Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết bị điện công nghiệp và tự động hóa

» Thiết Bị Đo Điện, Điện Tử Hãng KYORITSU

» Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số KYORITSU


Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số KYORITSU 2012RA KEWMATE (với cảm biến kẹp AC / DC)
Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số KYORITSU 2012RA KEWMATE (với cảm biến kẹp AC / DC)
Mã hàng : 2012RA
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số KYORITSU 2012R
Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số KYORITSU 2012R
Mã hàng : 2012R
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số KYORITSU 2001A KEWMATE (với cảm biến kẹp AC / DC)
Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số KYORITSU 2001A KEWMATE (với cảm biến kẹp AC / DC)
Mã hàng : 2001A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số KYORITSU 2000A KEWMATE
Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số KYORITSU 2000A KEWMATE
Mã hàng : 2000A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ vạn năng, ampe kìm AC/DC KYORITSU 2000 (60A)
Đồng hồ vạn năng, ampe kìm AC/DC KYORITSU 2000 (60A)
Mã hàng : 2000
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ vạn năng tương tự Kyoritsu 1110
Đồng hồ vạn năng tương tự Kyoritsu 1110
Mã hàng : 1110
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ vạn năng tương tự Kyoritsu 1109S
Đồng hồ vạn năng tương tự Kyoritsu 1109S
Mã hàng : 1109S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số Kyoritsu 1062 (MEAN / RMS)
Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số Kyoritsu 1062 (MEAN / RMS)
Mã hàng : 1062
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số Kyoritsu 1061 (True RMS)
Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số Kyoritsu 1061 (True RMS)
Mã hàng : 1061
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số Kyoritsu 1051 (True RMS)
 Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số Kyoritsu 1051 (True RMS)
Mã hàng : 1051
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đo đa năng kỹ thuật số Kyoritsu 1030
Máy đo đa năng kỹ thuật số Kyoritsu 1030
Mã hàng : 1030
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1021R (6.000 / 60.00 / 600.0V)
Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1021R (6.000 / 60.00 / 600.0V)
Mã hàng : 1021R
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số KYORITSU 1020R
Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số KYORITSU 1020R
Mã hàng : 1020R
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Digital Multimeters (True-RMS) Kyoritsu 1019R
Digital Multimeters (True-RMS) Kyoritsu 1019R
Mã hàng : 1019R
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Digital Multimeters (hộp cứng) Kyoritsu 1018H
Digital Multimeters (hộp cứng) Kyoritsu 1018H
Mã hàng : 1018H
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số KYORITSU 1009
Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số KYORITSU 1009
Mã hàng : 1009
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác