Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết Bị Đào Tạo Dạy Nghề

» Thư viện thiết bị

» Module thiết bị đóng cắt bảo vệ


Module đào tạo APTOMAT 3 PHA - TPAD.C1350
Module đào tạo APTOMAT 3 PHA - TPAD.C1350
Mã hàng : TPAD.C1350
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo rơle thời gian - TPAD.C3103
Module đào tạo rơle thời gian - TPAD.C3103
Mã hàng : TPAD.C3103
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo rơle trung gian(220 VAC) - TPAD.C3401
Module đào tạo rơle trung gian(220 VAC) - TPAD.C3401
Mã hàng : TPAD.C3401
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo APTOMAT 3 PHA - TPAD.C1330
Module đào tạo APTOMAT 3 PHA - TPAD.C1330
Mã hàng : TPAD.C1330
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo APTOMAT 1 PHA - TPAD.C1411
Module đào tạo  APTOMAT 1 PHA - TPAD.C1411
Mã hàng : TPAD.C1411
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo nút ấn (Loại có giao diện mạng AS-I) TPAD.C4603
Module đào tạo nút ấn (Loại có giao diện mạng AS-I) TPAD.C4603
Mã hàng : TPAD.C4603
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo contactor (Loại có giao diện mạng AS-I) TPAD.C2114
Module đào tạo contactor (Loại có giao diện mạng AS-I) TPAD.C2114
Mã hàng : TPAD.C2114
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo nút ấn TPAD.C4601
Module đào tạo nút ấn TPAD.C4601
Mã hàng : TPAD.C4601
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo công tắc (hành trình) TPAD.C5101
Module đào tạo công tắc (hành trình) TPAD.C5101
Mã hàng : TPAD.C5101
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo Contactor TPAD.C2110
Module đào tạo Contactor TPAD.C2110
Mã hàng : TPAD.C2110
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo Rơ le dòng điện (3 pha) TPAD.C3710
Module đào tạo Rơ le dòng điện (3 pha) TPAD.C3710
Mã hàng : TPAD.C3710
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo khởi động từ TPAD.C2611
Module đào tạo khởi động từ TPAD.C2611
Mã hàng : TPAD.C2611
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo cầu chì TPAD.C6701
Module đào tạo cầu chì TPAD.C6701
Mã hàng : TPAD.C6701
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo rơ le dòng điện (1 pha) TPAD.C3712
Module đào tạo rơ le dòng điện (1 pha) TPAD.C3712
Mã hàng : TPAD.C3712
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo rơ le điện áp TPAD.C3503
Module đào tạo rơ le điện áp TPAD.C3503
Mã hàng : TPAD.C3503
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo rơ le dòng điện TPAD.C3713
Module đào tạo rơ le dòng điện TPAD.C3713
Mã hàng : TPAD.C3713
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo khởi động từ TPAD.C2610
Module đào tạo khởi động từ TPAD.C2610
Mã hàng : TPAD.C2610
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo nút bấm TPAD.C4606
Module đào tạo nút bấm TPAD.C4606
Mã hàng : TPAD.C4606
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo công tắc (dừng khẩn) TPAD.C2614
Module đào tạo công tắc (dừng khẩn) TPAD.C2614
Mã hàng : TPAD.C2614
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành rơ le trung gian TPAD.C3020
Module thực hành rơ le trung gian TPAD.C3020
Mã hàng : TPAD.C3020
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module nguồn xoay chiều TPAD.C0104
Module nguồn xoay chiều TPAD.C0104
Mã hàng : TPAD.C0104
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành Contactor TPAD.C2113
Module thực hành Contactor TPAD.C2113
Mã hàng : TPAD.C2113
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành khởi động từ TPAD.C2612
Module thực hành khởi động từ TPAD.C2612
Mã hàng : TPAD.C2612
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành role trung gian (24VDC) TPAD.C3302
Module thực hành role trung gian (24VDC) TPAD.C3302
Mã hàng : TPAD.C3302
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành role thời gian TPAD.C3102
Module thực hành role thời gian TPAD.C3102
Mã hàng : TPAD.C3102
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành Rơle điện áp TPAD.C3503
Module thực hành Rơle điện áp TPAD.C3503
Mã hàng : TPAD.C3503
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành công tắc nút ấn TPAD.C4602
Module thực hành công tắc nút ấn TPAD.C4602
Mã hàng : TPAD.C4602
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành đèn báo, còi báo TPAD.C7101
Module thực hành đèn báo, còi báo TPAD.C7101
Mã hàng : TPAD.C7101
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành rơ le dòng điện TPAD.C3713
Module thực hành rơ le dòng điện TPAD.C3713
Mã hàng : TPAD.C3713
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành cầu chì TPAD.C6702
Module thực hành cầu chì TPAD.C6702
Mã hàng : TPAD.C6702
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành công tắc hành trình TPAD.C5102
Module thực hành công tắc hành trình TPAD.C5102
Mã hàng : TPAD.C5102
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành Aptomat ba pha TPAD.C1301
Module thực hành Aptomat ba pha TPAD.C1301
Mã hàng : TPAD.C1301
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module nguồn xoay chiều TPAD.C0101
Module nguồn xoay chiều TPAD.C0101
Mã hàng : TPAD.C0101
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module nguồn xoay chiều TPAD.C0530
Module nguồn xoay chiều TPAD.C0530
Mã hàng : TPAD.C0530
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module nguồn xoay chiều TPAD.C0520
Module nguồn xoay chiều TPAD.C0520
Mã hàng : TPAD.C0520
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo chuyển mạch (chuyển mạch volt ) TPAD.C8010
Module đào tạo chuyển mạch (chuyển mạch volt ) TPAD.C8010
Mã hàng : TPAD.C8010
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo Contactor TPAD.C2101
Module đào tạo Contactor TPAD.C2101
Mã hàng : TPAD.C2101
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác