Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

» Thiết Bị Đào Tạo Dạy Nghề

HỖ TRỢ ONLINE
Hotline: 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết Bị Đào Tạo Dạy Nghề

» Thiết bị máy điện và điện tử cống suất


Bộ thực hành khảo sát các đặc tính của máy điện PE.A1601
Bộ thực hành khảo sát các đặc tính của máy điện PE.A1601
Mã hàng : PE.A1601
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thí nghiệm khảo sát các đặc tính của động cơ một chiều PE.A1602
Bộ thí nghiệm khảo sát các đặc tính của động cơ một chiều PE.A1602
Mã hàng : PE.A1602
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thí nghiệm khảo sát các đặc tính của động cơ một pha, ba pha (máy điện quay) PE.A1603
Bộ thí nghiệm khảo sát các đặc tính của động cơ một pha, ba pha (máy điện quay) PE.A1603
Mã hàng : PE.A1603
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành máy biến áp một pha, ba pha (máy điện tĩnh) PE.A0201
Bộ thực hành máy biến áp một pha, ba pha (máy điện tĩnh) PE.A0201
Mã hàng : PE.A0201
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành máy biến áp một pha, ba pha (máy điện tĩnh) PE.A0201
Bộ thực hành máy biến áp một pha, ba pha (máy điện tĩnh) PE.A0201
Mã hàng : PE.A0201
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành điều khiển động cơ 1 pha 3 pha IE.A1101
Bộ thực hành điều khiển động cơ 1 pha 3 pha IE.A1101
Mã hàng : IE.A1101
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thí nghiệm tính thuận nghịch máy điện IE.A6501
Bộ thí nghiệm tính thuận nghịch máy điện IE.A6501
Mã hàng : IE.A6501
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thí nghiệm máy phát điện 1 chiều IE.A6509
Bộ thí nghiệm máy phát điện 1 chiều IE.A6509
Mã hàng : IE.A6509
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thí nghiệm máy phát điện xoay chiều ba pha IE.A3201
Bộ thí nghiệm máy phát điện xoay chiều ba pha IE.A3201
Mã hàng : IE.A3201
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thí nghiệm máy phát điện xoay chiều một pha IE.A3202
Bộ thí nghiệm máy phát điện xoay chiều một pha IE.A3202
Mã hàng : IE.A3202
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình hòa đồng bộ máy phát điện ba pha IE.A0901
Mô hình hòa đồng bộ máy phát điện ba pha IE.A0901
Mã hàng : IE.A0901
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thí nghiệm động cơ 3 pha rô to dây quấn IE.A2301
Bộ thí nghiệm động cơ 3 pha rô to dây quấn IE.A2301
Mã hàng : IE.A2301
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình cắt bổ động cơ (động cơ xoay chiều một pha vận hành được) TPAD.D9604
Mô hình cắt bổ động cơ (động cơ xoay chiều một pha vận hành được) TPAD.D9604
Mã hàng : TPAD.D9604
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình cắt bổ động cơ (động cơ một chiều kích từ độc lập vận hành được) TPAD.D9501
Mô hình cắt bổ động cơ (động cơ một chiều kích từ độc lập vận hành được) TPAD.D9501
Mã hàng : TPAD.D9501
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình cắt bổ động cơ (động cơ một chiều kích từ hỗn hợp vận hành được ) TPAD.D9403
Mô hình cắt bổ động cơ (động cơ một chiều kích từ hỗn hợp vận hành được ) TPAD.D9403
Mã hàng : TPAD.D9403
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình cắt bổ động cơ ( động cơ đồng bộ ba pha vận hành được) TPAD.D9502
Mô hình cắt bổ động cơ ( động cơ đồng bộ ba pha vận hành được) TPAD.D9502
Mã hàng : TPAD.D9502
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình cắt bổ động cơ (động cơ ba pha roto dây quấn vận hành được) TPAD.D9308
Mô hình cắt bổ động cơ (động cơ ba pha roto dây quấn vận hành được) TPAD.D9308
Mã hàng : TPAD.D9308
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình cắt bổ động cơ (động cơ ba pha roto lồng sóc vận hành được) TPAD.D9307
Mô hình cắt bổ động cơ (động cơ ba pha roto lồng sóc vận hành được) TPAD.D9307
Mã hàng : TPAD.D9307
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình cắt bổ máy phát điện đồng bộ TPAD.D9701
Mô hình cắt bổ máy phát điện đồng bộ TPAD.D9701
Mã hàng : TPAD.D9701
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành linh kiện điện tử công suất PE.A0101
Bộ thực hành linh kiện điện tử công suất PE.A0101
Mã hàng : PE.A0101
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ đào tạo nguyên lý biến tần và nghịch lưu PWM 1 pha, 3 pha PE.A0411
Bộ đào tạo nguyên lý biến tần và nghịch lưu PWM 1 pha, 3 pha PE.A0411
Mã hàng : PE.A0411
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành công tắc điện tử PE.A0412
Bộ thực hành công tắc điện tử PE.A0412
Mã hàng : PE.A0412
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành Chỉnh lưu công suất có điều khiển PE.A0414
Bộ thực hành Chỉnh lưu công suất có điều khiển PE.A0414
Mã hàng : PE.A0414
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành Điều chỉnh điện áp xoay chiều PE.A0415
Bộ thực hành Điều chỉnh điện áp xoay chiều PE.A0415
Mã hàng : PE.A0415
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành nghịch lưu điều khiển PE.A0416
Bộ thực hành nghịch lưu điều khiển PE.A0416
Mã hàng : PE.A0416
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành điều khiển động cơ AC servo PE.A0001
Bộ thực hành điều khiển động cơ AC servo PE.A0001
Mã hàng : PE.A0001
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thí nghiệm động cơ bước PE.A0501
Bộ thí nghiệm động cơ bước PE.A0501
Mã hàng : PE.A0501
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thí nghiệm động cơ DC servo PE.A0601
Bộ thí nghiệm động cơ DC servo PE.A0601
Mã hàng : PE.A0601
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành biến tần 3 pha IE.A0401
Bộ thực hành biến tần 3 pha IE.A0401
Mã hàng : IE.A0401
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành bộ khởi động mềm IE.A0801
Bộ thực hành bộ khởi động mềm IE.A0801
Mã hàng : IE.A0801
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành mô phỏng tải dùng cho động cơ IE.A2601
Bộ thực hành mô phỏng tải dùng cho động cơ IE.A2601
Mã hàng : IE.A2601
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thí nghiệm điều khiển tốc độ động cơ điện một chiều biến đổi DC-DC PE.A0417
Bộ thí nghiệm điều khiển tốc độ động cơ điện một chiều biến đổi DC-DC PE.A0417
Mã hàng : PE.A0417
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mô hình máy phát động cơ (hệ F-Đ) IE.A6501
Mô hình máy phát động cơ (hệ F-Đ) IE.A6501
Mã hàng : IE.A6501
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thí nghiệm điều khiển tốc độ động cơ điện một chiều dùng hệ T-Đ IE.A0901
Bộ thí nghiệm điều khiển tốc độ động cơ điện một chiều dùng hệ T-Đ IE.A0901
Mã hàng : T-Đ IE.A0901
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác