Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết Bị Đào Tạo Dạy Nghề

» Thiết bị đại học

» Kỹ thuật điều khiển quá trình


Bộ thực hành lập trình điều khiển Logic( PLC)
Bộ thực hành lập trình điều khiển Logic( PLC)
Mã hàng : Bộ thực hành lập trình điều khiển Logic( PLC)
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành điều khiển quy tắc bằng PLC
Bộ thực hành điều khiển quy tắc bằng PLC
Mã hàng : Bộ thực hành điều khiển quy tắc bằng PLC
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực tập điều khiển tiến trình
Bộ thực tập điều khiển tiến trình
Mã hàng : Bộ thực tập điều khiển tiến trình
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành quy trình áp lực
Bộ thực hành quy trình áp lực
Mã hàng : Bộ thực hành quy trình áp lực
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành quy trình dòng chảy
Bộ thực hành quy trình dòng chảy
Mã hàng : Bộ thực hành quy trình dòng chảy
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành quy trình mức
Bộ thực hành quy trình mức
Mã hàng : Bộ thực hành quy trình mức
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành quy trình nhiệt
Bộ thực hành quy trình nhiệt
Mã hàng : Bộ thực hành quy trình nhiệt
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Phần mềm điều khiển tiến trình
Phần mềm điều khiển tiến trình
Mã hàng : Phần mềm điều khiển tiến trình
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Trạm nghiên cứu điều khiển tiến trình
Trạm nghiên cứu điều khiển tiến trình
Mã hàng : Trạm nghiên cứu điều khiển tiến trình
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Phần mềm điều khiển phân tán DCS
Phần mềm điều khiển phân tán DCS
Mã hàng : Phần mềm điều khiển phân tán DCS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác