Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

» Thiết Bị Đào Tạo Dạy Nghề

HỖ TRỢ ONLINE
Hotline: 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết Bị Đào Tạo Dạy Nghề

» Thiết bị đào tạo


Thiết bị đào tao máy tiện CNC với hệ thống điều khiển Fmate TA Gamma GM-2170
Thiết bị đào tao máy tiện CNC với hệ thống điều khiển Fmate TA Gamma GM-2170
Mã hàng : GM-2170
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị đào tạo máy tiện CNC Gamma GM-556
Thiết bị đào tạo máy tiện CNC Gamma GM-556
Mã hàng : GM-556
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị đào tạo bàn trượt ngang trên máy CNC Gamma GM-552A
Thiết bị đào tạo bàn trượt ngang trên máy CNC Gamma GM-552A
Mã hàng : GM-552A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị đào tạo bộ bàn trượt kết hợp 3 trục Gamma GM-553
Thiết bị đào tạo bộ bàn trượt kết hợp 3 trục Gamma GM-553
Mã hàng : GM-553
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị đào tạo bàn trượt kép trên máy phay CNC Gamma GM-552
Thiết bị đào tạo bàn trượt kép trên máy phay CNC Gamma GM-552
Mã hàng : GM-552
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị đào tạo máy tiện CNC theo hệ thống điều khiển 0i mate TD Gamma Model - 559
Thiết bị đào tạo máy tiện CNC theo hệ thống điều khiển 0i mate TD Gamma Model - 559
Mã hàng : Model - 559
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị đào tạo máy phay CNC với hệ thống điều khiển 0i mate MD Gamma GM-558
Thiết bị đào tạo máy phay CNC với hệ thống điều khiển 0i mate MD Gamma GM-558
Mã hàng : GM-558
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình đào tạo hệ thống điều khiển tự động (8 trạm) Gamma GM-101
Mô hình đào tạo hệ thống điều khiển tự động (8 trạm) Gamma GM-101
Mã hàng : GM-101
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Hệ thống điều khiển tự động ( 6 trạm) Gamma GM-1122
Hệ thống điều khiển tự động ( 6 trạm) Gamma GM-1122
Mã hàng : GM-1122
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình đào tạo điều khiển thủy lực bằng PLC Gamma 539
Mô hình đào tạo điều khiển thủy lực bằng PLC Gamma 539
Mã hàng : 539
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình đào tạo biến tần và PLC Gamma GM-110
Mô hình đào tạo biến tần và PLC Gamma GM-110
Mã hàng : GM-110
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị đào tạo điều khiển thủy lực bằng PLC Gamma GM-102-I
Thiết bị đào tạo điều khiển thủy lực bằng PLC Gamma GM-102-I
Mã hàng : GM-102-I
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình dào tạo PLC Gamma GM-MIPLC-I
Mô hình dào tạo PLC Gamma GM-MIPLC-I
Mã hàng : GM-MIPLC-I
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình đào tạo hệ thống ổn định áp lực nước Gamma GM-216
Mô hình đào tạo hệ thống ổn định áp lực nước Gamma GM-216
Mã hàng : GM-216
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình đào tạo phân phối nguyên liệu Gamma GM-219- I
Mô hình đào tạo phân phối nguyên liệu Gamma GM-219- I
Mã hàng : GM-219- I
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình đào tạo về hệ thống kho hàng thẳng đứng Gamma GM-208
Mô hình đào tạo về hệ thống kho hàng thẳng đứng Gamma GM-208
Mã hàng : GM-208
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình đào tạo điều khiển tự động băng tải tuần hoàn Gamma GM-258
Mô hình đào tạo điều khiển tự động băng tải tuần hoàn Gamma GM-258
Mã hàng : GM-258
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình đào tạo cảm biến tự động Gamma GM-252
Mô hình đào tạo cảm biến tự động Gamma GM-252
Mã hàng : GM-252
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình đào tạo hệ thống tự động công nghiệp Gamma GM-222
Mô hình đào tạo hệ thống tự động công nghiệp Gamma GM-222
Mã hàng : GM-222
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình đào tạo cơ điện tử Gamma GM-235A
Mô hình đào tạo cơ điện tử Gamma GM-235A
Mã hàng : GM-235A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị đào tạo dây chuyền lắp ráp tự động Gamma GM-335B
Thiết bị đào tạo dây chuyền lắp ráp tự động Gamma GM-335B
Mã hàng : GM-335B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị đào tạo điều khiển Logic Gamma GM-360
Thiết bị đào tạo điều khiển Logic Gamma GM-360
Mã hàng : GM-360
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình dây chuyền sản xuất tự động Gamma GM-239C
Mô hình dây chuyền sản xuất tự động Gamma GM-239C
Mã hàng : GM-239C
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình thí nghiệm điện tử đa năng Gamma GM-2013
Mô hình thí nghiệm điện tử đa năng Gamma GM-2013
Mã hàng : GM-2013
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình thí nghiệm điện tử số Gamma GM-1913
Mô hình thí nghiệm điện tử số Gamma GM-1913
Mã hàng : GM-1913
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình thực hành điều áp một chiều Gamma GM-1813
Mô hình thực hành điều áp một chiều Gamma GM-1813
Mã hàng : GM-1813
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình thực hành điều áp xoay chiều Gamma GM-1713
Mô hình thực hành điều áp xoay chiều Gamma GM-1713
Mã hàng : GM-1713
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình thực hành điện gia dụng Gamma GM-0913
Mô hình thực hành điện gia dụng Gamma GM-0913
Mã hàng : GM-0913
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình hệ thống lắp đặt hệ thống an toàn điện Gamma GM-1013
Mô hình hệ thống lắp đặt hệ thống an toàn điện Gamma GM-1013
Mã hàng : GM-1013
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình dàn trải bình nóng lạnh Gamma GM-1113
Mô hình dàn trải bình nóng lạnh Gamma GM-1113
Mã hàng : GM-1113
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình giàn trải ti vi màu Gamma GM-1213
Mô hình giàn trải ti vi màu Gamma GM-1213
Mã hàng : GM-1213
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình giàn trải bếp từ Gamma GM-1313
Mô hình giàn trải bếp từ Gamma GM-1313
Mã hàng : GM-1313
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình giàn trải máy giặt hoạt động được Gamma GM-1413
Mô hình giàn trải máy giặt hoạt động được Gamma GM-1413
Mã hàng : GM-1413
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình giàn trải nồi cơm điện hoạt động được Gamma GM-1513
Mô hình giàn trải nồi cơm điện hoạt động được Gamma GM-1513
Mã hàng : GM-1513
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình lắp đặt điện chìm trong nhà Gamma GM-1613
Mô hình lắp đặt điện chìm trong nhà Gamma GM-1613
Mã hàng : GM-1613
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình lắp đặt hệ thống an toàn điện TPA theo mo-đun
Mô hình lắp đặt hệ thống an toàn điện TPA theo mo-đun
Mã hàng : Mô hình lắp đặt hệ thống an toàn điện TPA theo mo-đun
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình lắp đặt hệ thống an toàn điện TPA theo kiểu Panel điều khiển
Mô hình lắp đặt hệ thống an toàn điện TPA theo kiểu Panel điều khiển
Mã hàng : Mô hình lắp đặt hệ thống an toàn điện TPA theo kiểu Panel điều khiển
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác