Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết Bị Đào Tạo Dạy Nghề

» Thư viện thiết bị

» Module điều khiển điện tử


Module động cơ bước - TPAD.R7600
Module động cơ bước - TPAD.R7600
Mã hàng : TPAD.R7600
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đèn giao thông - TPAD.R1501
Module đèn giao thông - TPAD.R1501
Mã hàng : TPAD.R1501
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module LCD 16x2- TPAD.R1701
Module LCD 16x2- TPAD.R1701
Mã hàng : TPAD.R1701
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành truyền thông không dây Blutooth - TPAD.R8060
Module thực hành truyền thông không dây Blutooth - TPAD.R8060
Mã hàng : TPAD.R8060
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module LCD 16x4 TPAD.R7040
Module LCD 16x4 TPAD.R7040
Mã hàng : TPAD.R7040
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module LCD 128x64 TPAD.R7050
Module LCD 128x64 TPAD.R7050
Mã hàng : TPAD.R7050
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module mở rộng điều khiển động cơ 3 pha- TPAD.R7500
Module mở rộng điều khiển động cơ 3 pha- TPAD.R7500
Mã hàng : TPAD.R7500
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module mở rộng EEPROM, RTC, LED đơn 2 màu TPAD.R7010
Module mở rộng EEPROM, RTC, LED đơn 2 màu TPAD.R7010
Mã hàng : TPAD.R7010
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành mở rộng ADC, DAC TPAD.R7070
Module thực hành mở rộng ADC, DAC TPAD.R7070
Mã hàng : TPAD.R7070
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác