Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết Bị Đào Tạo Dạy Nghề

» Thiết bị đào tạo

» Thiết bị đào tạo nghề Nghề điện tử


Mô hình thí nghiệm điện tử đa năng Gamma GM-2013
Mô hình thí nghiệm điện tử đa năng Gamma GM-2013
Mã hàng : GM-2013
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình thí nghiệm điện tử số Gamma GM-1913
Mô hình thí nghiệm điện tử số Gamma GM-1913
Mã hàng : GM-1913
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình thực hành điều áp một chiều Gamma GM-1813
Mô hình thực hành điều áp một chiều Gamma GM-1813
Mã hàng : GM-1813
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình thực hành điều áp xoay chiều Gamma GM-1713
Mô hình thực hành điều áp xoay chiều Gamma GM-1713
Mã hàng : GM-1713
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác