Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết bị điện công nghiệp và tự động hóa


Máy bán hàng tự động V3001QR
Máy bán hàng tự động V3001QR
Mã hàng : Model:TPAD.V3001QR
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy bán hàng tự động V3000
Máy bán hàng tự động V3000
Mã hàng : Model:TPAD.V3000
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy bán hàng tự động V2001QR
Máy bán hàng tự động V2001QR
Mã hàng : Model: TPAD.V2001QR
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy bán hàng tự động V2000
Máy bán hàng tự động V2000
Mã hàng : Model:TPAD.V2000
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy kiểm tra Trái đất Kyoritsu 4105DL-H (0,00 ~ 2000 Ω)
Máy kiểm tra Trái đất Kyoritsu 4105DL-H (0,00 ~ 2000 Ω)
Mã hàng : 4105DL-H
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy kiểm tra Trái đất Kyoritsu 4105DL (0,00 ~ 2000 Ω)
Máy kiểm tra Trái đất Kyoritsu 4105DL (0,00 ~ 2000 Ω)
Mã hàng : 4105DL
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy kiểm tra Trái đất KYORITSU 4105AH (20/200 / 2000Ω)
Máy kiểm tra Trái đất KYORITSU 4105AH (20/200 / 2000Ω)
Mã hàng : 4105AH
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy kiểm tra Trái đất KYORITSU 4105A
Máy kiểm tra Trái đất KYORITSU 4105A
Mã hàng : 4105A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy kiểm tra Trái đất KYORITSU 4102AH (12/120 / 1200Ω)
Máy kiểm tra Trái đất KYORITSU 4102AH (12/120 / 1200Ω)
Mã hàng : 4102AH
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy kiểm tra Trái đất KYORITSU 4102A
Máy kiểm tra Trái đất KYORITSU 4102A
Mã hàng : 4102A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ đo điện trở cách điện KYORITSU 3552BT
Đồng hồ đo điện trở cách điện KYORITSU 3552BT
Mã hàng : 3552BT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cách điện kỹ thuật số KYORITSU Kew 3552
Cách điện kỹ thuật số KYORITSU Kew 3552
Mã hàng : 3552
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy kiểm tra độ cách điện / liên tục kỹ thuật số KEW KYORITSU 3551
Máy kiểm tra độ cách điện / liên tục kỹ thuật số KEW KYORITSU 3551
Mã hàng : 3551
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy kiểm tra cách điện tương tự Kyoritsu 3431 (1000V / 2GΩ)
Máy kiểm tra cách điện tương tự Kyoritsu 3431 (1000V / 2GΩ)
Mã hàng : 3431
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ đo điện trở cách điện, (Mêgôm mét), KYORITSU 3166 (1000V / 2000MΩ)
Đồng hồ đo điện trở cách điện, (Mêgôm mét), KYORITSU 3166 (1000V / 2000MΩ)
Mã hàng : 3166
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đo cách điện tương tự KYORITSU 3165
 Máy đo cách điện tương tự KYORITSU 3165
Mã hàng : 3165
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đo cách điện tương tự KYORITSU 3161A (500V / 100MΩ)
 Máy đo cách điện tương tự KYORITSU 3161A (500V / 100MΩ)
Mã hàng : 3161A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đo cách điện / liên tục tương tự KYORITSU 3132A (1000V / 400MΩ)
Máy đo cách điện / liên tục tương tự KYORITSU 3132A (1000V / 400MΩ)
Mã hàng : 3132A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cách điện tương tự KYORITSU 3131A
Cách điện tương tự KYORITSU 3131A
Mã hàng : 3131A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đo cách điện cao thế KYORITSU 3128 (12kV / 35TΩ)
Máy đo cách điện cao thế KYORITSU 3128 (12kV / 35TΩ)
Mã hàng : 3128
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đo cách điện cao thế Kyoritsu 3127 (9.99TΩ / 5000V)
Máy đo cách điện cao thế Kyoritsu 3127 (9.99TΩ / 5000V)
Mã hàng : 3127
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đo cách điện cao thế KYORITSU 3125A
Máy đo cách điện cao thế KYORITSU 3125A
Mã hàng : 3125A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đo cách điện cao thế KYORITSU 3124A (10kV / 100GΩ)
Máy đo cách điện cao thế KYORITSU 3124A (10kV / 100GΩ)
Mã hàng : 3124A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đo cách điện điện áp cao KYORITSU 3123A (10kV / 400GΩ)
Máy đo cách điện điện áp cao KYORITSU 3123A (10kV / 400GΩ)
Mã hàng : 3123A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đo cách điện cao thế Kyoritsu 3122B (5000V, 200GΩ)
Máy đo cách điện cao thế Kyoritsu 3122B (5000V, 200GΩ)
Mã hàng : 3122B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đo cách điện cao thế Kyoritsu 3121B
Máy đo cách điện cao thế Kyoritsu 3121B
Mã hàng : 3121B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đo cách điện cao thế Kyoritsu 3025A (250V ~ 2500V / 100.0GΩ)
Máy đo cách điện cao thế Kyoritsu 3025A (250V ~ 2500V / 100.0GΩ)
Mã hàng : 3025A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy kiểm tra độ cách điện / liên tục kỹ thuật số KYORITSU 3023A
Máy kiểm tra độ cách điện / liên tục kỹ thuật số KYORITSU 3023A
Mã hàng : 3023A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ đo điện trở cách điện KYORITSU 3022A (500V / 2GΩ)
Đồng hồ đo điện trở cách điện KYORITSU 3022A (500V / 2GΩ)
Mã hàng : 3022A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ đo điện trở cách điện, (Mêgôm mét), KYORITSU 3021A (1000V / 2GΩ)
Đồng hồ đo điện trở cách điện, (Mêgôm mét), KYORITSU 3021A (1000V / 2GΩ)
Mã hàng : 3021A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ đo điện trở cách điện, (Mêgôm mét) KYORITSU 3007A (1000V/2GΩ)
Đồng hồ đo điện trở cách điện, (Mêgôm mét) KYORITSU 3007A (1000V/2GΩ)
Mã hàng : 3007A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đo cách điện / liên tục kỹ thuật số KYORITSU 3005A
Máy đo cách điện / liên tục kỹ thuật số KYORITSU 3005A
Mã hàng : 3005A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đo kẹp rò rỉ KYORITSU 2434
Máy đo kẹp rò rỉ KYORITSU 2434
Mã hàng : 2434
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đo kẹp rò rỉ KYORITSU 2433R
Máy đo kẹp rò rỉ KYORITSU 2433R
Mã hàng : 2433R
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đo kẹp rò rỉ KYORITSU 2433 (40 / 400mA / 400A)
Máy đo kẹp rò rỉ KYORITSU 2433 (40 / 400mA / 400A)
Mã hàng : 2433
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đo kẹp rò rỉ KYORITSU 2432 (4 / 40mA / 100A)
Máy đo kẹp rò rỉ KYORITSU 2432 (4 / 40mA / 100A)
Mã hàng : 2432
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đo kẹp rò rỉ KYORITSU 2431 (20 / 200mA / 200A)
Máy đo kẹp rò rỉ KYORITSU 2431 (20 / 200mA / 200A)
Mã hàng : 2431
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đo kẹp rò rỉ KYORITSU 2413R (True RMS, 200mA / 2/20 / 200A / 1000A)
Máy đo kẹp rò rỉ KYORITSU 2413R (True RMS, 200mA / 2/20 / 200A / 1000A)
Mã hàng : 2413R
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đo kẹp rò rỉ KYORITSU 2413F
Máy đo kẹp rò rỉ KYORITSU 2413F
Mã hàng : 2413F
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ kẹp KYORITSU 2608A (300A)
Đồng hồ kẹp KYORITSU 2608A (300A)
Mã hàng : 2608A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy ghi kẹp Milliamp KYORITSU 2510 KEW DC (AC 100mA)
Máy ghi kẹp Milliamp KYORITSU 2510 KEW DC (AC 100mA)
Mã hàng : 2510
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ kẹp KYORITSU 2500 (DC 120mA)
Đồng hồ kẹp KYORITSU 2500 (DC 120mA)
Mã hàng : 2500
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ kẹp KYORITSU 2300R (100A)
Đồng hồ kẹp KYORITSU 2300R (100A)
Mã hàng : 2300R
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đo kẹp KYORITSU 2210R (AC 3000A; True RMS)
Máy đo kẹp KYORITSU 2210R (AC 3000A; True RMS)
Mã hàng : 2210R
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ kẹp KYORITSU 2200R (AC 11000A; True RMS)
Đồng hồ kẹp KYORITSU 2200R (AC 11000A; True RMS)
Mã hàng : 2200R
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đo kẹp kỹ thuật số KYORITSU 2200 (AC 1000A)
Máy đo kẹp kỹ thuật số KYORITSU 2200 (AC 1000A)
Mã hàng : 2200
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Ampe kìm hãm AC KYORITSU 2127R (AC 1000A)
Ampe kìm hãm AC KYORITSU 2127R (AC 1000A)
Mã hàng : 2127R
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ kẹp AC KYORITSU 2117R (1000A, 600V)
Đồng hồ kẹp AC KYORITSU 2117R (1000A, 600V)
Mã hàng : 2117R
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ đo điện kẹp KYORITSU 2060BT KEW
Đồng hồ đo điện kẹp KYORITSU 2060BT KEW
Mã hàng : 2060BT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đo kẹp kỹ thuật số AC / DC KYORITSU 2056R (600 / 1000A) (1000A)
Máy đo kẹp kỹ thuật số AC / DC KYORITSU 2056R (600 / 1000A) (1000A)
Mã hàng : 2056R
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đo kẹp kỹ thuật số AC / DC KYORITSU 2055 (600 / 1000A)
Máy đo kẹp kỹ thuật số AC / DC KYORITSU 2055 (600 / 1000A)
Mã hàng : 2055
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đo kẹp KYORITSU 2046R (600A; True RMS)
Máy đo kẹp KYORITSU 2046R (600A; True RMS)
Mã hàng : 2046R
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ kẹp KYORITSU 2033 (300A)
Đồng hồ kẹp KYORITSU 2033 (300A)
Mã hàng : 2033
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đo kẹp kỹ thuật số KYORITSU 2031 (20 / 200A)
Máy đo kẹp kỹ thuật số KYORITSU 2031 (20 / 200A)
Mã hàng : 2031
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đo kẹp kỹ thuật số AC / DC KYORITSU 2010 (20A)
Máy đo kẹp kỹ thuật số AC / DC KYORITSU 2010 (20A)
Mã hàng : 2010
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ kẹp kỹ thuật số AC / DC Kyoritsu 2009R (400A / 2000A)
Đồng hồ kẹp kỹ thuật số AC / DC Kyoritsu 2009R (400A / 2000A)
Mã hàng : 2009R
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ kẹp kỹ thuật số AC / DC Kyoritsu 2003A (2000A)
Đồng hồ kẹp kỹ thuật số AC / DC Kyoritsu 2003A (2000A)
Mã hàng : 2003A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Ampe kìm KYORITSU 2002R (AC 2000A; True RMS)
Ampe kìm KYORITSU 2002R (AC 2000A; True RMS)
Mã hàng : 2002R
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Ampe kìm KYORITSU 2002PA (AC 2000A)
Ampe kìm KYORITSU 2002PA (AC 2000A)
Mã hàng : 2002PA
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số KYORITSU 2012RA KEWMATE (với cảm biến kẹp AC / DC)
Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số KYORITSU 2012RA KEWMATE (với cảm biến kẹp AC / DC)
Mã hàng : 2012RA
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số KYORITSU 2012R
Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số KYORITSU 2012R
Mã hàng : 2012R
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số KYORITSU 2001A KEWMATE (với cảm biến kẹp AC / DC)
Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số KYORITSU 2001A KEWMATE (với cảm biến kẹp AC / DC)
Mã hàng : 2001A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số KYORITSU 2000A KEWMATE
Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số KYORITSU 2000A KEWMATE
Mã hàng : 2000A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ vạn năng, ampe kìm AC/DC KYORITSU 2000 (60A)
Đồng hồ vạn năng, ampe kìm AC/DC KYORITSU 2000 (60A)
Mã hàng : 2000
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ vạn năng tương tự Kyoritsu 1110
Đồng hồ vạn năng tương tự Kyoritsu 1110
Mã hàng : 1110
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ vạn năng tương tự Kyoritsu 1109S
Đồng hồ vạn năng tương tự Kyoritsu 1109S
Mã hàng : 1109S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số Kyoritsu 1062 (MEAN / RMS)
Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số Kyoritsu 1062 (MEAN / RMS)
Mã hàng : 1062
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số Kyoritsu 1061 (True RMS)
Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số Kyoritsu 1061 (True RMS)
Mã hàng : 1061
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số Kyoritsu 1052
Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số Kyoritsu 1052
Mã hàng : 1052
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số Kyoritsu 1051 (True RMS)
 Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số Kyoritsu 1051 (True RMS)
Mã hàng : 1051
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đo đa năng kỹ thuật số Kyoritsu 1030
Máy đo đa năng kỹ thuật số Kyoritsu 1030
Mã hàng : 1030
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1021R (6.000 / 60.00 / 600.0V)
Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1021R (6.000 / 60.00 / 600.0V)
Mã hàng : 1021R
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số KYORITSU 1020R
Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số KYORITSU 1020R
Mã hàng : 1020R
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Digital Multimeters (True-RMS) Kyoritsu 1019R
Digital Multimeters (True-RMS) Kyoritsu 1019R
Mã hàng : 1019R
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Digital Multimeters (hộp cứng) Kyoritsu 1018H
Digital Multimeters (hộp cứng) Kyoritsu 1018H
Mã hàng : 1018H
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số KYORITSU 1009
Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số KYORITSU 1009
Mã hàng : 1009
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kiểm tra KYORITSU 8406 (-40ºC ~ 500ºC)
Kiểm tra KYORITSU 8406 (-40ºC ~ 500ºC)
Mã hàng : 8406
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ đổi nguồn AC Kyoritsu 8320
Bộ đổi nguồn AC Kyoritsu 8320
Mã hàng : 8320
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ đổi nguồn Kyoritsu 8312
Bộ đổi nguồn Kyoritsu 8312
Mã hàng : 8312
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Nhiệt độ đầu dò KYORITSU 8216
Nhiệt độ đầu dò KYORITSU 8216
Mã hàng : 8216
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cảm biến kẹp dòng điện và dòng điện tải KYORITSU 8148 KEW (Ø68mm)
Cảm biến kẹp dòng điện và dòng điện tải KYORITSU 8148 KEW (Ø68mm)
Mã hàng : 8148
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cảm biến kẹp dòng điện và dòng tải Kyoritsu 8147
Cảm biến kẹp dòng điện và dòng tải Kyoritsu 8147
Mã hàng : 8147
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cảm biến kẹp dòng điện và dòng tải KYORITSU KEW 8146 (Ø24mm, AC 30A)
Cảm biến kẹp dòng điện và dòng tải KYORITSU KEW 8146 (Ø24mm, AC 30A)
Mã hàng : 8146
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cảm biến kẹp linh hoạt Kyoritsu 8130 (AC 1000A)
Cảm biến kẹp linh hoạt Kyoritsu 8130 (AC 1000A)
Mã hàng : 8130
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cảm biến kẹp linh hoạt KYORITSU 8129-03
Cảm biến kẹp linh hoạt KYORITSU 8129-03
Mã hàng : 8129-03
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm kẹp dòng 5A Kyoritsu 8128
 Kìm kẹp dòng 5A Kyoritsu 8128
Mã hàng : 8128
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cảm biến kẹp dòng tải Kyoritsu 8127
Cảm biến kẹp dòng tải Kyoritsu 8127
Mã hàng : 8127
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm kẹp dòng 200A Kyoritsu 8126
Kìm kẹp dòng 200A Kyoritsu 8126
Mã hàng : 8126
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cảm biến kẹp dòng tải Kyoritsu 8125
Cảm biến kẹp dòng tải Kyoritsu 8125
Mã hàng : 8125
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm kẹp dòng KYORITSU 8124
Kìm kẹp dòng KYORITSU 8124
Mã hàng : 8124
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cảm biến kẹp Kyoritsu 8115 AC / DC (180A)
Cảm biến kẹp Kyoritsu 8115 AC / DC (180A)
Mã hàng : 8115
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ cọc tiếp đất KYORITSU 8032
Bộ cọc tiếp đất KYORITSU 8032
Mã hàng : 8032
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dây đo Kiểm tra chì KYORITSU 7265
Dây đo Kiểm tra chì KYORITSU 7265
Mã hàng : 7265
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dây đo Kyoritsu 7264
 Dây đo Kyoritsu 7264
Mã hàng : 7264
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dây đo Kyoritsu 7234
Dây đo Kyoritsu 7234
Mã hàng : 7234
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dây đo Kyoritsu 7165A
Dây đo Kyoritsu 7165A
Mã hàng : 7165A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dây đo KYORITSU 7122B
 Dây đo KYORITSU 7122B
Mã hàng : 7122B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Que đo KYORITSU 7121B
 Que đo KYORITSU 7121B
Mã hàng : 7121B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dây đo Kyoritsu 7107A
Dây đo Kyoritsu 7107A
Mã hàng : 7107A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dây đo cho đồng hồ đo điện trở đất Kyoritsu 7095A
Dây đo cho đồng hồ đo điện trở đất Kyoritsu 7095A
Mã hàng : 7095A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dây đo Kyoritsu 7066A
Dây đo Kyoritsu 7066A
Mã hàng : 7066A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bút thử điện Kyoritsu 5711
Bút thử điện Kyoritsu 5711
Mã hàng : 5711
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy kiểm tra điện áp Kyoritsu KT171 (12 - 690V AC/DC)
Máy kiểm tra điện áp Kyoritsu KT171 (12 - 690V AC/DC)
Mã hàng : KT171
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy thử điện áp KYORITSU KT170 (12 ~ 690V AC / DC)
Máy thử điện áp KYORITSU KT170 (12 ~ 690V AC / DC)
Mã hàng : KT170
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Ampe kìm AC/DC KYORITSU KEWSNAP 203 (AC 400A)
Ampe kìm AC/DC KYORITSU KEWSNAP 203 (AC 400A)
Mã hàng : EWSNAP 203
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Ampe kìm AC KYORITSU KEWSNAP200 (400A, 600V)
 Ampe kìm AC KYORITSU KEWSNAP200 (400A, 600V)
Mã hàng : KEWSNAP200
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ chỉ thị pha an toàn không tiếp xúc KYORITSU 8035
Đồng hồ chỉ thị pha an toàn không tiếp xúc KYORITSU 8035
Mã hàng : 8035
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị chỉ thị pha Kyoristu 8031F (600VAC/50-60Hz)
Thiết bị chỉ thị pha Kyoristu 8031F (600VAC/50-60Hz)
Mã hàng : 8031F
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị đo chỉ thị pha KYORITSU 8031
 Thiết bị đo chỉ thị pha KYORITSU 8031
Mã hàng : 8031
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị đo chỉ thị pha KYORITSU 8030
Thiết bị đo chỉ thị pha KYORITSU 8030
Mã hàng : 8030
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy phân tích công suất Kyoritsu 6315-00 (Bluetooth)
Máy phân tích công suất Kyoritsu 6315-00 (Bluetooth)
Mã hàng : 6315-00
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị đo phân tích công suất đa năng KYORITSU 6305-00
Thiết bị đo phân tích công suất đa năng KYORITSU 6305-00
Mã hàng : 6305-00
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị đo đa năng Kyoritsu 6201A
Thiết bị đo đa năng Kyoritsu 6201A
Mã hàng : 6201A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dụng cụ đo điện Kyoritsu 6024PV
Dụng cụ đo điện Kyoritsu 6024PV
Mã hàng : 6024PV
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị đo đa năng KYORITSU 6018
Thiết bị đo đa năng KYORITSU 6018
Mã hàng : 6018
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị đo đa năng KYORITSU 6016
Thiết bị đo đa năng KYORITSU 6016
Mã hàng : 6016
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị đo đa năng KYORITSU 6011A
Thiết bị đo đa năng KYORITSU 6011A
Mã hàng : 6011A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị đo đa năng KYORITSU 6010B
Thiết bị đo đa năng KYORITSU 6010B
Mã hàng : 6010B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại KYORITSU 5510 (-40 đến ~ 300 Độ C)
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại KYORITSU 5510 (-40 đến ~ 300 Độ C)
Mã hàng : 5510
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị kiểm tra dòng rò RCD KYORITSU 5410
Thiết bị kiểm tra dòng rò RCD KYORITSU 5410
Mã hàng : 5410
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị kiểm tra dòng rò RCD KYORITSU 5406A (500mA)
 Thiết bị kiểm tra dòng rò RCD KYORITSU 5406A (500mA)
Mã hàng : 5406A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Túi dụng cụ Pro'skit ST-5204
Túi dụng cụ Pro'skit ST-5204
Mã hàng : ST-5204
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy khoan mài mini Pro'skit PT-5202F
Máy khoan mài mini Pro'skit PT-5202F
Mã hàng : PT-5202F
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đo lực cầm tay Lutron FG-5020 (20Kg)
Máy đo lực cầm tay Lutron FG-5020 (20Kg)
Mã hàng : FG-5020
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị ghi dữ liệu - Dòng rò KYORITSU 5010
Thiết bị ghi dữ liệu - Dòng rò KYORITSU 5010
Mã hàng : 5010
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị đo điện trở nối đất Kyoritsu 4300 (Giữa các pha với đất)
 Thiết bị đo điện trở nối đất Kyoritsu 4300 (Giữa các pha với đất)
Mã hàng : 4300
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Ampe kìm đo điện trở đất KYORITSU 4202
Ampe kìm đo điện trở đất KYORITSU 4202
Mã hàng : 4202
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Ampe kìm đo điện trở đất Kyoritsu 4200
Ampe kìm đo điện trở đất Kyoritsu 4200
Mã hàng : 4200
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị thử LOOP / PFC / PSC Kyoritsu 4140
Thiết bị thử LOOP / PFC / PSC Kyoritsu 4140
Mã hàng : 4140
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ đo LOOP / PSC KYORITSU 4118A
Đồng hồ đo LOOP / PSC KYORITSU 4118A
Mã hàng : 4118A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đo điện trở đất KYORITSU 4106
Máy đo điện trở đất KYORITSU 4106
Mã hàng : 4106
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy bán hàng tự động giá rẻ
Máy bán hàng tự động giá rẻ
Mã hàng : Model: G8003
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy bán hàng tự động G8003
Máy bán hàng tự động G8003
Mã hàng : Model:G8003
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy bán hàng tự động G8002
Máy bán hàng tự động G8002
Mã hàng : Model:G8002
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác