Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết bị điện công nghiệp và tự động hóa

» Thiết Bị Đo Điện, Điện Tử Hãng KYORITSU

» Đồng hồ kẹp kỹ thuật số hãng KYORITSU


Đồng hồ kẹp KYORITSU 2200R (AC 11000A; True RMS)
Đồng hồ kẹp KYORITSU 2200R (AC 11000A; True RMS)
Mã hàng : 2200R
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đo kẹp kỹ thuật số KYORITSU 2200 (AC 1000A)
Máy đo kẹp kỹ thuật số KYORITSU 2200 (AC 1000A)
Mã hàng : 2200
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ kẹp AC KYORITSU 2117R (1000A, 600V)
Đồng hồ kẹp AC KYORITSU 2117R (1000A, 600V)
Mã hàng : 2117R
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ đo điện kẹp KYORITSU 2060BT KEW
Đồng hồ đo điện kẹp KYORITSU 2060BT KEW
Mã hàng : 2060BT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đo kẹp kỹ thuật số AC / DC KYORITSU 2056R (600 / 1000A) (1000A)
Máy đo kẹp kỹ thuật số AC / DC KYORITSU 2056R (600 / 1000A) (1000A)
Mã hàng : 2056R
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đo kẹp kỹ thuật số AC / DC KYORITSU 2055 (600 / 1000A)
Máy đo kẹp kỹ thuật số AC / DC KYORITSU 2055 (600 / 1000A)
Mã hàng : 2055
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đo kẹp KYORITSU 2046R (600A; True RMS)
Máy đo kẹp KYORITSU 2046R (600A; True RMS)
Mã hàng : 2046R
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ kẹp KYORITSU 2033 (300A)
Đồng hồ kẹp KYORITSU 2033 (300A)
Mã hàng : 2033
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đo kẹp kỹ thuật số KYORITSU 2031 (20 / 200A)
Máy đo kẹp kỹ thuật số KYORITSU 2031 (20 / 200A)
Mã hàng : 2031
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đo kẹp kỹ thuật số AC / DC KYORITSU 2010 (20A)
Máy đo kẹp kỹ thuật số AC / DC KYORITSU 2010 (20A)
Mã hàng : 2010
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ kẹp kỹ thuật số AC / DC Kyoritsu 2009R (400A / 2000A)
Đồng hồ kẹp kỹ thuật số AC / DC Kyoritsu 2009R (400A / 2000A)
Mã hàng : 2009R
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ kẹp kỹ thuật số AC / DC Kyoritsu 2003A (2000A)
Đồng hồ kẹp kỹ thuật số AC / DC Kyoritsu 2003A (2000A)
Mã hàng : 2003A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác