Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

» Thiết Bị Đào Tạo Dạy Nghề

HỖ TRỢ ONLINE
Hotline: 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết Bị Đào Tạo Dạy Nghề

» Thiết bị điện công nghiệp


Bộ thực hành cảm biến IE.A0701
Bộ thực hành cảm biến IE.A0701
Mã hàng : IE.A0701
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành cảm biến áp suất IE.A0702
Bộ thực hành cảm biến áp suất IE.A0702
Mã hàng : IE.A0702
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thiết bị dùng cho thực hành kĩ năng lắp đặt điện công nghiệp TB.A0201
Bộ thiết bị dùng cho thực hành kĩ năng lắp đặt điện công nghiệp TB.A0201
Mã hàng : TB.A0201
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thiết bị thực hành lắp đặt điên dân dụng TB.A0401
Bộ thiết bị thực hành lắp đặt điên dân dụng TB.A0401
Mã hàng : TB.A0401
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình chống sét TB.A0601
Mô hình chống sét TB.A0601
Mã hàng : TB.A0601
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tủ phân phối điện 3 pha TPAD.C9660
Tủ phân phối điện 3 pha TPAD.C9660
Mã hàng : TPAD.C9660
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành tai nghe gọi cửa TB.A0701
Bộ thực hành tai nghe gọi cửa TB.A0701
Mã hàng : TB.A0701
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình lắp đặt hệ thống bảo vệ điện TB.A0801
Mô hình lắp đặt hệ thống bảo vệ điện TB.A0801
Mã hàng : TB.A0801
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thiết bị thực hành lắp đặt mạch điện cầu trục TP.HY1026
Bộ thiết bị thực hành lắp đặt mạch điện cầu trục TP.HY1026
Mã hàng : TP.HY1026
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình dàn trải ấm điện TPAD.D0440
Mô hình dàn trải ấm điện TPAD.D0440
Mã hàng : TPAD.D0440
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình dàn trải máy sấy tóc TPAD.D0640
Mô hình dàn trải máy sấy tóc TPAD.D0640
Mã hàng : TPAD.D0640
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình dàn trải quạt điện TPAD.D0530
Mô hình dàn trải quạt điện TPAD.D0530
Mã hàng : TPAD.D0530
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình dàn trải Ổn áp TPAD.D7101
Mô hình dàn trải Ổn áp TPAD.D7101
Mã hàng : TPAD.D7101
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình dàn trải điều hòa (loại 2 chiều) TPAD.D0206
Mô hình dàn trải điều hòa (loại 2 chiều) TPAD.D0206
Mã hàng : TPAD.D0206
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình dàn trải nồi cơm điện TPAD.D3101
Mô hình dàn trải nồi cơm điện TPAD.D3101
Mã hàng : TPAD.D3101
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình dàn trải máy tủ lạnh TPAD.D0601
Mô hình dàn trải máy tủ lạnh TPAD.D0601
Mã hàng : TPAD.D0601
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình dàn trải máy nước nóng TPAD.D1601
Mô hình dàn trải máy nước nóng TPAD.D1601
Mã hàng : TPAD.D1601
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình dàn trải bàn là TPAD.D2101
Mô hình dàn trải bàn là TPAD.D2101
Mã hàng : TPAD.D2101
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình dàn trải quạt trần TPAD.D2601
Mô hình dàn trải quạt trần TPAD.D2601
Mã hàng : TPAD.D2601
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình dàn trải lò vi sóng TPAD.D0610
Mô hình dàn trải lò vi sóng TPAD.D0610
Mã hàng : TPAD.D0610
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình dàn trải lò nướng TPAD.D0800
Mô hình dàn trải lò nướng TPAD.D0800
Mã hàng : TPAD.D0800
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành điện một chiều IE.A1011
Bộ thực hành điện một chiều IE.A1011
Mã hàng : IE.A1011
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành điện xoay chiều IE.A1012
Bộ thực hành điện xoay chiều IE.A1012
Mã hàng : IE.A1012
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành tạo lỗi các mạch điện trong công nghiệp IE.A0301
Bộ thực hành tạo lỗi các mạch điện trong công nghiệp IE.A0301
Mã hàng : IE.A0301
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành truyền dẫn số, cài đặt và vận hành tổng đài TPAD.H6000
Bộ thực hành truyền dẫn số, cài đặt và vận hành tổng đài TPAD.H6000
Mã hàng : TPAD.H6000
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành CCTV IE.A3301
Bộ thực hành CCTV IE.A3301
Mã hàng : IE.A3301
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình lắp đặt hệ thống chiếu sáng nhà thông minh chuẩn KNX SH.A0001
Mô hình lắp đặt hệ thống chiếu sáng nhà thông minh chuẩn KNX SH.A0001
Mã hàng : SH.A0001
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình lắp đặt an toàn điện TPAD.C8200
Mô hình lắp đặt an toàn điện TPAD.C8200
Mã hàng : TPAD.C8200
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác