Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết Bị Đào Tạo Dạy Nghề

» Thiết bị đào tạo

» Thiết bị đào tạo Nghề cơ điện tử


Mô hình đào tạo hệ thống điều khiển tự động (8 trạm) Gamma GM-101
Mô hình đào tạo hệ thống điều khiển tự động (8 trạm) Gamma GM-101
Mã hàng : GM-101
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Hệ thống điều khiển tự động ( 6 trạm) Gamma GM-1122
Hệ thống điều khiển tự động ( 6 trạm) Gamma GM-1122
Mã hàng : GM-1122
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình đào tạo điều khiển thủy lực bằng PLC Gamma 539
Mô hình đào tạo điều khiển thủy lực bằng PLC Gamma 539
Mã hàng : 539
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình đào tạo biến tần và PLC Gamma GM-110
Mô hình đào tạo biến tần và PLC Gamma GM-110
Mã hàng : GM-110
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị đào tạo điều khiển thủy lực bằng PLC Gamma GM-102-I
Thiết bị đào tạo điều khiển thủy lực bằng PLC Gamma GM-102-I
Mã hàng : GM-102-I
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình dào tạo PLC Gamma GM-MIPLC-I
Mô hình dào tạo PLC Gamma GM-MIPLC-I
Mã hàng : GM-MIPLC-I
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình đào tạo hệ thống ổn định áp lực nước Gamma GM-216
Mô hình đào tạo hệ thống ổn định áp lực nước Gamma GM-216
Mã hàng : GM-216
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình đào tạo phân phối nguyên liệu Gamma GM-219- I
Mô hình đào tạo phân phối nguyên liệu Gamma GM-219- I
Mã hàng : GM-219- I
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình đào tạo về hệ thống kho hàng thẳng đứng Gamma GM-208
Mô hình đào tạo về hệ thống kho hàng thẳng đứng Gamma GM-208
Mã hàng : GM-208
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình đào tạo điều khiển tự động băng tải tuần hoàn Gamma GM-258
Mô hình đào tạo điều khiển tự động băng tải tuần hoàn Gamma GM-258
Mã hàng : GM-258
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình đào tạo cảm biến tự động Gamma GM-252
Mô hình đào tạo cảm biến tự động Gamma GM-252
Mã hàng : GM-252
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình đào tạo hệ thống tự động công nghiệp Gamma GM-222
Mô hình đào tạo hệ thống tự động công nghiệp Gamma GM-222
Mã hàng : GM-222
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình đào tạo cơ điện tử Gamma GM-235A
Mô hình đào tạo cơ điện tử Gamma GM-235A
Mã hàng : GM-235A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị đào tạo dây chuyền lắp ráp tự động Gamma GM-335B
Thiết bị đào tạo dây chuyền lắp ráp tự động Gamma GM-335B
Mã hàng : GM-335B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị đào tạo điều khiển Logic Gamma GM-360
Thiết bị đào tạo điều khiển Logic Gamma GM-360
Mã hàng : GM-360
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình dây chuyền sản xuất tự động Gamma GM-239C
Mô hình dây chuyền sản xuất tự động Gamma GM-239C
Mã hàng : GM-239C
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác