Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết Bị Đào Tạo Dạy Nghề

» Thư viện thiết bị

» Thiết bị đo lường, hiển thị


Module đào tạo đồng hồ đo dòng điện một chiều - TPAD.I1301
Module đào tạo đồng hồ đo dòng điện một chiều - TPAD.I1301
Mã hàng : TPAD.I1301
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo đồng hồ đo dòng điện một chiều - TPAD.I0301
Module đào tạo đồng hồ đo dòng điện một chiều - TPAD.I0301
Mã hàng : TPAD.I0301
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo đồng hồ đo điện áp xoay chiều TPAD.I1101
Module đào tạo đồng hồ đo điện áp xoay chiều TPAD.I1101
Mã hàng : TPAD.I1101
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo encoder TPAD.I6003
Module đào tạo encoder TPAD.I6003
Mã hàng : TPAD.I6003
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo đồng hồ đo điện áp xoay chiều TPAD.I1104
Module đào tạo đồng hồ đo điện áp xoay chiều TPAD.I1104
Mã hàng : TPAD.I1104
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành đồng hồ đo dòng điện một chiều TPAD.I0401
Module thực hành đồng hồ đo dòng điện một chiều TPAD.I0401
Mã hàng : TPAD.I0401
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành biến dòng TPAD.I0506
Module thực hành biến dòng TPAD.I0506
Mã hàng : TPAD.I0506
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành đồng hồ đo đa năng TPAD.I7202
Module thực hành đồng hồ đo đa năng TPAD.I7202
Mã hàng : TPAD.I7202
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành đồng hồ đo dòng điện xoay chiều TPAD.I0101
Module thực hành đồng hồ đo dòng điện xoay chiều TPAD.I0101
Mã hàng : TPAD.I0101
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo đồng hồ đo dòng điện một chiều TPAD.I0402
Module đào tạo đồng hồ đo dòng điện một chiều TPAD.I0402
Mã hàng : TPAD.I0402
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo đồng hồ đo dòng điện xoay chiều TPAD.I0201
Module đào tạo đồng hồ đo dòng điện xoay chiều TPAD.I0201
Mã hàng : TPAD.I0201
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo đồng hồ đo áp xoay chiều TPAD.I1201
Module đào tạo đồng hồ đo áp xoay chiều TPAD.I1201
Mã hàng : TPAD.I1201
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo đồng hồ đo hệ số công suất một pha TPAD.I3201
Module đào tạo đồng hồ đo hệ số công suất một pha TPAD.I3201
Mã hàng : TPAD.I3201
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo đồng hồ đo công suất ba pha TPAD.I2501
Module đào tạo đồng hồ đo công suất ba pha TPAD.I2501
Mã hàng : TPAD.I2501
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo biến dòng TPAD.I3412
Module đào tạo biến dòng TPAD.I3412
Mã hàng : TPAD.I3412
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo đồng hồ đo điện áp xoay chiều (hiển thị điện áp kép) TPAD.I4301
Module đào tạo đồng hồ đo điện áp xoay chiều (hiển thị điện áp kép) TPAD.I4301
Mã hàng : TPAD.I4301
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo đồng hồ đo tần số (Đo tần số kép) TPAD.I4203
Module đào tạo đồng hồ đo tần số (Đo tần số kép) TPAD.I4203
Mã hàng : TPAD.I4203
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo hiển thị thứ tự pha TPAD.I6601
Module đào tạo hiển thị thứ tự pha TPAD.I6601
Mã hàng : TPAD.I6601
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo đồng hồ đo dòng điện xoay chiều TPAD.I0107
Module đào tạo đồng hồ đo dòng điện xoay chiều TPAD.I0107
Mã hàng : TPAD.I0107
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ đo và hiển thị sóng kĩ thuật số EDUX1002A
Bộ đo và hiển thị sóng kĩ thuật số EDUX1002A
Mã hàng : EDUX1002A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành đồng hồ đo điện áp một chiều TPAD.I1401
Module thực hành đồng hồ đo điện áp một chiều TPAD.I1401
Mã hàng : TPAD.I1401
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành đồng hồ đo tốc độ TPAD.I5205
Module thực hành đồng hồ đo tốc độ TPAD.I5205
Mã hàng : TPAD.I5205
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành đồng hồ đo dòng điện một chiều TPAD.I0303
Module thực hành đồng hồ đo dòng điện một chiều TPAD.I0303
Mã hàng : TPAD.I0303
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành đồng hồ đo công suất một pha TPAD.I2101
Module thực hành đồng hồ đo công suất một pha TPAD.I2101
Mã hàng : TPAD.I2101
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành đồng hồ đo công suất ba pha TPAD.I230X
Module thực hành đồng hồ đo công suất ba pha TPAD.I230X
Mã hàng : TPAD.I230X
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành đồng hồ đo tần số TPAD.I4202
Module thực hành đồng hồ đo tần số TPAD.I4202
Mã hàng : TPAD.I4202
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành đồng hồ đo hệ số công suất TPAD.I3301
Module thực hành đồng hồ đo hệ số công suất TPAD.I3301
Mã hàng : TPAD.I3301
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module thực hành đồng hồ hiển thị trọng lượng TPAD.I6702
Module thực hành đồng hồ hiển thị trọng lượng TPAD.I6702
Mã hàng : TPAD.I6702
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo đồng hồ đo tần số TPAD.I4102
Module đào tạo đồng hồ đo tần số TPAD.I4102
Mã hàng : TPAD.I4102
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Module đào tạo đồng hồ đo điện áp một chiều TPAD.I0403
Module đào tạo đồng hồ đo điện áp một chiều TPAD.I0403
Mã hàng : TPAD.I0403
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác