Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết Bị Đào Tạo Dạy Nghề

» Thiết bị đào tạo

» Thiết bị đào tạo Nghề cơ khí chế tạo


Thiết bị đào tao máy tiện CNC với hệ thống điều khiển Fmate TA Gamma GM-2170
Thiết bị đào tao máy tiện CNC với hệ thống điều khiển Fmate TA Gamma GM-2170
Mã hàng : GM-2170
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị đào tạo máy tiện CNC Gamma GM-556
Thiết bị đào tạo máy tiện CNC Gamma GM-556
Mã hàng : GM-556
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị đào tạo bàn trượt ngang trên máy CNC Gamma GM-552A
Thiết bị đào tạo bàn trượt ngang trên máy CNC Gamma GM-552A
Mã hàng : GM-552A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị đào tạo bộ bàn trượt kết hợp 3 trục Gamma GM-553
Thiết bị đào tạo bộ bàn trượt kết hợp 3 trục Gamma GM-553
Mã hàng : GM-553
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị đào tạo bàn trượt kép trên máy phay CNC Gamma GM-552
Thiết bị đào tạo bàn trượt kép trên máy phay CNC Gamma GM-552
Mã hàng : GM-552
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị đào tạo máy tiện CNC theo hệ thống điều khiển 0i mate TD Gamma Model - 559
Thiết bị đào tạo máy tiện CNC theo hệ thống điều khiển 0i mate TD Gamma Model - 559
Mã hàng : Model - 559
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị đào tạo máy phay CNC với hệ thống điều khiển 0i mate MD Gamma GM-558
Thiết bị đào tạo máy phay CNC với hệ thống điều khiển 0i mate MD Gamma GM-558
Mã hàng : GM-558
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác