Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết Bị Đào Tạo Dạy Nghề

» Thư viện thiết bị

» Module thiết bị thủy lực


Van điều khiển lưu lượng 2 chiều - TPAD.T4301
Van điều khiển lưu lượng 2 chiều - TPAD.T4301
Mã hàng : TPAD.T4301
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bàn chuyên dụng cho thực hành thủy lực 2 mặt làm việc TPAD.B3401
Bàn chuyên dụng cho thực hành thủy lực 2 mặt làm việc TPAD.B3401
Mã hàng : TPAD.B3401
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ áp suất TPAD.T3401
Đồng hồ áp suất TPAD.T3401
Mã hàng : TPAD.T3401
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Van tiết lưu TPAD.T1901
Van tiết lưu TPAD.T1901
Mã hàng : TPAD.T1901
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Van tiết lưu một chiều TPAD.T4401
Van tiết lưu một chiều TPAD.T4401
Mã hàng : TPAD.T4401
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Van khoá (ngắt) TPAD.T3901
Van khoá (ngắt) TPAD.T3901
Mã hàng : TPAD.T3901
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Van một chiều, áp suất mở 0.4 bar TPAD.T4001
Van một chiều, áp suất mở 0.4 bar TPAD.T4001
Mã hàng : TPAD.T4001
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Van một chiều, áp suất mở 5 bar TPAD.T4101
Van một chiều, áp suất mở 5 bar TPAD.T4101
Mã hàng : TPAD.T4101
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Van an toàn TPAD.T2101
Van an toàn TPAD.T2101
Mã hàng : TPAD.T2101
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Van điều chỉnh áp suất TPAD.T2201
Van điều chỉnh áp suất TPAD.T2201
Mã hàng : TPAD.T2201
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Van một chiều, phụ trợ thuỷ lực TPAD.T2001
Van một chiều, phụ trợ thuỷ lực TPAD.T2001
Mã hàng : TPAD.T2001
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Xy lanh tác động kép TPAD.T3601
Xy lanh tác động kép TPAD.T3601
Mã hàng : TPAD.T3601
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ phân phối thủy lực (P1, P2, T) TPAD.T3201
Bộ phân phối thủy lực (P1, P2, T) TPAD.T3201
Mã hàng : TPAD.T3201
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ phân phối dầu thủy lực TPAD.T5201
Bộ phân phối dầu thủy lực TPAD.T5201
Mã hàng : TPAD.T5201
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bình tích kiểu màng TPAD.T5102
Bình tích kiểu màng TPAD.T5102
Mã hàng : TPAD.T5102
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ gia tải, 9 kg TPAD.T3801
Bộ gia tải, 9 kg TPAD.T3801
Mã hàng : TPAD.T3801
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Van 4/2 tác động tay TPAD.T1101
Van 4/2 tác động tay TPAD.T1101
Mã hàng : TPAD.T1101
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Van 4/3 tác động tay, vị trí giữa tuần hoàn TPAD.T1301
Van 4/3 tác động tay, vị trí giữa tuần hoàn TPAD.T1301
Mã hàng : TPAD.T1301
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cảm biến lưu lượng TPAD.T4901
Cảm biến lưu lượng TPAD.T4901
Mã hàng : TPAD.T4901
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo đồng hồ đo tốc độ TPAD.T3405
Module đào tạo đồng hồ đo tốc độ TPAD.T3405
Mã hàng : TPAD.T3405
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Ống mềm, 600 mm TPAD.T5301
Ống mềm, 600 mm TPAD.T5301
Mã hàng : TPAD.T5301
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ nguồn thuỷ lực TPAD.T4201
Bộ nguồn thuỷ lực TPAD.T4201
Mã hàng : TPAD.T4201
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Ống mềm, 1000 mm TPAD.T5401
Ống mềm, 1000 mm TPAD.T5401
Mã hàng : TPAD.T5401
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Van chia dòng (van chia lưu lượng) TPAD.T5001
Van chia dòng (van chia lưu lượng) TPAD.T5001
Mã hàng : TPAD.T5001
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Van 4/3 tác động tay, vị trí giữa khóa TPAD.T4501
Van 4/3 tác động tay, vị trí giữa khóa TPAD.T4501
Mã hàng : TPAD.T4501
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Van 4/3 tác động tay, vị trí giữa xả TPAD.T4601
Van 4/3 tác động tay, vị trí giữa xả TPAD.T4601
Mã hàng : TPAD.T4601
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Công tắc hành trình thủy lực TPAD.T4801
Công tắc hành trình thủy lực TPAD.T4801
Mã hàng : TPAD.T4801
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Van điện từ 4/2 TPAD.T1501
Van điện từ 4/2 TPAD.T1501
Mã hàng : TPAD.T1501
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Van điện từ 4/3 có vị trí giữa đóng TPAD.T4701
Van điện từ 4/3 có vị trí giữa đóng TPAD.T4701
Mã hàng : TPAD.T4701
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Công tắc giới hạn hành trình trái TPAD.T2901
Công tắc giới hạn hành trình trái TPAD.T2901
Mã hàng : TPAD.T2901
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Công tắc giới hạn hành trình phải TPAD.T3001
Công tắc giới hạn hành trình phải TPAD.T3001
Mã hàng : TPAD.T3001
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Động cơ thuỷ lực TPAD.T2401
Động cơ thuỷ lực TPAD.T2401
Mã hàng : TPAD.T2401
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Van an toàn, phụ trợ TPAD.T2301
Van an toàn, phụ trợ TPAD.T2301
Mã hàng : TPAD.T2301
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu nối chữ T TPAD.T3101
Đầu nối chữ T TPAD.T3101
Mã hàng : TPAD.T3101
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Công tắc áp suất TPAD.T3501
Công tắc áp suất TPAD.T3501
Mã hàng : TPAD.T3501
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cảm biến tiệm cận kiểu từ tính TPAD.T2501
Cảm biến tiệm cận kiểu từ tính TPAD.T2501
Mã hàng : TPAD.T2501
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cảm biến tiệm cận kiểu quang học TPAD.T2601
Cảm biến tiệm cận kiểu quang học TPAD.T2601
Mã hàng : TPAD.T2601
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Van điện từ 4/3, PT thông giữa TPAD.T1401
Van điện từ 4/3, PT thông giữa TPAD.T1401
Mã hàng : TPAD.T1401
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cảm biến tiệm cận kiểu điện dung TPAD.T2701
Cảm biến tiệm cận kiểu điện dung TPAD.T2701
Mã hàng : TPAD.T2701
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác