Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết Bị Đào Tạo Dạy Nghề

» Thiết bị đại học

» Khoa học kỹ thuật


Bảng làm việc
Bảng làm việc
Mã hàng : Bảng làm việc
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị thực hành về lực
Thiết bị thực hành về lực
Mã hàng : Thiết bị thực hành về lực
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị thực hành về moment
Thiết bị thực hành về moment
Mã hàng : Thiết bị thực hành về moment
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Sự biến dạng của dầm và dầm công-xon
Sự biến dạng của dầm và dầm công-xon
Mã hàng : Sự biến dạng của dầm và dầm công-xon
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Sự xoắn của các tiết diện tròn
Sự xoắn của các tiết diện tròn
Mã hàng : Sự xoắn của các tiết diện tròn
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thiết bị kiểm tra sức căng
Bộ thiết bị kiểm tra sức căng
Mã hàng : Bộ thiết bị kiểm tra sức căng
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Chuyển động điều hòa đơn giản
Chuyển động điều hòa đơn giản
Mã hàng : Chuyển động điều hòa đơn giản
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành động năng và thế năng
Bộ thực hành động năng và thế năng
Mã hàng : Bộ thực hành động năng và thế năng
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị thực hành ròng rọc
Thiết bị thực hành ròng rọc
Mã hàng : Thiết bị thực hành ròng rọc
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành các hệ thống truyền động
Bộ thực hành các hệ thống truyền động
Mã hàng : Bộ thực hành các hệ thống truyền động
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành cam, tay quay và trục khuỷu
Bộ thực hành cam, tay quay và trục khuỷu
Mã hàng : Bộ thực hành cam, tay quay và trục khuỷu
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị thực hành về bánh răng
Thiết bị thực hành về bánh răng
Mã hàng : Thiết bị thực hành về bánh răng
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành các cơ cấu đơn giản
Bộ thực hành các cơ cấu đơn giản
Mã hàng : Bộ thực hành các cơ cấu đơn giản
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành liên kết thanh
Bộ thực hành liên kết thanh
Mã hàng : Bộ thực hành liên kết thanh
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành về lực ly tâm
Bộ thực hành về lực ly tâm
Mã hàng : Bộ thực hành về lực ly tâm
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành ma sát quay
Bộ thực hành ma sát quay
Mã hàng : Bộ thực hành ma sát quay
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành các cơ cấu bổ sung
Bộ thực hành các cơ cấu bổ sung
Mã hàng : Bộ thực hành các cơ cấu bổ sung
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành kiểm tra lò xo
Bộ thực hành kiểm tra lò xo
Mã hàng : Bộ thực hành kiểm tra lò xo
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Trọn bộ thiết bị khoa học kỹ thuật
Trọn bộ thiết bị khoa học kỹ thuật
Mã hàng : Trọn bộ thiết bị khoa học kỹ thuật
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Xe chứa đồ
Xe chứa đồ
Mã hàng : Xe chứa đồ
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Các thiết bị phụ trợ
Các thiết bị phụ trợ
Mã hàng : Các thiết bị phụ trợ
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác