Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết bị điện công nghiệp và tự động hóa

» Thiết Bị Đo Điện, Điện Tử Hãng KYORITSU

» Cảm biến kẹp Kyoritsu


Cảm biến kẹp dòng điện và dòng điện tải KYORITSU 8148 KEW (Ø68mm)
Cảm biến kẹp dòng điện và dòng điện tải KYORITSU 8148 KEW (Ø68mm)
Mã hàng : 8148
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cảm biến kẹp dòng điện và dòng tải Kyoritsu 8147
Cảm biến kẹp dòng điện và dòng tải Kyoritsu 8147
Mã hàng : 8147
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cảm biến kẹp dòng điện và dòng tải KYORITSU KEW 8146 (Ø24mm, AC 30A)
Cảm biến kẹp dòng điện và dòng tải KYORITSU KEW 8146 (Ø24mm, AC 30A)
Mã hàng : 8146
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cảm biến kẹp linh hoạt Kyoritsu 8130 (AC 1000A)
Cảm biến kẹp linh hoạt Kyoritsu 8130 (AC 1000A)
Mã hàng : 8130
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cảm biến kẹp linh hoạt KYORITSU 8129-03
Cảm biến kẹp linh hoạt KYORITSU 8129-03
Mã hàng : 8129-03
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm kẹp dòng 5A Kyoritsu 8128
 Kìm kẹp dòng 5A Kyoritsu 8128
Mã hàng : 8128
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cảm biến kẹp dòng tải Kyoritsu 8127
Cảm biến kẹp dòng tải Kyoritsu 8127
Mã hàng : 8127
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm kẹp dòng 200A Kyoritsu 8126
Kìm kẹp dòng 200A Kyoritsu 8126
Mã hàng : 8126
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cảm biến kẹp dòng tải Kyoritsu 8125
Cảm biến kẹp dòng tải Kyoritsu 8125
Mã hàng : 8125
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm kẹp dòng KYORITSU 8124
Kìm kẹp dòng KYORITSU 8124
Mã hàng : 8124
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cảm biến kẹp Kyoritsu 8115 AC / DC (180A)
Cảm biến kẹp Kyoritsu 8115 AC / DC (180A)
Mã hàng : 8115
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác