Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

» Thiết Bị Đào Tạo Dạy Nghề

HỖ TRỢ ONLINE
Hotline: 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết Bị Đào Tạo Dạy Nghề

» THIẾT BỊ ĐÀO TẠO NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP


Mô hình thực hành điện tổng hợp Gamma GM-0113
Mô hình thực hành điện tổng hợp Gamma GM-0113
Mã hàng : GM-0113
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình modul điều khiển tuần tự cơ bản Gamma GM-0313
Mô hình modul điều khiển tuần tự cơ bản Gamma GM-0313
Mã hàng : GM-0313
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình modul điều khiển tốc độ động cơ Gamma GM-0413
Mô hình modul điều khiển tốc độ động cơ  Gamma GM-0413
Mã hàng : GM-0413
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình thực hành khí cụ điện cơ bản Gamma GM0513
Mô hình thực hành khí cụ điện cơ bản Gamma GM0513
Mã hàng : GM0513
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình thực hành máy phát điện 3 pha Gamma GM-0613
Mô hình thực hành máy phát điện 3 pha Gamma GM-0613
Mã hàng : GM-0613
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình dàn trải động cơ 3 pha 2 tốc độ Gamma GM-0713
Mô hình dàn trải động cơ 3 pha 2 tốc độ  Gamma GM-0713
Mã hàng : GM-0713
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình hệ thống phân phối điện kết nối máy tính Gamma GM-0813
Mô hình hệ thống phân phối điện kết nối máy tính Gamma GM-0813
Mã hàng : GM-0813
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ Bàn Thí Nghiệm Cảm Biến TPPBCB-4200
Bộ Bàn Thí Nghiệm Cảm Biến TPPBCB-4200
Mã hàng : TPPBCB-4200
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô Hình Thí Nghiệm Cảm Biến Chất Lỏng – Áp Suất TPPCB-4211
Mô Hình Thí Nghiệm Cảm Biến Chất Lỏng – Áp Suất TPPCB-4211
Mã hàng : TPPCB-4211
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô Hình Thí Nghiệm Cảm Biến Điện Cảm TPPCB-4207
Mô Hình Thí Nghiệm Cảm Biến Điện Cảm TPPCB-4207
Mã hàng : TPPCB-4207
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô Hình Thí Nghiệm Cảm Biến Điện Dụng TPPCB-4206
Mô Hình Thí Nghiệm Cảm Biến Điện Dụng TPPCB-4206
Mã hàng : TPPCB-4206
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô Hình Thí Nghiệm Cảm Biến Độ Ẩm TPPCB-4212
Mô Hình Thí Nghiệm Cảm Biến Độ Ẩm TPPCB-4212
Mã hàng : TPPCB-4212
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô Hình Thí Nghiệm Cảm Biến Hồng Ngoại TPPCB-4214
Mô Hình Thí Nghiệm Cảm Biến Hồng Ngoại TPPCB-4214
Mã hàng : TPPCB-4214
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô Hình Thí Nghiệm Cảm Biến Khối Lượng TPPCB-4209
Mô Hình Thí Nghiệm Cảm Biến Khối Lượng TPPCB-4209
Mã hàng : TPPCB-4209
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác