Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

» Thiết Bị Đào Tạo Dạy Nghề

HỖ TRỢ ONLINE
Hotline: 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết Bị Đào Tạo Dạy Nghề

» Thiết bị vi xử lý, vi điều khiển


Bộ thực hành vi điều khiển (AVR)
Bộ thực hành vi điều khiển (AVR)
Mã hàng : AVR
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành vi điều khiển PIC
Bộ thực hành vi điều khiển PIC
Mã hàng : PIC
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành vi điều khiển DsPIC
Bộ thực hành vi điều khiển DsPIC
Mã hàng : DsPIC
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành các loại giao diện của máy tính - TPAD.R2901
Bộ thực hành các loại giao diện của máy tính - TPAD.R2901
Mã hàng : TPAD.R2901
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành vi điều khiển - TPAD.R3103
Bộ thực hành vi điều khiển - TPAD.R3103
Mã hàng : TPAD.R3103
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành đa vi xử lý - TPAD.R3001
Bộ thực hành đa vi xử lý - TPAD.R3001
Mã hàng : TPAD.R3001
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành vi điều khiển (ARM) - TPAD.R2101
Bộ thực hành vi điều khiển (ARM) - TPAD.R2101
Mã hàng : TPAD.R2101
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ lập trình vi mạch số (CPLD) - TPAD.R230X
Bộ lập trình vi mạch số (CPLD) - TPAD.R230X
Mã hàng : TPAD.R230X
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ lập trình vi mạch số Spartan 6 FPGA) - TPAD.R3111
Bộ lập trình vi mạch số Spartan 6 FPGA) - TPAD.R3111
Mã hàng : TPAD.R3111
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ lập trình vi mạch số (Cyclone V FPGA) TPAD.R2603
Bộ lập trình vi mạch số (Cyclone V FPGA) TPAD.R2603
Mã hàng : TPAD.R2603
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ lập trình vi mạch số (PSoC)- TPAD.R2801
Bộ lập trình vi mạch số (PSoC)- TPAD.R2801
Mã hàng : (PSoC)- TPAD.R2801
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ lập trình vi mạch số (DSP) - TPAD.R2000
Bộ lập trình vi mạch số (DSP) - TPAD.R2000
Mã hàng : TPAD.R2000
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thực hành lập trình Arduino- TPAD.R3501
Bộ thực hành lập trình Arduino- TPAD.R3501
Mã hàng : TPAD.R3501
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ các Module dùng cho thực hành vi xử lý- vi điều khiển - TPAD.R1X0X
Bộ các Module dùng cho thực hành vi xử lý- vi điều khiển - TPAD.R1X0X
Mã hàng : TPAD.R1X0X
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác