Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết Bị Đào Tạo Dạy Nghề

» Thư viện thiết bị

» Điện tử công suất, mô phỏng


Module điều chỉnh nghịch lưu 3 pha PWM - TPAD.P1015
Module điều chỉnh nghịch lưu 3 pha PWM - TPAD.P1015
Mã hàng : TPAD.P1015
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module điều chỉnh nghịch lưu 1 pha PWM - TPAD.P1014
Module điều chỉnh nghịch lưu 1 pha PWM - TPAD.P1014
Mã hàng : TPAD.P1014
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module điều chế độ rộng xung 1 chiều (PWM DC) - TPAD.P1013
Module điều chế độ rộng xung 1 chiều (PWM DC) - TPAD.P1013
Mã hàng : TPAD.P1013
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module cầu công suất 1 pha(IGBT) - TPAD.P1012
Module cầu công suất 1 pha(IGBT) - TPAD.P1012
Mã hàng : TPAD.P1012
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo chỉnh lưu cầu 3 pha - TPAD.P1016
Module đào tạo chỉnh lưu cầu 3 pha - TPAD.P1016
Mã hàng : TPAD.P106
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module cầu công suất 3 pha - TPAD.P1017
Module cầu công suất 3 pha - TPAD.P1017
Mã hàng : TPAD.P1017
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo Đi ốt( Đi ốt công suất) - TPAD.P3060
Module đào tạo Đi ốt( Đi ốt công suất) - TPAD.P3060
Mã hàng : TPAD.P3060
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo THYRISTOR (THYRISTOR Công suất) - TPAD.P3050
Module đào tạo THYRISTOR (THYRISTOR Công suất) - TPAD.P3050
Mã hàng : TPAD.P3050
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo SCR/TRIAC - TPAD.P1040
Module đào tạo SCR/TRIAC - TPAD.P1040
Mã hàng : TPAD.P1040
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module điều chỉnh góc mở 3 pha - TPAD.P1006
Module điều chỉnh góc mở 3 pha - TPAD.P1006
Mã hàng : TPAD.P1006
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module biến đổi dòng/ áp - TPAD.P1005
Module biến đổi dòng/ áp - TPAD.P1005
Mã hàng : TPAD.P1005
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module khuếch đại vi sai - TPAD.P1004
Module khuếch đại vi sai - TPAD.P1004
Mã hàng : TPAD.P1004
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module tạo điện áp tham chiếu - TPAD.P1003
Module tạo điện áp tham chiếu - TPAD.P1003
Mã hàng : TPAD.P1003
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thí nghiệm UJT - TPAD.P7501
Module thí nghiệm UJT - TPAD.P7501
Mã hàng : TPAD.P7501
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thí nghiệm SCR TPAD.P7601
Module thí nghiệm SCR TPAD.P7601
Mã hàng : TPAD.P7601
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thí nghiệm DIAC và TRIAC TPAD.P7701
Module thí nghiệm DIAC và TRIAC TPAD.P7701
Mã hàng : TPAD.P7701
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thí nghiệm điều chỉnh điện áp bằng TRIAC TPAD.P7801
Module thí nghiệm điều chỉnh điện áp bằng TRIAC TPAD.P7801
Mã hàng : TPAD.P7801
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thí nghiệm về mạch điện chỉnh lưu dùng SCR TPAD.P7901
Module thí nghiệm về mạch điện chỉnh lưu dùng SCR TPAD.P7901
Mã hàng : TPAD.P7901
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thí nghiệm về JFET và MOSFET TPAD.P8001
Module thí nghiệm về JFET và MOSFET TPAD.P8001
Mã hàng : TPAD.P8001
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thí nghiệm về IGBT TPAD.P8101
Module thí nghiệm về IGBT TPAD.P8101
Mã hàng : TPAD.P8101
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module nguồn một chiều (đối xứng DC15V) TPAD.P1001
Module nguồn một chiều (đối xứng DC15V) TPAD.P1001
Mã hàng : TPAD.P1001
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module biến đổi điện áp 1 chiều kiểu tăng áp (Boost) TPAD.P1008
Module biến đổi điện áp 1 chiều kiểu tăng áp (Boost) TPAD.P1008
Mã hàng : TPAD.P1008
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module biến đổi điện áp 1 chiều kiểu giảm áp (Buck) TPAD.P1009
Module biến đổi điện áp 1 chiều kiểu giảm áp (Buck) TPAD.P1009
Mã hàng : TPAD.P1009
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module biến đổi điện áp 1 chiều kiểu đẩy kéo (Buck - Boost) TPAD.P1010
Module biến đổi điện áp 1 chiều kiểu đẩy kéo (Buck - Boost) TPAD.P1010
Mã hàng : TPAD.P1010
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo MOSFET/IGBT TPAD.P1050
Module đào tạo MOSFET/IGBT TPAD.P1050
Mã hàng : TPAD.P1050
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module nghịch lưu 3 pha sin PWM TPAD.P2001
Module nghịch lưu 3 pha sin PWM TPAD.P2001
Mã hàng : TPAD.P2001
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module nghịch lưu 3 pha 6 bước TPAD.P2101
Module nghịch lưu 3 pha 6 bước TPAD.P2101
Mã hàng : TPAD.P2101
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thí nghiệm UJT TPAD.P7501
Module thí nghiệm UJT TPAD.P7501
Mã hàng : TPAD.P7501
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module tạo xung điều khiển động cơ SERVO, động cơ bước TPAD.P1031
Module tạo xung điều khiển động cơ SERVO, động cơ bước TPAD.P1031
Mã hàng : TPAD.P1031
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác