Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

» Thiết Bị Đào Tạo Dạy Nghề

HỖ TRỢ ONLINE
Hotline: 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết Bị Đào Tạo Dạy Nghề

» Thiết bị tự động hóa


Bộ thực hành lập trình PLC S7 - 1200 AT.A0391
Bộ thực hành lập trình PLC S7 - 1200 AT.A0391
Mã hàng : AT.A0391
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành lập trình PLC S7 - 1500 Compact 1511C-1PN AT.A2010
Bộ thực hành lập trình PLC S7 - 1500 Compact 1511C-1PN AT.A2010
Mã hàng : AT.A2010
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành lập trình PLC S7 - 1500 CPU 1516-3PN/DP AT.A2001
Bộ thực hành lập trình PLC S7 - 1500 CPU 1516-3PN/DP AT.A2001
Mã hàng : AT.A2001
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành lập trình PLC S7 - 300 AT.A0104
Bộ thực hành lập trình PLC S7 - 300 AT.A0104
Mã hàng : AT.A0104
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành lập trình Logo V8 AT.A1781
Bộ thực hành lập trình Logo V8 AT.A1781
Mã hàng : AT.A1781
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành lập trình Zen AT.A3603
Bộ thực hành lập trình Zen AT.A3603
Mã hàng : AT.A3603
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành lập trình EASY MOELLER AT.A2201
Bộ thực hành lập trình EASY MOELLER AT.A2201
Mã hàng : AT.A2201
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành lập trình PLC Mitsubishi AT.A4004
Bộ thực hành lập trình PLC Mitsubishi AT.A4004
Mã hàng : AT.A4004
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo màn hình giao diện Người - Máy (Cho PLC Mitsubishi) TPAD.A6500
Module đào tạo màn hình giao diện Người - Máy (Cho PLC Mitsubishi) TPAD.A6500
Mã hàng : TPAD.A6500
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành lập trình PLC Omron AT.A3305
Bộ thực hành lập trình PLC Omron AT.A3305
Mã hàng : AT.A3305
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo màn hình giao diện Người - Máy (Cho PLC Omron) TPAD.A6400
Module đào tạo màn hình giao diện Người - Máy (Cho PLC Omron) TPAD.A6400
Mã hàng : TPAD.A6400
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành lập trình PLC Schneider AT.A5001
Bộ thực hành lập trình PLC Schneider AT.A5001
Mã hàng : AT.A5001
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành mạng truyền thông công nghiệp AT.A0801
Bộ thực hành mạng truyền thông công nghiệp AT.A0801
Mã hàng : AT.A0801
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành mạng truyền thông công nghiệp Profibus AT.A0803
Bộ thực hành mạng truyền thông công nghiệp Profibus AT.A0803
Mã hàng : AT.A0803
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bô thực hành mạng truyền thông công nghiệp ASI AT.A0804
Bô thực hành mạng truyền thông công nghiệp ASI AT.A0804
Mã hàng : AT.A0804
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành mạng truyền thông công nghiệp Modbus AT.A0805
Bộ thực hành mạng truyền thông công nghiệp Modbus AT.A0805
Mã hàng : AT.A0805
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành mạng truyền thông Ethercat AT.A009
Bộ thực hành mạng truyền thông Ethercat AT.A009
Mã hàng : AT.A009
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành mạng truyền thông công nghiệp CC-link AT.A0110
Bộ thực hành mạng truyền thông công nghiệp CC-link AT.A0110
Mã hàng : AT.A0110
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành mạng truyền thông công nghiệp DeviceNet AT.C0001
Bộ thực hành mạng truyền thông công nghiệp DeviceNet AT.C0001
Mã hàng : AT.C0001
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác