Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết Bị Đào Tạo Dạy Nghề

» Thiết bị đại học

» Kiểm thử vật liệu và các đặc tính


Định luật Hooke và độ đàn hồi của lò xo
Định luật Hooke và độ đàn hồi của lò xo
Mã hàng : Định luật Hooke và độ đàn hồi của lò xo
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đo độ cứng- uốn và xoắn
Máy đo độ cứng- uốn và xoắn
Mã hàng : Máy đo độ cứng- uốn và xoắn
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Trụ mỏng
Trụ mỏng
Mã hàng : Trụ mỏng
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành màng áp kế
Bộ thực hành màng áp kế
Mã hàng : Bộ thực hành màng áp kế
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Trụ tròn dày
Trụ tròn dày
Mã hàng : Trụ tròn dày
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành đo biến dạng
Bộ thực hành đo biến dạng
Mã hàng : Bộ thực hành đo biến dạng
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ dụng cụ đo biến dạng
Bộ dụng cụ đo biến dạng
Mã hàng : Bộ dụng cụ đo biến dạng
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hiển thị độ biến dạng
Máy hiển thị độ biến dạng
Mã hàng : Máy hiển thị độ biến dạng
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy kiểm thử xoắn- 30NM
Máy kiểm thử xoắn- 30NM
Mã hàng : Máy kiểm thử xoắn- 30NM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy quay thử mỏi
Máy quay thử mỏi
Mã hàng : Máy quay thử mỏi
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy thử nghiệm rão
Máy thử nghiệm rão
Mã hàng : Máy thử nghiệm rão
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy kiểm tra sức chịu kéo để bàn
Máy kiểm tra sức chịu kéo để bàn
Mã hàng : Máy kiểm tra sức chịu kéo để bàn
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy thử đa năng
Máy thử đa năng
Mã hàng : Máy thử đa năng
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu lõm Brinell
Đầu lõm Brinell
Mã hàng : Brinell
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Lò xo cuộn
Lò xo cuộn
Mã hàng : Lò xo cuộn
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dầm và lò xo lá
Dầm và lò xo lá
Mã hàng : Dầm và lò xo lá
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thí nghiệm vật liệu với thu thập dữ liệu
Thí nghiệm vật liệu với thu thập dữ liệu
Mã hàng : Thí nghiệm vật liệu với thu thập dữ liệu
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Năng lượng hấp thụ tại nứt gãy
Năng lượng hấp thụ tại nứt gãy
Mã hàng : Năng lượng hấp thụ tại nứt gãy
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy kiểm định độ cứng Rockwell
Máy kiểm định độ cứng Rockwell
Mã hàng : ROCKWELL
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy kiểm định độ cứng Vickers
Máy kiểm định độ cứng Vickers
Mã hàng : VICKERS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dụng cụ uốn thanh chống Euler
Dụng cụ uốn thanh chống Euler
Mã hàng : EULER
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy kiểm định độ cứng đa năng
Máy kiểm định độ cứng đa năng
Mã hàng : Máy kiểm định độ cứng đa năng
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dụng cục dầm Công Xôn không đối xứng
Dụng cục dầm Công Xôn không đối xứng
Mã hàng : Dụng cục dầm Công Xôn không đối xứng
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị dầm
Thiết bị dầm
Mã hàng : Thiết bị dầm
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ dụng cụ thử độ cứng Brinell
Bộ dụng cụ thử độ cứng Brinell
Mã hàng : Brinell
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác