Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết Bị Đào Tạo Dạy Nghề

» Thiết bị đại học

» Khí động lực học


Module thí nghiệm dòng khí
Module thí nghiệm dòng khí
Mã hàng : Module thí nghiệm dòng khí
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Phương trình Bernoulli
Phương trình Bernoulli
Mã hàng : Phương trình Bernoulli
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị đo lực đẩy
Thiết bị đo lực đẩy
Mã hàng : Thiết bị đo lực đẩy
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Ống thổi dòng rối
Ống thổi dòng rối
Mã hàng : Ống thổi dòng rối
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module nghiên cứu lớp biên
Module nghiên cứu lớp biên
Mã hàng : Module nghiên cứu lớp biên
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dòng chảy qua khúc cong
Dòng chảy qua khúc cong
Mã hàng : Dòng chảy qua khúc cong
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Hiệu ứng Coandă và dòng phun
Hiệu ứng Coandă và dòng phun
Mã hàng : Hiệu ứng Coandă và dòng phun
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Quan sát dòng trực quan
Quan sát dòng trực quan
Mã hàng : Quan sát dòng trực quan
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cánh máy bay có gắn đầu đo
Cánh máy bay có gắn đầu đo
Mã hàng : Cánh máy bay có gắn đầu đo
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Áp kế nhiều ống
Áp kế nhiều ống
Mã hàng : Áp kế nhiều ống
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Ống khí động để bàn
Ống khí động để bàn
Mã hàng : Ống khí động để bàn
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Ống khí động trên âm liên tục
Ống khí động trên âm liên tục
Mã hàng : Ống khí động trên âm liên tục
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị Schlieren dùng cho ống khí động trên âm
Thiết bị Schlieren dùng cho ống khí động trên âm
Mã hàng : Thiết bị Schlieren dùng cho ống khí động trên âm
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Ống khí động trên âm gián đoạn
Ống khí động trên âm gián đoạn
Mã hàng : Ống khí động trên âm gián đoạn
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị vòi phun Laval
Thiết bị vòi phun Laval
Mã hàng : Thiết bị vòi phun Laval
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Ống dẫn khí động quan sát trực quan
Ống dẫn khí động quan sát trực quan
Mã hàng : Ống dẫn khí động quan sát trực quan
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Ống khí động nghiên cứu quá trình bay
Ống khí động nghiên cứu quá trình bay
Mã hàng : Ống khí động nghiên cứu quá trình bay
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Ống khí động dưới âm
Ống khí động dưới âm
Mã hàng : Ống khí động dưới âm
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Các thiết bị phụ trợ cho ống khí động dưới âm
Các thiết bị phụ trợ cho ống khí động dưới âm
Mã hàng : Các thiết bị phụ trợ cho ống khí động dưới âm
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị tạo khói
Thiết bị tạo khói
Mã hàng : Thiết bị tạo khói
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị đo lực nâng, đẩy cơ bản
Thiết bị đo lực nâng, đẩy cơ bản
Mã hàng : Thiết bị đo lực nâng, đẩy cơ bản
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cân 3 bậc tự do
Cân 3 bậc tự do
Mã hàng : Cân 3 bậc tự do
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị đo góc hồi chuyển
Thiết bị đo góc hồi chuyển
Mã hàng : Thiết bị đo góc hồi chuyển
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị đo chênh áp
Thiết bị đo chênh áp
Mã hàng : Thiết bị đo chênh áp
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị đo áp suất 32 kênh số
Thiết bị đo áp suất 32 kênh số
Mã hàng : Thiết bị đo áp suất 32 kênh số
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác