Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết Bị Đào Tạo Dạy Nghề

» Thư viện thiết bị

» Module điện tử cơ bản


Module thí nghiệm khuếch đại công suất transistor 2 - TPAD.Q0812
Module thí nghiệm khuếch đại công suất transistor 2 - TPAD.Q0812
Mã hàng : TPAD.Q0812
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thí nghiệm cơ bản transistor FET 2 - TPAD.Q1712
Module thí nghiệm cơ bản transistor FET 2 - TPAD.Q1712
Mã hàng : TPAD.Q1712
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thí nghiệm cơ bản transistor FET 1 - TPAD.Q1711
Module thí nghiệm cơ bản transistor FET 1 - TPAD.Q1711
Mã hàng : TPAD.Q1711
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thí nghiệm các ứng dụng của khuếch đại thuật toán 2 - TPAD.Q1312
Module thí nghiệm các ứng dụng của khuếch đại thuật toán 2 - TPAD.Q1312
Mã hàng : TPAD.Q1312
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thí nghiệm cơ bản về khuếch đại thuật toán 3 - TPAD.Q1213
Module thí nghiệm cơ bản về khuếch đại thuật toán 3 - TPAD.Q1213
Mã hàng : TPAD.Q1213
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thí nghiệm cơ bản về khuếch đại thuật toán 2 - TPAD.Q1212
Module thí nghiệm cơ bản về khuếch đại thuật toán 2 - TPAD.Q1212
Mã hàng : TPAD.Q1212
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thí nghiệm cơ bản về khuếch đại thuật toán 1 - TPAD.Q1211
Module thí nghiệm cơ bản về khuếch đại thuật toán 1 - TPAD.Q1211
Mã hàng : TPAD.Q1211
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thí nghiệm điều khiển công suất và thyristor 1 - TPAD.Q1111
Module thí nghiệm điều khiển công suất và thyristor 1 - TPAD.Q1111
Mã hàng : TPAD.Q1111
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thí nghiệm mạch điều chỉnh nguồn công suất 3 - TPAD.Q1013
Module thí nghiệm mạch điều chỉnh nguồn công suất 3 - TPAD.Q1013
Mã hàng : TPAD.Q1013
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thí nghiệm linh kiện bán dẫn 4 - TPAD.Q0614
Module thí nghiệm linh kiện bán dẫn 4 - TPAD.Q0614
Mã hàng : TPAD.Q0614
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thí nghiệm linh kiện bán dẫn 1 - TPAD.Q0611
Module thí nghiệm linh kiện bán dẫn 1 - TPAD.Q0611
Mã hàng : TPAD.Q0611
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thí nghiệm các định lý về mạng DC 3 - TPAD.Q0313
Module thí nghiệm các định lý về mạng DC 3 - TPAD.Q0313
Mã hàng : TPAD.Q0313
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác