Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết Bị Đào Tạo Dạy Nghề

» Thiết bị đại học

» Cơ học chất lỏng


Bàn thủy lực điều khiển số
Bàn thủy lực điều khiển số
Mã hàng : Bàn thủy lực điều khiển số
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Căn chỉnh áp kế buốc-đông
Căn chỉnh áp kế buốc-đông
Mã hàng : Căn chỉnh áp kế buốc-đông
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành sự thoát nước qua một vết khía
Bộ thực hành sự thoát nước qua một vết khía
Mã hàng : Bộ thực hành sự thoát nước qua một vết khía
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Định luật Béc-nu-li
Định luật Béc-nu-li
Mã hàng : Định luật Béc-nu-li
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Các phương pháp đo đạc dòng chảy
Các phương pháp đo đạc dòng chảy
Mã hàng : Các phương pháp đo đạc dòng chảy
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bàn đo áp suất
Bàn đo áp suất
Mã hàng : Bàn đo áp suất
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành căn chỉnh năng lượng kế
Bộ thực hành căn chỉnh năng lượng kế
Mã hàng : Bộ thực hành căn chỉnh năng lượng kế
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Ống Pi-tốt
Ống Pi-tốt
Mã hàng : Ống Pi-tốt
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Lưu lượng kế Ven-tu-ri
Lưu lượng kế Ven-tu-ri
Mã hàng : Lưu lượng kế Ven-tu-ri
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Lưu lượng kế lỗ cữ
Lưu lượng kế lỗ cữ
Mã hàng : Lưu lượng kế lỗ cữ
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành tổn thất do ma sát trong một ống dẫn
Bộ thực hành tổn thất do ma sát trong một ống dẫn
Mã hàng : Bộ thực hành tổn thất do ma sát trong một ống dẫn
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành những tổn thất năng lượng trong mạng lưới ống dẫn
Bộ thực hành những tổn thất năng lượng trong mạng lưới ống dẫn
Mã hàng : Bộ thực hành những tổn thất năng lượng trong mạng lưới ống dẫn
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị thí nghiệm về ma sát chất lỏng
Thiết bị thí nghiệm về ma sát chất lỏng
Mã hàng : Thiết bị thí nghiệm về ma sát chất lỏng
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị thí nghiệm Osborne-reynolds
Thiết bị thí nghiệm Osborne-reynolds
Mã hàng : Thiết bị thí nghiệm Osborne-reynolds
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dòng chảy đi qua một lỗ hổng
Dòng chảy đi qua một lỗ hổng
Mã hàng : Dòng chảy đi qua một lỗ hổng
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành sự va chạm của một tia nước
Bộ thực hành sự va chạm của một tia nước
Mã hàng : Bộ thực hành sự va chạm của một tia nước
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị thí nghiệm về sự xoáy
Thiết bị thí nghiệm về sự xoáy
Mã hàng : Thiết bị thí nghiệm về sự xoáy
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành quỹ đạo tia nước và dòng chảy đi qua lỗ hổng
Bộ thực hành quỹ đạo tia nước và dòng chảy đi qua lỗ hổng
Mã hàng : Bộ thực hành quỹ đạo tia nước và dòng chảy đi qua lỗ hổng
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành khoang rỗng trong một ống Ven-tu-ri
Bộ thực hành khoang rỗng trong một ống Ven-tu-ri
Mã hàng : Bộ thực hành khoang rỗng trong một ống Ven-tu-ri
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị mô tả dòng chảy Hele-shaw
Thiết bị mô tả dòng chảy Hele-shaw
Mã hàng : Thiết bị mô tả dòng chảy Hele-shaw
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành sự dâng áp và sốc thủy lực
Bộ thực hành sự dâng áp và sốc thủy lực
Mã hàng : Bộ thực hành sự dâng áp và sốc thủy lực
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị thí nghiệm về sốc thủy lực
Thiết bị thí nghiệm về sốc thủy lực
Mã hàng : Thiết bị thí nghiệm về sốc thủy lực
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành 2.5m
Bộ thực hành 2.5m
Mã hàng : Bộ thực hành 2.5m
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành tâm áp suất
Bộ thực hành tâm áp suất
Mã hàng : Bộ thực hành tâm áp suất
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thủy tĩnh học và các đặc trưng của chất lỏng
Thủy tĩnh học và các đặc trưng của chất lỏng
Mã hàng : Thủy tĩnh học và các đặc trưng của chất lỏng
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Độ nhớt và lực cản của hạt
Độ nhớt và lực cản của hạt
Mã hàng : Độ nhớt và lực cản của hạt
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị thí nghiệm sự lắng cặn trong chất lỏng
Thiết bị thí nghiệm sự lắng cặn trong chất lỏng
Mã hàng : Thiết bị thí nghiệm sự lắng cặn trong chất lỏng
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Sự thẩm thấu, dòng thấm và định luật Darcy
Sự thẩm thấu, dòng thấm và định luật Darcy
Mã hàng : Darcy
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị thí nghiệm về thủy văn và lượng mưa
Thiết bị thí nghiệm về thủy văn và lượng mưa
Mã hàng : Thiết bị thí nghiệm về thủy văn và lượng mưa
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tua-bin Francis
Tua-bin Francis
Mã hàng : Tua-bin Francis
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tua-bin Pelton
Tua-bin Pelton
Mã hàng : Tua-bin Pelton
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm ram thủy lực
Bơm ram thủy lực
Mã hàng : Bơm ram thủy lực
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thí nghiệm bơm ly tâm
Bộ thí nghiệm bơm ly tâm
Mã hàng : Bộ thí nghiệm bơm ly tâm
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm 2 kỳ( nối tiếp và song song)
Bơm 2 kỳ( nối tiếp và song song)
Mã hàng : Bơm 2 kỳ( nối tiếp và song song)
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô-đun bơm dòng hướng trục
Mô-đun bơm dòng hướng trục
Mã hàng : Mô-đun bơm dòng hướng trục
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô-đun bơm chuyển dịch dương
Mô-đun bơm chuyển dịch dương
Mã hàng : Mô-đun bơm chuyển dịch dương
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm Pít-tông
Bơm Pít-tông
Mã hàng : Bơm Pít-tông
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm bánh răng
Bơm bánh răng
Mã hàng : Bơm bánh răng
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm cánh quạt
Bơm cánh quạt
Mã hàng : Bơm cánh quạt
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm đĩa nghiêng
Bơm đĩa nghiêng
Mã hàng : Bơm đĩa nghiêng
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô-đun máy nén pít-tông
Mô-đun máy nén pít-tông
Mã hàng : Mô-đun máy nén pít-tông
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô-đun máy nén ly tâm
Mô-đun máy nén ly tâm
Mã hàng : Mô-đun máy nén ly tâm
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Ống đo Pi-tốt đặt ngang(450mm)
Ống đo Pi-tốt đặt ngang(450mm)
Mã hàng : Ống đo Pi-tốt đặt ngang(450mm)
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tua-bin Francis
Tua-bin Francis
Mã hàng : Francis
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tua-bin chân vịt
Tua-bin chân vịt
Mã hàng : Tua-bin chân vịt
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác