-tốt đặt ngang(450mm)
Ống đo Pi-tốt đặt ngang(450mm)
Mã hàng : Ống đo Pi-tốt đặt ngang(450mm)
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bánh xe công tác Pelton( tua-bin)
Bánh xe công tác Pelton( tua-bin)
Mã hàng : Bánh xe công tác Pelton( tua-bin)
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô-đun bơm ly tâm
Mô-đun bơm ly tâm
Mã hàng : Mô-đun bơm ly tâm
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị đo lực tổng hợp
Thiết bị đo lực tổng hợp
Mã hàng : Thiết bị đo lực tổng hợp
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị đo lực Tua-bin
Thiết bị đo lực Tua-bin
Mã hàng : Thiết bị đo lực Tua-bin
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác