Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết Bị Đào Tạo Dạy Nghề

» Thư viện thiết bị

» Module máy điện- bộ điều khiển


Module đào tạo biến tần TPAD.E0801
Module đào tạo biến tần TPAD.E0801
Mã hàng : TPAD.E0801
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo động cơ xoay chiều (AC SERVO) TPAD.E7120
Module đào tạo động cơ xoay chiều (AC SERVO) TPAD.E7120
Mã hàng : TPAD.E7120
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo biến tần TPAD.E0702
Module đào tạo biến tần TPAD.E0702
Mã hàng : TPAD.E0702
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo động cơ một chiều (kích từ độc lập) TPAD.E6501
Module đào tạo động cơ một chiều (kích từ độc lập) TPAD.E6501
Mã hàng : TPAD.E6501
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo động cơ một chiều (kích từ song song) TPAD.E6502
Module đào tạo động cơ một chiều (kích từ song song) TPAD.E6502
Mã hàng : TPAD.E6502
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo động cơ một chiều (kích từ nối tiếp) TPAD.E6506
Module đào tạo động cơ một chiều (kích từ nối tiếp) TPAD.E6506
Mã hàng : TPAD.E6506
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo động cơ một chiều (kích từ hỗn hợp) TPAD.E6508
Module đào tạo động cơ một chiều (kích từ hỗn hợp) TPAD.E6508
Mã hàng : TPAD.E6508
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo động cơ xoay chiều (động cơ cảm ứng 1 pha) TPAD.E6402
Module đào tạo động cơ xoay chiều (động cơ cảm ứng 1 pha) TPAD.E6402
Mã hàng : TPAD.E6402
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo động cơ xoay chiều (3 pha roto lồng sóc 0.75KW) TPAD.E6101
Module đào tạo động cơ xoay chiều (3 pha roto lồng sóc 0.75KW) TPAD.E6101
Mã hàng : TPAD.E6101
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo máy biến áp (một pha) TPAD.E4102
Module đào tạo máy biến áp (một pha) TPAD.E4102
Mã hàng : TPAD.E4102
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo động cơ xoay chiều (Loại KĐB 3 pha rôto lồng sóc 2 cấp tốc) TPAD.E6001
Module đào tạo động cơ xoay chiều (Loại KĐB 3 pha rôto lồng sóc 2 cấp tốc) TPAD.E6001
Mã hàng : TPAD.E6001
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo động cơ xoay chiều (Loại KĐB 3 pha rôto lồng sóc Y/D - 660/380V) TPAD.E6801
Module đào tạo động cơ xoay chiều (Loại KĐB 3 pha rôto lồng sóc Y/D - 660/380V) TPAD.E6801
Mã hàng : TPAD.E6801
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module nguồn xoay chiều TPAD.E4510
Module nguồn xoay chiều TPAD.E4510
Mã hàng : TPAD.E4510
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo máy biến áp (3 pha) TPAD.E4203
Module đào tạo máy biến áp (3 pha) TPAD.E4203
Mã hàng : TPAD.E4203
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module cầu chỉnh lưu cầu (1 pha) TPAD.E5310
Module cầu chỉnh lưu cầu (1 pha) TPAD.E5310
Mã hàng : TPAD.E5310
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module nguồn một chiều (loại 2 đầu ra 200VDC/5A) TPAD.E5704
Module nguồn một chiều (loại 2 đầu ra 200VDC/5A) TPAD.E5704
Mã hàng : TPAD.E5704
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo biến tần TPAD.E0104
Module đào tạo biến tần TPAD.E0104
Mã hàng : TPAD.E0104
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo máy phát điện xoay chiều TPAD.E7731
Module đào tạo máy phát điện xoay chiều TPAD.E7731
Mã hàng : TPAD.E7731
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo máy phát điện xoay chiều TPAD.E77XX
Module đào tạo máy phát điện xoay chiều TPAD.E77XX
Mã hàng : TPAD.E77XX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo biến tần TPAD.E0109
Module đào tạo biến tần TPAD.E0109
Mã hàng : TPAD.E0109
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo điều khiển hòa đồng bộ TPAD.E7302
Module đào tạo điều khiển hòa đồng bộ TPAD.E7302
Mã hàng : TPAD.E7302
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo động cơ xoay chiều (động cơ 3 pha roto dây quấn 1.5kw có hãm) TPAD.E6703
Module đào tạo động cơ xoay chiều (động cơ 3 pha roto dây quấn 1.5kw có hãm) TPAD.E6703
Mã hàng : TPAD.E6703
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo động cơ một chiều (Loại DC24v/25w) TPAD.E7001
Module đào tạo động cơ một chiều (Loại DC24v/25w) TPAD.E7001
Mã hàng : TPAD.E7001
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo động cơ xoay chiều (Loại 1 pha rotor lồng sóc 25w/24vac) TPAD.E6401
Module đào tạo động cơ xoay chiều (Loại 1 pha rotor lồng sóc 25w/24vac) TPAD.E6401
Mã hàng : TPAD.E6401
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo máy biến áp (Biến áp cách ly) TPAD.E4804
Module đào tạo máy biến áp (Biến áp cách ly) TPAD.E4804
Mã hàng : TPAD.E4804
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module nguồn AC ba pha (220/380VAC cách ly) TPAD.E4805
Module nguồn AC ba pha (220/380VAC cách ly) TPAD.E4805
Mã hàng : TPAD.E4805
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo máy biến áp TPAD.E4112
Module đào tạo máy biến áp TPAD.E4112
Mã hàng : TPAD.E4112
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành động cơ xoay chiều TPAD.E6202
Module thực hành động cơ xoay chiều TPAD.E6202
Mã hàng : TPAD.E6202
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo động cơ xoay chiều (AC SERVO) TPAD.E6504
Module đào tạo động cơ xoay chiều (AC SERVO) TPAD.E6504
Mã hàng : TPAD.E6504
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo điều khiển động cơ AC SERVO TPAD.E3110
Module đào tạo điều khiển động cơ AC SERVO TPAD.E3110
Mã hàng : TPAD.E3110
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo động cơ bước TPAD.E1821
Module đào tạo động cơ bước TPAD.E1821
Mã hàng : TPAD.E1821
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo điều khiển động cơ DC Servo TPAD.E3102
Module đào tạo điều khiển động cơ DC Servo TPAD.E3102
Mã hàng : TPAD.E3102
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo động cơ một chiều (loại DC Servo) TPAD.E6503
Module đào tạo động cơ một chiều (loại DC Servo) TPAD.E6503
Mã hàng : TPAD.E6503
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo biến tần TPAD.E0102
Module đào tạo biến tần TPAD.E0102
Mã hàng : TPAD.E0102
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo khởi động mềm TPAD.E2106
Module đào tạo khởi động mềm TPAD.E2106
Mã hàng : TPAD.E2106
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo động cơ xoay chiều (Loại KĐB 3 pha rôto lồng sóc Y/D - 380/220V) TPAD.E6102
Module đào tạo động cơ xoay chiều (Loại KĐB 3 pha rôto lồng sóc Y/D - 380/220V) TPAD.E6102
Mã hàng : TPAD.E6102
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Phần mềm thực hành tạo tải kết nối máy tính SET-LOAD
Phần mềm thực hành tạo tải kết nối máy tính SET-LOAD
Mã hàng : SET-LOAD
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo biến tần TPAD.E0302
Module đào tạo biến tần TPAD.E0302
Mã hàng : TPAD.E0302
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module nguồn một chiều TPAD.E5103
Module nguồn một chiều TPAD.E5103
Mã hàng : TPAD.E5103
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành động cơ xoay chiều(động cơ 1pha 0.37kw ) TPAD.E6406
Module thực hành động cơ xoay chiều(động cơ 1pha 0.37kw ) TPAD.E6406
Mã hàng : TPAD.E6406
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành động cơ xoay chiều (động cơ 3P-0,55KW ) TPAD.E6201
Module thực hành động cơ xoay chiều (động cơ 3P-0,55KW ) TPAD.E6201
Mã hàng : TPAD.E6201
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành điều khiển tốc độ động cơ một chiều TPAD.E5705
Module thực hành điều khiển tốc độ động cơ một chiều TPAD.E5705
Mã hàng : TPAD.E5705
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành ổn định tốc độ, momen động cơ TPAD.E8203
Module thực hành ổn định tốc độ, momen động cơ TPAD.E8203
Mã hàng : TPAD.E8203
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module nguồn một chiều TPAD.E4502
Module nguồn một chiều TPAD.E4502
Mã hàng : TPAD.E4502
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module nguồn xoay chiều TPAD.E4903
Module nguồn xoay chiều TPAD.E4903
Mã hàng : TPAD.E4903
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module nguồn một chiều TPAD.E4402
Module nguồn một chiều TPAD.E4402
Mã hàng : TPAD.E4402
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành máy biến áp (biên áp vô cấp 1 pha) TPAD.E4305
Module thực hành máy biến áp (biên áp vô cấp 1 pha) TPAD.E4305
Mã hàng : TPAD.E4305
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành máy biến áp (vô cấp) TPAD.E4305
Module thực hành máy biến áp (vô cấp) TPAD.E4305
Mã hàng : TPAD.E4305
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành động cơ xoay chiều(động cơ 3P-0.37kw) TPAD.E6104
Module thực hành động cơ xoay chiều(động cơ 3P-0.37kw) TPAD.E6104
Mã hàng : TPAD.E6104
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành nguồn xoay chiều TPAD.E5701
Module thực hành nguồn xoay chiều TPAD.E5701
Mã hàng : TPAD.E5701
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo điều khiển động cơ bước TPAD.E1830
Module đào tạo điều khiển động cơ bước TPAD.E1830
Mã hàng : TPAD.E1830
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành nguồn KNX 640mA TPAD.B5360
Module thực hành nguồn KNX 640mA TPAD.B5360
Mã hàng : TPAD.B5360
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo điện trở khởi động động cơ TPAD.E7012
Module đào tạo điện trở khởi động động cơ TPAD.E7012
Mã hàng : TPAD.E7012
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo điều khiển phanh hãm điện từ TPAD.E3107
Module đào tạo điều khiển phanh hãm điện từ TPAD.E3107
Mã hàng : TPAD.E3107
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác