Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết Bị Đào Tạo Dạy Nghề

» Thiết bị đào tạo

» Thiết bị đào tạo nghề điện dân dụng


Mô hình thực hành điện gia dụng Gamma GM-0913
Mô hình thực hành điện gia dụng Gamma GM-0913
Mã hàng : GM-0913
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình hệ thống lắp đặt hệ thống an toàn điện Gamma GM-1013
Mô hình hệ thống lắp đặt hệ thống an toàn điện Gamma GM-1013
Mã hàng : GM-1013
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình dàn trải bình nóng lạnh Gamma GM-1113
Mô hình dàn trải bình nóng lạnh Gamma GM-1113
Mã hàng : GM-1113
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình giàn trải ti vi màu Gamma GM-1213
Mô hình giàn trải ti vi màu Gamma GM-1213
Mã hàng : GM-1213
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình giàn trải bếp từ Gamma GM-1313
Mô hình giàn trải bếp từ Gamma GM-1313
Mã hàng : GM-1313
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình giàn trải máy giặt hoạt động được Gamma GM-1413
Mô hình giàn trải máy giặt hoạt động được Gamma GM-1413
Mã hàng : GM-1413
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình giàn trải nồi cơm điện hoạt động được Gamma GM-1513
Mô hình giàn trải nồi cơm điện hoạt động được Gamma GM-1513
Mã hàng : GM-1513
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình lắp đặt điện chìm trong nhà Gamma GM-1613
Mô hình lắp đặt điện chìm trong nhà Gamma GM-1613
Mã hàng : GM-1613
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác