Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

» Thiết Bị Đào Tạo Dạy Nghề

HỖ TRỢ ONLINE
Hotline: 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết Bị Đào Tạo Dạy Nghề

» Thiết bị khí nén, thủy lực


Bộ thực hành khí nén cơ bản FN-101
Bộ thực hành khí nén cơ bản FN-101
Mã hàng : FN-101
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành khí nén nâng cao FH-102
Bộ thực hành khí nén nâng cao FH-102
Mã hàng : FH-102
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành điện khí nén cơ bản FN-201
Bộ thực hành điện khí nén cơ bản FN-201
Mã hàng : FN-201
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành điện khí nén nâng cao FH-202
Bộ thực hành điện khí nén nâng cao FH-202
Mã hàng : FH-202
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bàn chuyên dụng cho đào tạo khí nén - điện khí nén - TPAD.B4001
Bàn chuyên dụng cho đào tạo khí nén - điện khí nén - TPAD.B4001
Mã hàng : TPAD.B4001
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tủ có khay đựng các thành phần khí nén TPAD.B3302
Tủ có khay đựng các thành phần khí nén TPAD.B3302
Mã hàng : TPAD.B3302
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy nén khí có bình chứa TPAD.K2109
Máy nén khí có bình chứa TPAD.K2109
Mã hàng : TPAD.K2109
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ kí hiệu các phần tử khí nén, thủy lực có từ tính TPAD.B5402
Bộ kí hiệu các phần tử khí nén, thủy lực có từ tính TPAD.B5402
Mã hàng : TPAD.B5402
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Phần mềm thiết kế và mô phỏng điện, thủy lực - khí nén E6
Phần mềm thiết kế và mô phỏng điện, thủy lực - khí nén E6
Mã hàng : E6
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành thủy lực cơ bản TPA.HD101
Bộ thực hành thủy lực cơ bản TPA.HD101
Mã hàng : TPA.HD101
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành thủy lực nâng cao TPA.HD102
Bộ thực hành thủy lực nâng cao TPA.HD102
Mã hàng : TPA.HD102
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành điện thủy lực cơ bản TPA.EH101
Bộ thực hành điện thủy lực cơ bản TPA.EH101
Mã hàng : TPA.EH101
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành điện thủy lực nâng cao TPA.EH102
Bộ thực hành điện thủy lực nâng cao TPA.EH102
Mã hàng : TPA.EH102
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác