Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

» Thiết Bị Đào Tạo Dạy Nghề

HỖ TRỢ ONLINE
Hotline: 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết Bị Đào Tạo Dạy Nghề

» Thiết bị điện lạnh


Mô hình dàn trải điều hòa loại Multi 1 chiều - TPAD.D0204
Mô hình dàn trải điều hòa loại Multi 1 chiều - TPAD.D0204
Mã hàng : TPAD.D0204
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình máy làm đá mini - TPAD.L0903
Mô hình máy làm đá mini - TPAD.L0903
Mã hàng : TPAD.L0903
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình tủ đông tiếp xúc - TPAD.L9102
Mô hình tủ đông tiếp xúc - TPAD.L9102
Mã hàng : TPAD.L9102
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình tủ đông gió - TPAD.D0501
Mô hình tủ đông gió - TPAD.D0501
Mã hàng : TPAD.D0501
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình máy lạnh công nghiệp - TPAD.L0400
Mô hình máy lạnh công nghiệp - TPAD.L0400
Mã hàng : TPAD.L0400
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình dàn trải hệ thống điều hòa trung tâm VRV - TPAD.L6306
Mô hình dàn trải hệ thống điều hòa trung tâm VRV - TPAD.L6306
Mã hàng : TPAD.L6306
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình hệ thống điều hòa không khí trung tâm AHU GAS - TPAD.L6202
Mô hình hệ thống điều hòa không khí trung tâm  AHU GAS - TPAD.L6202
Mã hàng : TPAD.L6202
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình dàn trải kho lạnh giải nhiệt gió - TPAD.L5201
Mô hình dàn trải kho lạnh giải nhiệt gió - TPAD.L5201
Mã hàng : TPAD.L5201
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác