Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết Bị Đào Tạo Dạy Nghề

» Thư viện thiết bị

» Module thiết bị tự động hóa


Module đào tạo màn hình giao diện người- máy (CHO PLC OMRON) - TPAD.A6400
Module đào tạo màn hình giao diện người- máy (CHO PLC OMRON) - TPAD.A6400
Mã hàng : TPAD.A6400
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo PLC S7 - 1200 TPAD.A0390
Module đào tạo PLC S7 - 1200 TPAD.A0390
Mã hàng : TPAD.A0390
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo LOGO TPAD.A1781
Module đào tạo LOGO TPAD.A1781
Mã hàng : TPAD.A1781
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo Zen TPAD.A3603
Module đào tạo Zen TPAD.A3603
Mã hàng : TPAD.A3603
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo PLC EASY MOELLER TPAD.A2201
Module đào tạo PLC EASY MOELLER TPAD.A2201
Mã hàng : TPAD.A2201
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo PLC Mitsubishi TPAD.A4002
Module đào tạo PLC Mitsubishi TPAD.A4002
Mã hàng : TPAD.A4002
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo PLC Schneider TPAD.A5001
Module đào tạo PLC Schneider TPAD.A5001
Mã hàng : TPAD.A5001
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo PLC S7 300 TPAD.A0103
Module đào tạo PLC S7 300 TPAD.A0103
Mã hàng : TPAD.A0103
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo PLC S7 300 (Truyền thông AS-I, Modbus) TPAD.A06X0
Module đào tạo PLC S7 300 (Truyền thông AS-I, Modbus) TPAD.A06X0
Mã hàng : TPAD.A06X0
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo PLC S7 1200 (Truyền thông ASI và Profibus DP) TPAD.A100X
Module đào tạo PLC S7 1200 (Truyền thông ASI và Profibus DP) TPAD.A100X
Mã hàng : TPAD.A100X
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module AS-I Power TPAD.A7401
Module AS-I Power TPAD.A7401
Mã hàng : TPAD.A7401
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module mở rộng truyền thông profibus ET-200M cho S7-300 TPAD.A0802
Module mở rộng truyền thông profibus ET-200M cho S7-300 TPAD.A0802
Mã hàng : TPAD.A0802
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo Logo (truyền thông AS-I) TPAD.A2111
Module đào tạo Logo (truyền thông AS-I) TPAD.A2111
Mã hàng : TPAD.A2111
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module chuyển đổi truyền thông profibus DP sang truyền thông AS-I TPAD.A7101
Module chuyển đổi truyền thông profibus DP sang truyền thông AS-I TPAD.A7101
Mã hàng : TPAD.A7101
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo động cơ xoay chiều TPAD.E6101
Module đào tạo động cơ xoay chiều TPAD.E6101
Mã hàng : TPAD.E6101
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo PLC S7 300 (CPU 314C-2DP/DN kết hợp AS-I master) TPAD.A0621
Module đào tạo PLC S7 300 (CPU 314C-2DP/DN kết hợp AS-I master) TPAD.A0621
Mã hàng : TPAD.A0621
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo AS-I Slave TPAD.A7302
Module đào tạo AS-I Slave TPAD.A7302
Mã hàng : TPAD.A7302
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo PLC S7 300 (Truyền thông Modbus) TPAD.A0631
Module đào tạo PLC S7 300 (Truyền thông Modbus) TPAD.A0631
Mã hàng : TPAD.A0631
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo PLC Omron TPAD.A3330
Module đào tạo PLC Omron TPAD.A3330
Mã hàng : TPAD.A3330
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo màn hình giao diện Người - Máy (HMI) TPAD.A6051
Module đào tạo màn hình giao diện Người - Máy (HMI) TPAD.A6051
Mã hàng : TPAD.A6051
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo đầu vào số (truyền thông CC link) TPAD.A2720
Module đào tạo đầu vào số (truyền thông CC link) TPAD.A2720
Mã hàng : TPAD.A2720
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo đầu ra số (truyền thông CC link) TPAD.A2721
Module đào tạo đầu ra số (truyền thông CC link) TPAD.A2721
Mã hàng : TPAD.A2721
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo PLC Omron TPAD.A3305
Module đào tạo PLC Omron TPAD.A3305
Mã hàng : TPAD.A3305
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo đầu vào số (truyền thông DeviceNet) TPAD.A2730
Module đào tạo đầu vào số (truyền thông DeviceNet) TPAD.A2730
Mã hàng : TPAD.A2730
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo đầu ra số (truyền thông DeviceNet) TPAD.A2731
Module đào tạo đầu ra số (truyền thông DeviceNet) TPAD.A2731
Mã hàng : TPAD.A2731
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác